Header

Nemzetközi tanulmányok

Vissza <<

Általános szakterületi modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_FL720K2 Általános etika Kollokvium 2 2 1 Kötelezően választott
NBB_TI852K3 Polgárosodás Magyarországon a XIX-XX. században ea. Kollokvium 2 3 1 Kötelezően választott
NBG_NT134K3 Pártok, pártrendszerek Kollokvium 2 3 1 Kötelezően választott
NBG_NT135G3 Politikai szociológia Gyakorlati jegy 2 3 2 Kötelezően választott
NBG_NT167K3 Politikai elemzés módszertana Kollokvium 2 3 2 Kötelezően választott
NBP_MI818G4 Marketingkommunikáció és PR eszközök Gyakorlati jegy 2 4 2 Kötelezően választott
NBB_FL890G3 Totalitarizmusok Gyakorlati jegy 2 3 4 Kötelezően választott

Angol első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_AN100G0 Angol–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN101G0 Angol–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN102G0 Angol–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN103G0 Angol–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN104G0 Szakmai Angol 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN105G0 Szakmai Angol 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Angol második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_AN106G0 Angol–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN107G0 Angol–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN108G0 Angol–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_AN109G0 Angol–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Francia első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_FR100G0 Francia–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR101G0 Francia–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR102G0 Francia–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR103G0 Francia–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR104G0 Szakmai Francia 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR105G0 Szakmai Francia 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Francia második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_FR106G0 Francia–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR107G0 Francia–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR108G0 Francia–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_FR109G0 Francia–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Kínai nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_IN241A0 Kínai I. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NBG_IN242A0 Kínai II. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NBG_IN243A0 Kínai III. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Német első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_NE100G0 Német–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE101G0 Német–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE102G0 Német–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE103G0 Német–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE104G0 Szakmai Német 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE105G0 Szakmai Német 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Német második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_NE106G0 Német–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE107G0 Német–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE108G0 Német–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_NE109G0 Német–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Önálló képzési szakasz

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_NT180G4 Szakmai gyakorlat Gyakorlati jegy 0 4 4 Kötelező
NBG_NT351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 5 Kötelező
NBG_NT352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 0 6 Kötelező

Orosz első nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_OR100G0 Orosz–A2-szintrehozó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR101G0 Orosz–B1-középhaladó Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR102G0 Orosz–B2-nyelvvizsga előkészítő 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR103G0 Orosz–B2- nyelvvizsga előkészítő 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR104G0 Szakmai Orosz 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR105G0 Szakmai Orosz 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Orosz második nyelv

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NON_OR106G0 Orosz–A1-kezdő Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR107G0 Orosz–A2-alapfok Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR108G0 Orosz–B1-középhaladó 1. Aláírás 0 0 Szabadon választható
NON_OR109G0 Orosz–B2- középhaladó 2. Aláírás 0 0 Szabadon választható

Szakmai alapozó modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBB_FL008K2 Filozófiatörténet Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBG_NT101G3 Angol nyelvfejlesztés I. Gyakorlati jegy 4 3 1 Kötelező
NBG_NT181K2 Modern polgári államok alapjai Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBG_NT182K2 Alkotmánytan Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBG_PO006K2 Bevezetés a politikatudományba Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBG_PO738K3 Bevezetés a szociológiába ea Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NBG_PO827K3 Modern politikai ideológiák Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NBP_MI937G2 Információs és kommunikációs technológiák (IKT) Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NBP_PS018K2 Pszichológiai elméleti alapok Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NBP_PS879K3 Tárgyalástechnika és konfliktuskezelés Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NBG_GI016K2 Közgazdasági alapismeretek Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NBG_GI866G4 Statisztika I. Gyakorlati jegy 2 4 2 Kötelező
NBG_NT102G3 Angol nyelvfejlesztés II. Gyakorlati jegy 4 3 2 Kötelező
NBG_NT148K3 Összehasonlító politika alapjai Kollokvium 4 3 2 Kötelező
NBG_PO732K5 Bevezetés a közjogtudományba Kollokvium 2 5 2 Kötelező
NBG_PO857K3 Rendszerváltások a XX. században Magyarországon Kollokvium 2 3 2 Kötelező
NBG_NT153S5 Társadalomtudományi Szigorlat 0 5 3 Kötelező
NBG_NT162G3 Német nyelvfejlesztés I. Gyakorlati jegy 4 3 3 Kötelező
NBG_NT164G3 Orosz nyelvfejlesztés I. Gyakorlati jegy 4 3 3 Kötelező
NBG_NT163G3 Német nyelvfejlesztés II. Gyakorlati jegy 4 3 4 Kötelező
NBG_NT165G3 Orosz nyelvfejlesztés II. Gyakorlati jegy 4 3 4 Kötelező
NBG_NT160G3 Francia beszédgyakorlatok Gyakorlati jegy 4 3 3 Kötelezően választott
NBG_NT161G3 Francia nyelvtani gyakorlatok Gyakorlati jegy 4 3 4 Kötelezően választott

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_NT170K3 Az EU integráció alapkérdései Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NBG_PO792G3 Ifjúságpolitika Gyakorlati jegy 2 3 2 Kötelező
NBG_NT132K5 Összehasonlító civilizációs tanulmányok Kollokvium 2 5 3 Kötelező
NBG_NT150K3 Nemzetközi politikai viszonyok nemzetközi szervezetek Kollokvium 4 3 3 Kötelező
NBG_NT151K3 Nemzetközi jog Kollokvium 4 3 3 Kötelező
NBG_NT168K3 Modern diplomácia elmélete és története Kollokvium 4 3 3 Kötelező
NBG_NT169G3 Regionális politika Gyakorlati jegy 2 3 3 Kötelező
NBB_AT723G3 Amerikai civilizáció Gyakorlati jegy 4 3 4 Kötelező
NBG_GI834K3 Nemzetközi gazdaságtan Kollokvium 2 3 4 Kötelező
NBG_NT115K5 Kormányzati politikák Kollokvium 4 5 4 Kötelező
NBG_NT154S5 Nemzetközi kapcsolatok Szigorlat 0 5 4 Kötelező
NBG_NT155G3 Európa tanulmányok Gyakorlati jegy 4 3 4 Kötelező
NBG_NT156G3 Ázsia tanulmányok Gyakorlati jegy 4 3 4 Kötelező
NBG_NT157G3 Afrika tanulmányok Gyakorlati jegy 4 3 4 Kötelező
NBG_NT171G3 Az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusa és jogharmonizációja Gyakorlati jegy 2 3 4 Kötelező
NBG_NT105G5 Az EU támogatáspolitikája és pályázati rendszerei Gyakorlati jegy 4 5 5 Kötelező
NBG_NT176K3 Nemzeti Európa politikák Kollokvium 2 3 5 Kötelező
NBG_NT108K3 Biztonságpolitika Kollokvium 2 3 6 Kötelező
NBG_NT100K3 Alternatív politikai mozgalmak Kollokvium 2 3 2 Kötelezően választott
NBT_BL893K2 Urbanizáció Kollokvium 2 2 2 Kötelezően választott
NBG_PO820G3 Média és politika Gyakorlati jegy 2 3 3 Kötelezően választott
NBB_TI909K3 Zsidókérdés, antiszemitizmus Kollokvium 2 3 4 Kötelezően választott
NBG_GI877K3 Üzleti etikett, protokoll Kollokvium 2 3 4 Kötelezően választott
NBT_FD109K4 Általános gazdaságföldrajz ea. Kollokvium 4 4 4 Kötelezően választott
NBT_BL701K3 A globalizáció földrajza Kollokvium 2 3 1 Szabadon választható
NBG_NT129G3 Oktatáspolitika Gyakorlati jegy 2 3 3 Szabadon választható
NBT_BL838K2 Népesség és településföldrajz I. Kollokvium 2 2 4 Szabadon választható
NBG_GI803K3 Környezetgazdaságtan Kollokvium 2 3 6 Szabadon választható
NBG_PO883K5 Társadalompolitika az Európai Unióban Kollokvium 2 5 6 Szabadon választhatóVálasztható szakirányok:

Regionális közpolitika specializáció
Nemzetközi vállalkozási menedzsment szakirány
Esélyegyenlőségi specializáció

Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok