Header

Kulturális örökség tanulmányok

Vissza <<

Értelmiségi alapozó modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_KU172K4 Bevezetés a művészettörténetbe Kollokvium 3 4 1 Kötelező
NMP_KU173K4 A kulturális örökség filozófiatörténete Kollokvium 3 4 1 Kötelező
NMP_KU174K4 Néprajz és kulturális antropológia Kollokvium 4 4 1 Kötelező
NMP_KU197K4 Bevezetés a Kulturális örökség tanulmányokba Kollokvium 3 4 1 Kötelező

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_KU175K5 Összehasonlító művelődés-, gondolkodás- és tudománytörténet Kollokvium 4 5 1 Kötelező
NMP_MI717G4 Kutatásmódszertani gyakorlat Gyakorlati jegy 2 4 1 Kötelező
NMP_KU176K4 A hagyományközvetítés története Kollokvium 4 4 2 Kötelező
NMP_KU177K4 A kulturális örökség reprodukálása, kreatív reprodukció 1. (írás- és könyvtörténet) Kollokvium 4 4 2 Kötelező
NMP_KU179G4 Az átörökítés technikái (kodikológia, bibliologia, restaurálás) Gyakorlati jegy 0 4 2 Kötelező
NMP_KU180G4 A borkultúra alapjai Gyakorlati jegy 4 4 2 Kötelező
NMP_KU198K5 A kulturális örökség rétegei Kollokvium 4 5 2 Kötelező
NMP_KU178K4 A kulturális örökség reprodukálása 2. (foto és film, digitalis hagyomány) Kollokvium 4 NMP_KU177K4 4 3 Kötelező
NMP_KU351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 4 Kötelező
NMP_KU352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 0 5 Kötelező



Választható szakirányok:

KULT_N-Borkultúra szakirány
KULT_N-Múzeumi és örökségi gyűjteményszervező szakirány

Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok