Header

Tanegységlisták nappali és levelező tagozaton

Nappali tagozat >>

Levelező tagozat

Bölcsészettudományi Főiskolai Kar

Mesterképzés (MA) szakok:

Angoltanár
Ének-zene tanár
Etikatanár (erkölcstanár)
Magyartanár
Történelemtanár
Vizuális- és környezetkultúra tanár

Alapképzési (BA) szakok:

Anglisztika
Ének-zene
Germanisztika-német szakirány
Magyar
Romanisztika-francia szakirány
Szabad bölcsészet
Történelem

Második tanári szakképzettséget megalapozó szakmai 50 kredites modulok:

Anglisztika
Ének-zene
Germanisztika-német szakirány
Magyar
Romanisztika-francia szakirány
Szabad bölcsészet
Történelem

Szakirányú továbbképzések:

Az angol tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
A francia tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
A magyar nyelv és irodalom szakos tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
A német nyelv- és irodalom szakos tanári és nyelvtani szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
A történelem szakos tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
Ember-, erkölcs- és vallásismeret
Etika és erkölcsi nevelés
Ének-zene tanári szakos szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
Tánc- és drámapedagógia
Társadalom- és állampolgári ismeret

Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar

Mesterképzés (MA) szakok:

Kommunikációtanár

Alapképzési (BA) szakok:

Emberi erőforrások
Gazdálkodási és menedzsment
Kommunikáció és médiatudomány
Nemzetközi tanulmányok
Turizmus-vendéglátás

Második tanári szakképzettséget megalapozó szakmai 50 kredites modulok:

Ember és társadalom
Kommunikáció és médiatudomány

Felsőfokú szakképzés:

Idegenforgalmi szakmenedzser
Intézményi kommunikátor
Vállalkozási szakügyintéző

Szakirányú továbbképzések:

Európai Unió
Nevelési oktatási intézmények gazdálkodása és környezete

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Mesterképzés (MA) szakok:

Család- és gyermekvédő tanár
Inkluzív nevelés tanára
Játék- és szabadidő-szervező tanár
Kollégiumi nevelőtanár
Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár
Multikulturális nevelés tanára
Pedagógiai értékelés és mérés tanára
Tehetségfejlesztő tanár

Alapképzési (BA) szakok:

Andragógia
Informatikus könyvtáros (levelező)
Informatikus könyvtáros (távoktatás)
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Pedagógia
Szociálpedagógia

Második tanári szakképzettséget megalapozó szakmai 50 kredites modulok:

Andragógia
Informatikus könyvtáros
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Pedagógia

Felsőfokú szakképzés:

Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
Ifjúságsegítő
Médiatechnológus asszisztens

Szakirányú továbbképzések:

Akadályozottak integrációs - inkluzív nevelését segítő
A szociálpedagógus szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
Az iskola mint szervezet megújítása - Új nevelés és oktatási modellek
Család- és gyermekvédelem pedagógiája
Egészségfejlesztő mentálhigiéné
Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagóiája
Játék- és szabadidő pedagógus
Kistérségi tanügyigazgatási szakértői feladatokra való felkészítés
Korszerű nevelés- és tanulásszervezés a szakképzésben
Médiatervező
Mérési és értékelési feladatokra való felkészítés
Minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés
Mozgókép- és médiakultúra
Pályaorientáció az iskolában
Pedagógiai értékelés
Szakértői feladatokra való felkészítés szakvizsga program tanegységlistája
Szaktanácsadói feladatokra való felkészítés szakvizsga program tanegységlistája
Szakértői, szakvezetői feladatokra való felkészítés
Tankönyv- és taneszköz-szakértői feladatokra való felkészítés
Tanulás és pályatanácsadó
Tanügyigazgatás szakirányú továbbképzési szak
Vezetői feladatokra való felkészítés
Vizsgaelnöki feladatokra való felkészítés

Természettudományi Főiskolai Kar

Alapképzési (BA) szakok:

Biológia
Földrajz
Kémia
Környezettan
Matematika
Programtervező informatikus
Sportszervező
Testnevelő-edző

Második tanári szakképzettséget megalapozó szakmai 50 kredites modulok:

Biológia
Földrajz
Kémia
Környezettan
Matematika
Programtervező informatikus
Testnevelő-edző

Felsőfokú szakképzés:

Bortechnológus
Élelmiszeripari menedzser
Hulladékgazdálkodási technológus
Logisztikai műszaki menedzserasszisztens
Webprogramozó

Szakirányú továbbképzések:

A fizika tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
A földrajz tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
A kémiatanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
A környezetvédelem szakos tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
A matematika szakos tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
A számítástechnika (informatika) szakos tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
A számítástechnika, informatika és könyvtár szakos tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
A testnevelés szakos tanári és nyelvtani szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
Biológiatanár szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
Élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelem


Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok