Header

Szociálpedagógia BA

Vissza <<

Általános szakterületi modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBP_SP351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 1 Kötelező
NBP_SP352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 0 1 Kötelező
NBB_FL008K2 Filozófiatörténet Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NBP_MI937G2 Információs és kommunikációs technológiák (IKT) Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBG_GI016K2 Közgazdasági alapismeretek Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NBG_PO006K2 Bevezetés a politikatudományba Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NBP_SP121G3 Kriminálpszichológia Gyakorlati jegy 2 3 5 Kötelező

Angol első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_AN100G0 Angol–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN101G0 Angol–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN102G0 Angol–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN103G0 Angol–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN104G0 Szakmai Angol 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN105G0 Szakmai Angol 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Angol második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_AN106G0 Angol–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN107G0 Angol–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN108G0 Angol–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN109G0 Angol–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Differenciált szakmai ismeretek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBP_PS007G2 Pályalélektan - pályaorientáció Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NBP_SP124G2 Pályaismeret Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NBP_PS780G4 Egyéni tanácsadás Gyakorlati jegy 2 4 5 Kötelező
NBP_SP182K2 Büntetőjog Kollokvium 2 2 5 Kötelező
NBP_PD171G4 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése Gyakorlati jegy 2 4 6 Kötelező
NBP_PS781G4 Csoportos tanácsadás Gyakorlati jegy 2 4 6 Kötelező
NBP_SP174G2 Kriminálpedagógia Gyakorlati jegy 2 2 6 Kötelező

Francia első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_FR100G0 Francia–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR101G0 Francia–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR102G0 Francia–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR103G0 Francia–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR104G0 Szakmai Francia 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR105G0 Szakmai Francia 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Francia második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_FR106G0 Francia–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR107G0 Francia–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR108G0 Francia–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR109G0 Francia–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Kínai nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_IN241A0 Kínai I. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NBG_IN242A0 Kínai II. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NBG_IN243A0 Kínai III. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Német első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_NE100G0 Német–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE101G0 Német–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE102G0 Német–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE103G0 Német–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE104G0 Szakmai Német 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE105G0 Szakmai Német 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Német második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_NE106G0 Német–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE107G0 Német–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE108G0 Német–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE109G0 Német–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Orosz első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_OR100G0 Orosz–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR101G0 Orosz–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR102G0 Orosz–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR103G0 Orosz–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR104G0 Szakmai Orosz 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR105G0 Szakmai Orosz 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Orosz második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_OR106G0 Orosz–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR107G0 Orosz–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR108G0 Orosz–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR109G0 Orosz–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Szabadon választható tárgyak

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBP_SP132G2 Romológia Gyakorlati jegy 2 2 2 Szabadon választható
NBP_SP172K2 Életmódszociológia Kollokvium 2 2 2 Szabadon választható
NBP_SP106G2 Autogén tréning Gyakorlati jegy 2 2 3 Szabadon választható
NBP_SP109G2 Drogprevenció Gyakorlati jegy 2 2 3 Szabadon választható
NBP_SP113G2 Gordon tréning Gyakorlati jegy 2 2 3 Szabadon választható
NBP_SP173K2 Település- és városszociológia Kollokvium 2 2 4 Szabadon választható
NBP_SP118G2 Internetes tanácsadás gy. Gyakorlati jegy 2 NBP_SP102K3 2 5 Szabadon választható
NBP_SP186G2 Drámapedagógia Gyakorlati jegy 3 2 5 Szabadon választható
NBP_SP103G2 Álláskeresési technikák Gyakorlati jegy 2 2 6 Szabadon választható
NBP_SP131G2 Racionális emocionális terápia Gyakorlati jegy 2 NMP_PS723K2, NBP_PS786K2 2 6 Szabadon választható
NBP_SP187G2 Alternatív önkifejezési eszközök Gyakorlati jegy 2 2 6 Szabadon választható

Szakmai alapozó modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBP_NV001K2 A nevelés társadalmi alapjai ea. Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBP_NV826K4 Modern nevelésfilozófiák Kollokvium 2 4 1 Kötelező
NBP_PS018K2 Pszichológiai elméleti alapok Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBP_SP102K3 A tanácsadás kommunikációs alapjai Kollokvium 3 3 1 Kötelező
NBP_SP146K5 Társadalomismeret alapjai Kollokvium 3 5 1 Kötelező
NBP_SP162K4 Közigazgatási ismeretek Kollokvium 3 4 1 Kötelező
NBP_SP184K4 A szociális professzió alapjai Kollokvium 3 4 1 Kötelező
NBP_SZ883K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 1. Elméleti- és társadalomtörténeti alapok Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBT_TE754K2 Egészségtan Kollokvium 2 2 1 Kötelező

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBP_SP169G3 Konfliktuskezelés Gyakorlati jegy 3 NBP_SP141G6 3 1 Kötelező
NBP_PS786K2 A személyiség fejlődése ea. Kollokvium 2 NBP_PS787G2 2 2 Kötelező
NBP_PS787G2 A személyiség fejlődése gyak. Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBP_SP139K3 Szociális biztonság jogrendszere ea. Kollokvium 3 NBP_SP179G3 3 2 Kötelező
NBP_SP142G6 Szociális munka egyénekkel és családokkal Gyakorlati jegy 4 NBP_SP184K4 6 2 Kötelező
NBP_SP148G2 Családszociológia Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBP_SP179G3 Szociális biztonság jogrendszere gy. Gyakorlati jegy 3 3 2 Kötelező
NBP_SZ884G2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom II. Oktatás és kultúra Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBP_CG107G2 Szakmai képességfejlesztés I. Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NBP_PS004K3 Mentálhigiéné Kollokvium 2 3 3 Kötelező
NBP_PS005K2 Társadalmi konfliktusok szociálpszichológiája Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NBP_SP141G6 Szociális munka csoportokkal Gyakorlati jegy 4 NBP_SP184K4 6 3 Kötelező
NBP_SP163K2 Közösségi szociális munka Kollokvium 2 NBP_SP184K4 2 3 Kötelező
NBP_SP164G2 Szoc.munka egyén.család. tutorális gyakorlat Gyakorlati jegy 2 NBP_SP142G6 2 3 Kötelező
NBP_SP178K2 Társadalmi beillesztkedési zavarok Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NBP_SP185G4 Közösségi szociális munka Gyakorlati jegy 3 NBP_SP163K2 4 3 Kötelező
NBP_SZ787K4 Gyermek-és ifjúságvédelem ea. Kollokvium 2 4 3 Kötelező
NBP_SZ881K4 Társadalom- és szociálpolitika ea. Kollokvium 3 4 3 Kötelező
NBP_CG114G2 Szakmai képességfejlesztés II Gyakorlati jegy 2 NBP_CG107G2 2 4 Kötelező
NBP_PS778G2 Önszabályozó tanulás pszichológiája Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NBP_PS779G2 Tehetséggondozás-kreativitásfejlesztés Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NBP_SP114G3 Gyermek-és ifjúságvédelem gy. Gyakorlati jegy 2 NBP_SZ787K4 3 4 Kötelező
NBP_SP138G3 Személyiségzavarok gyermek-és ifjúkorban gy. Gyakorlati jegy 2 3 4 Kötelező
NBP_SP165G2 Szoc.munka csoportokkal tutorális gyakorlat Gyakorlati jegy 2 NBP_SP141G6 2 4 Kötelező
NBP_SP166G3 Értékfeltárás Gyakorlati jegy 3 NBP_SP141G6 3 4 Kötelező
NBP_SP181G2 Társadalmi beilleszkedési zavarok Gyakorlati jegy 2 NBP_SP178K2 3 4 Kötelező
NMP_PS723K2 Személyiségfejlődési zavarok gyermek és ifjúkorban Kollokvium 2 NBP_SP138G3 2 4 Kötelező
NBB_FL896K2 Bevezetés a kutatásmódszertanba Kollokvium 2 2 5 Kötelező
NBP_PD111G2 A szabadidő pedagógiai terepei Gyakorlati jegy 2 2 5 Kötelező
NBP_PS777G2 Karrierépítés Gyakorlati jegy 2 NBP_CG114G2, NBP_SP141G6, NBP_PS007G2 2 5 Kötelező
NBP_SP167G2 Közösségi szoc. munka tutorális gyakorlat Gyakorlati jegy 2 NBP_SP185G4 2 5 Kötelező
NBP_SP168G2 Gyermek- és ifjúságvédelem tutorális gyak. Gyakorlati jegy 2 NBP_SP114G3 2 5 Kötelező
NBP_SP171G2 Karrierépítés tutorális gyakorlat Gyakorlati jegy 2 NBP_CG114G2, NBP_SP141G6, NBP_PS007G2 2 5 Kötelező
NBP_SP183K3 Kriminálszociológia Kollokvium 3 3 5 Kötelező
NBP_SP170G3 Életúttervezés Gyakorlati jegy 3 NBP_SP141G6 3 6 Kötelező
NBP_SP175G2 Társadalomtudományi terepkutatások Gyakorlati jegy 2 2 6 Kötelező
NBT_TE855K2 Rekreáció Kollokvium 2 2 6 Kötelező
NBP_SP123G30 Összefüggő terepgyakorlat Gyakorlati jegy 0 30 7 Kötelező
NBP_SP176G1 Egyéni szupervízió Három-fokozatú minősítés 0 1 7 Kötelező
NBP_SP177G1 Csoportos esetmegbeszélés Három-fokozatú minősítés 0 1 7 Kötelező
Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok