Header

Tanegységlisták nappali és levelező tagozaton

Levelező tagozat >>

Nappali tagozat

Szabadon választható tanegységek bármely BA szakos hallgatók számára

Bölcsészettudományi Főiskolai Kar

Kötelező nyelvi órák Bölcsészettudományi Főiskolai Kar BA szakos hallgatói számára

Mesterképzés (MA) szakok:

Angoltanár
Ének-zene tanár
Magyartanár
Történelemtanár

Alapképzési (BA) szakok:

Anglisztika
Elektronikus ábrázolás
Ének-zene
Germanisztika-német szakirány
Képi ábrázolás
Magyar
Romanisztika-francia szakirány
Szabad bölcsészet
Történelem

Második tanári szakképzettséget megalapozó szakmai 50 kredites modulok:

Anglisztika
Elektronikus ábrázolás
Ének-zene
Germanisztika-német szakirány
Képi ábrázolás
Magyar
Romanisztika-francia szakirány
Szabad bölcsészet
Történelem

Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar

Kötelező nyelvi órák Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar BA szakos hallgatói számára

Mesterképzés (MA) szakok:

Kommunikációtanár

Alapképzési (BA) szakok:

Emberi erőforrások
Gazdálkodási és menedzsment
Kommunikáció és médiatudomány
Nemzetközi tanulmányok
Turizmus-vendéglátás

Második tanári szakképzettséget megalapozó szakmai 50 kredites modulok:

Ember és társadalom
Kommunikáció és médiatudomány

Felsőfokú szakképzés:

Idegenforgalmi szakmenedzser
Intézményi kommunikátor
Vállalkozási szakügyintéző

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Kötelező nyelvi órák Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar BA szakos hallgatói számára

Mesterképzés (MA) szakok:

Család- és gyermekvédő tanár
Inkluzív nevelés tanára
Játék- és szabadidő-szervező tanár
Kollégiumi nevelőtanár
Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár
Multikulturális nevelés tanára
Pedagógiai értékelés és mérés tanára
Tehetségfejlesztő tanár

Alapképzési (BA) szakok:

Andragógia
Informatikus könyvtáros
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Pedagógia
Szociálpedagógia

Második tanári szakképzettséget megalapozó szakmai 50 kredites modulok:

Andragógia
Informatikus könyvtáros
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Pedagógia

Felsőfokú szakképzés:

Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
Ifjúságsegítő
Médiatechnológus asszisztens

Természettudományi Főiskolai Kar

Kötelező nyelvi órák Természettudományi Főiskolai Kar BA szakos hallgatói számára
Természettudományi Főiskolai Kar hallgatóinak kötelező tanegységei

Alapképzési (BA) szakok:

Biológia
Földrajz
Kémia
Környezettan
Matematika
Programtervező informatikus
Sportszervező
Testnevelő-edző

Második tanári szakképzettséget megalapozó szakmai 50 kredites modulok:

Biológia
Földrajz
Kémia
Környezettan
Matematika
Programtervező informatikus
Testnevelő-edző

Felsőfokú szakképzés:

Bortechnológus
Élelmiszeripari menedzser
Hulladékgazdálkodási technológus
Logisztikai műszaki menedzserasszisztens
Webprogramozó


Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok