Header

Testnevelőtanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)

Vissza <<

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MI003G2 A tanári tevékenység IKT alapjai Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV006G2 A tanítás mestersége Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV007K2 Iskolaszociológia Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_NV008K2 A tanítás-tanulás elmélete Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS020K2 A személyiség fejlődése Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS032G3 Nevelési-oktatási gyakorlat Gyakorlati jegy 3 3 1 Kötelező
NMP_MI004K2 Elektronikus tanulási környezet Kollokvium 10 LMP_MI003G2 2 2 Kötelező
NMP_NV009G2 Pedagógiai tervezés és értékelés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 2 Kötelező
NMP_PS021K2 Pedagógiai - szociálpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 2 Kötelező
NMP_PS024G2 Szakmai önismeret 3 fok. min. 0 2 2 Kötelező
NMP_NV010K2 Iskolaszervezet, iskolafejlesztés Kollokvium 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 3 Kötelező
NMP_PS022G2 A tanulók megismerésének pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelező
NMP_PS023K2 Személyiség- és egészségpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 4 Kötelező
NMP_PS033G30 Összefüggő egyéni gyakorlat Gyakorlati jegy 0 30 5 Kötelező
Szakdolgozat (Portfolió) 0 5 5 Kötelező
Záróvizsga - tanári képesítő vizsga 0 5 Kötelező
NMP_NV011G2 Tanárprofilok Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV012K2 Kultúra és szocializáció Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV013G2 Pedagógiai esetmegbeszélés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV014G2 Multikulturális nevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV015K2 Reform- és alternatív pedagógia Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV016K2 Iskolatörténet Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV017K2 Az európai iskolázás összehasonlító története Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS025G2 Az egyéni bánásmód pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS031G2 Együttnevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS026K2 Pályalélektan - pályaorientáció Kollokvium 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_PS027G2 Önszabályozó tanulás pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_AK003G2 A szabadidő – szervezés különböző színterei és specifikációi Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_AK004K2 Andragógiai alapismeretek az oktatási rendszerekben, a formális és az informális tanulásban Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_KI013G2 A magyarországi cigányok/romák története, kultúrája Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MI005G2 A pedagógiai kutatás kvantitatív módszerei Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MK106K2 Média az emberi élet háromharmadában Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_NV018G2 Pedagógiai innováció Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_NV019G2 Pedagógiai képességfejlesztés Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_PS028G2 Autogén tréning 3 fok. min. 0 2 4 Szabadon választható
NMP_PS029G2 Tehetséggondozás - kreativitásfejlesztés Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Szabadon választható
NMP_PS030G2 Művészetpszichológia Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 1. Elméleti- és társadalomtörténeti alapok Kollokvium 0 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 2. Oktatás és kultúra Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható

Módszertani tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMT_TN119K2 A testnevelés tanítása 1. Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMT_TN706G2 Tervezés a testnevelésben Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NMT_TN120G2 A testnevelés tanítása 2. Gyakorlati jegy 2 NMT_TN119K2 2 2 Kötelező
NMT_TN712G1 Iskolai gyakorlat 1. Gyakorlati jegy 0 1 3 Kötelező
NMT_TN713K2 Iskolai gyakorlat 2. Kollokvium 0 NMT_TN712G1 2 3 Kötelező
NMT_TN430S0 Zárószigorlat Szigorlat 0 0 4 Kötelező

Szabadon választható tárgyak

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMT_TN125K2 Anatómia Kollokvium 2 2 1 Kötelezően választott
NMT_TN126K2 Élettan Kollokvium 2 2 2 Kötelezően választott
NMT_TN112G1 Prevenció az iskolában Gyakorlati jegy 1 1 3 Kötelezően választott
NMT_TN127G1 Gyógytestnevelés Gyakorlati jegy 1 1 3 Kötelezően választott
NMT_TN110G2 Küzdősportok Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelezően választott

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMT_TN104G2 Gimnasztika gyakorlat-vezetés Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NMT_TN136G1 Kézilabda Gyakorlati jegy 2 1 1 Kötelező
NMT_TN138G1 Kosárlabda Gyakorlati jegy 2 1 1 Kötelező
NMT_TN222K2 A torna gyakorlata és módszertana 2. Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMT_TN101G2 Aerobic Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMT_TN134G1 Röplabda Gyakorlati jegy 1 1 2 Kötelező
NMT_TN135G1 Labdarúgás Gyakorlati jegy 1 1 2 Kötelező
NMT_TN202K2 Az atlétika gyakorlata és módszertana 2. Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NMP_MI717G4 Kutatásmódszertani gyakorlat Gyakorlati jegy 2 4 3 Kötelező
NMT_TN103G2 Érettségi vizsgakövetelmények Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NMT_TN114G2 Sajátos helyzetűek testnevelése Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NMT_TN128G2 Sportesemények szervezése Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NMT_TN223K2 Az úszás gyakorlata és módszertana 2. Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NMT_TN107K2 Edzéselmélet Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NMT_TN116K2 A rekreáció gyakorlata és módszertana Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NMT_TN117K2 Sporttudományi kutatás Kollokvium 2 2 4 Kötelező
Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok