Header

Andragógia
Nappali tagozat

 Filozófiatörténet
 Általános esztétika
 Beszédművelés-nyelvi norma
 A néprajz alapjai
 Európai uniós ismeretek
 Közgazdasági alapismeretek
 Jogi alapismeretek
 Marketing
 Tudásgazdaság
 Üzleti etikett és protokoll
 A kommunikáció elmélete és gyakorlata
 Bevezetés a szociológiába ea
 A felnőttképzés akkreditációja
 A felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés ea.
 A felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés gy.
 A felnőttképzés és közművelődés intézményei és színterei I.
 A felnőttképzés és közművelődés intézményei és színterei I.
 A felnőttképzés gazdasági környezete
 A felnőttképzés jogi és rendszertani kérdései II.
 A felnőttképzés jogi és rendszertani kérdései I.
 A felnőttképzés jogi szabályozása
 A felnőttképzések tervezése ea.
 A felnőttképzések tervezése gy.
 A filmművészet alapjai
 A kultúraközvetítés elméleti és történeti aspektusai I.
 A kultúraközvetítés elméleti és történeti aspektusai II.
 A szabadidőszervezés módszertana
 Alkalmazott marketing
 Andragógiai didaktika ea.
 Andragógiai didaktika gy.
 Az andragógia elméleti alapjai I. (Andragógiai alapismeretek)
 Andragógiai alapismeretek
 Bevezetés a szociológiába I.
 Bevezetés a szociológiába II.
 Dramatikus játékok elméleti és módszertani kérdései (Ifjúsági rendezvények szervezése)
 Fiatalok az idősekért I.
 Filmelmélet és gyakorlat
 Filmtörténet, filmelmélet
 Gerontológiai alapismeretek
 Globalitás és lokalitás a kultúrában
 Hazai és nemzetközi andragógiatörténet, komparatív andragógi
 Hazai és nemzetközi andragógiatörténet, komparatív andragógi
 Játékelmélet-játékmódszertan
 Kistérségek és a kultúra összefüggései (Kultúrpolitika és közmenedzsment)
 Közösségfejlesztés
 Közvéleménykutatás (nem azonos az előző félévi tárggyal!)
 Kultúraelmélet-testkultúra
 Kulturális stratégia és művelődéspolitika ( Közművelődés - vidékfejlesztés)
 Magyar és egyetemes művelődéstörténet I.
 Magyar és egyetemes művelődéstörténet II.
 Munkaerőpiaci képzések,piackutatás
 Munkaszociológia
 Művelődéselmélet I. ea.
 Művelődéselmélet I. gy.
 Művelődéselmélet II. ea.
 Művelődéselmélet II. gy.
 Művelődésgazdaságtani, vállalkozási ismeretek ea.
 Művelődésgazdaságtani, vállalkozási ismeretek gy.
 Művelődéspolitika az EU-ban
 Művészettörténet, művészetelmélet
 Népi kismesterségek módszertana (Népi kalendárium)
 Oktatásmarketing-piackutatás ea.
 Oktatásmarketing-piackutatás gy.
 Rendezvényszervezés ea.
 Rendezvényszervezés gy.
 Szakmai gyakorlat I.
 Szakmai gyakorlat II.
 Szakmai gyakorlat III.
 Szakmai gyakorlat IV.
 Szakmai gyakorlat V.
 Tárgykészítő játékok módszertana I.
 Tárgykészítő játékok módszertana II.
 Tér-társadalom-kultúra (művelődésszociológia)
 Tér-társadalom-kultúra (művelődésszociológia)
 Turizmus és kultúra I.
 Turizmus és kultúra II.
 Turizmus és kultúra III.
 Vallás és kultúra (Közművelődés és felnőttképzés)
 Vezetési és szervezési ismeretek ea.
 Vezetési és szervezési ismeretek gy.
 Tanulás és tanítás módszertana
 Kutatásmódszertan
 Szakdolgozati szeminárium
 Andragógiai kutatások
 Az andragógia aktuális kérdései (Információs társadalom)
 Civil szféra és pályázatok
 Közművelődés és felnőttoktatás (Bibliai és mitológiai történetek)
 Szakszociológia
 Hazai és nemzetközi andragógia-történet
 A kultúraközvetítés elméleti és történeti aspektusai
 A kultúraközvetítés elméleti és történeti aspektusai
 A felnőttképzés és közművelődés intézményei és színterei II.
 Andragógiai alapismeretek
 Filmelmélet
 Felnőttoktatás módszertana
 Felnőttoktatás módszertana
 Bevezetés a filmesztétikába
 Bevezetés a filmelemzésbe
 Andragógiai kutatások
 Pályázatírási technikák
 A könyvtárügy aktuális kérdései
 A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai I.
 A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai II.
 Algoritmizálás alapjai
 Alkalmazott pszichológia (Olvasáspszichológia)
 Angol szaknyelv I.
 Angol szaknyelv II.
 Az általános tájékoztatás eszközei
 Az iskolai könyvtár menedzsmentje
 Bibliográfiai adatfeldolgozás I.
 Bibliográfiai adatfeldolgozás II.
 Bibliográfiai adatfeldolgozás III.
 Felhasználóképzés módszertana
 Gyermek- és ifjúsági irodalom I.
 Gyermek- és ifjúsági irodalom II.
 Gyermekkönyvtári munka
 Gyűjtemény-menedzsment
 Helyismereti könyvtári munka
 Információelmélet
 Információfeldolgozás és visszakeresés szigorlat
 Információkereső nyelvek I.
 Információkereső nyelvek II.
 Információkereső nyelvek III.
 Információs rendszerek szigorlat
 Informetria
 Integrált könyvtári rendszerek
 Internet ismeretek
 Intézményi gyakorlat I.
 Intézményi gyakorlat II.
 Kiadványszerkesztés
 Könyvkiadói ismeretek
 Könyvtári menedzsment
 Médiumismeret I.
 Médiumismeret II.
 Minőségbiztosítás a könyvtárban
 Multimédia design I.
 Multimédia design II.
 Multimédiafejlesztés
 Munkaerőpiaci ismeretek
 Olvasáskutatás
 Pedagógiai információforrások
 Projektmunka
 Szaktájékoztatás
 Számítógépes grafika és animáció I.
 Számítógépes grafika és animáció II.
 Számítógépes konfigurációk
 Szerzői jog
 Szolgáltatás-menedzsment
 Üzleti információforrások
 Virtuális valóság I.
 Virtuális valóság II.
 Vizuális programnyelvek I.
 Vizuális programnyelvek II.
 Weblapszerkesztés I.
 Weblapszerkesztés II.
 Zenei könyvtári munka I.
 Zenei könyvtári munka II.
 Infokommunikáció
 Infomédia
 Információ és társadalom
 A kommunikációelmélet alapjai
 Adatbáziskezelés
 Általános kutatásmódszertan
 Az Európai Unió információs rendszere
 Bevezetés a könyvtár- és információtudományba
 Elektronikus dokumentumok feldolgozása
 Elektronikus publikálás
 Empirikus kutatások számítógépes feldolgozása
 Európai információmenedzsment
 Marketingkommunikáció és PR eszközök
 Multimédia szerzői rendszerek ea.
 Multimédia szerzői rendszerek gy.
 Számítógépes hálózatok
 Távoktatás e-Larning módszertan
 Ügyviteli alkalmazások
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 A nevelés társadalmi alapjai gy.
 Pedagógiai nézetek feltárása és fejlesztése
 Gondolkodók a nevelésről
 Modern nevelésfilozófiák
 Tanítás és megismerés
 A pedagógusszemélyiség fejlesztése
 Tanári pályaorientáció
 Pszichológiai elméleti alapok
 Fejlődéslélektan
 Kommunikáció fejlesztő tréning
 Szociálpszichológia
 Társadalomismeret alapjai
 A személyiség fejlődése ea.
 A személyiség fejlődése gy.
 A logika elemei
 Minőségbiztosítás

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok