Header

Nemzetközi tanulmányok MA

Vissza <<

Önálló képzési szakasz

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMG_NT132G4 Szakmai gyakorlat Gyakorlati jegy 0 4 3 Kötelező
NMG_NT351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 3 Kötelező
NMG_NT352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 0 4 Kötelező

Szabadon választható tárgyak

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMG_NT129G3 Nemzetközi tárgyalástechnika és konfliktuskezelés Gyakorlati jegy 2 3 2 Szabadon választható
NMB_AM106G5 Nagy publicisták Gyakorlati jegy 2 5 3 Szabadon választható
NMG_NT131G4 Döntési modellek és elméletek Gyakorlati jegy 4 4 3 Szabadon választható
NMB_ET109K3 Morálfilozófiák és személyiségetikák Kollokvium 2 3 4 Szabadon választható
NMB_ET111G3 Vallásfilozófia és vallási antropológia (vallások, ethoszok) Gyakorlati jegy 2 3 4 Szabadon választható
NMB_TD126G3 Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a "nemzetállamok" létrejötte, 1918-1920 Gyakorlati jegy 2 3 4 Szabadon választható
NMG_NT130G4 Komparatív társadalom és szociálpolitika Gyakorlati jegy 2 4 4 Szabadon választható

Szakmai alapozó modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMG_NT100K3 Európai civilizációs tanulmányok Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NMG_NT101K3 Összehasonlító alkotmánytan Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NMG_NT102K3 Nemzetközi kapcsolatok elmélete és iskolái Kollokvium 2 3 1 Kötelező

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMG_ES101K3 Társadalmi és jogi normák Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NMG_NT103K3 A magyar külpolitika története 1918-1990-ig Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NMG_NT107K5 Külpolitikai stratégiák története és jelene Kollokvium 4 5 1 Kötelező
NMG_NT124K3 Pártok és pártrendszerek nemzetközi vizsgálata Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NMG_ES102K3 Demokráciák és demokratizálódási folyamatok a világban Kollokvium 2 3 2 Kötelező
NMG_ES108G5 Nemzeti és nemzetiségi politika Közép- és Kelet Európában Gyakorlati jegy 2 5 2 Kötelező
NMG_NT104K3 A magyar külpolitika története 1990-től napjainkig Kollokvium 2 3 2 Kötelező
NMG_NT105G5 Regionális politika az Európai Unióban Gyakorlati jegy 4 5 2 Kötelező
NMG_NT111G3 Nemzetközi jogi esetek napjainkban Gyakorlati jegy 2 3 2 Kötelező
NMG_NT125K3 Nemzetközi gazdaságtan Kollokvium 2 3 2 Kötelező
NMG_NT127K4 Nemzetközi pénzügyek Kollokvium 3 4 2 Kötelező
NMG_ES103G2 A globalizáció társadalmi és gazdasági hatásai Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NMG_NT109K4 Az energiapolitika története és jelene Kollokvium 2 4 3 Kötelező
NMG_NT112K3 Az Európai Unió külkapcsolatai Kollokvium 2 3 3 Kötelező
NMG_NT126G5 Nemzetközi közintézményi menedzsment Gyakorlati jegy 4 5 3 Kötelező
NMG_NT106K5 Nemzeti identitás és külpolitika az euroatlanti térségben Kollokvium 4 5 4 Kötelező
NMG_NT108K5 Konfliktusok és békefolyamatok Kollokvium 4 5 4 Kötelező
NMG_NT113G5 Rassztól az etnicitásig és a multikulturalizmusig az Egyesült Államokban Gyakorlati jegy 4 5 4 Kötelező
NMG_NT151K3 Európai békerendszerek: az 1919-20-as versailles-i és az 1947-es párizsi békerendszer(M) Kollokvium 2 3 4 Kötelező

Megjegyzések:

a) Szabadon választható tárgyak közül 6 kredit teljesítése kötelező. b) A 3-4. félévben egy szakirány teljesítése kötelező.

Választható szakirányok:

NEMZM_N-Európa-tanulmányok
Regionális és civilizációs tanulmányok
NEMZM_N-Balkán tanulmányok
Tranzitológia

Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok