Header

Inkluzív nevelés tanára 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)

Vissza <<

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MI003G2 A tanári tevékenység IKT alapjai Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV006G2 A tanítás mestersége Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV007K2 Iskolaszociológia Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_NV008K2 A tanítás-tanulás elmélete Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS020K2 A személyiség fejlődése Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS032G3 Nevelési-oktatási gyakorlat Gyakorlati jegy 3 3 1 Kötelező
NMP_MI004K2 Elektronikus tanulási környezet Kollokvium 10 LMP_MI003G2 2 2 Kötelező
NMP_NV009G2 Pedagógiai tervezés és értékelés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 2 Kötelező
NMP_PS021K2 Pedagógiai - szociálpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 2 Kötelező
NMP_PS024G2 Szakmai önismeret 3 fok. min. 0 2 2 Kötelező
NMP_NV010K2 Iskolaszervezet, iskolafejlesztés Kollokvium 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 3 Kötelező
NMP_PS022G2 A tanulók megismerésének pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelező
NMP_PS023K2 Személyiség- és egészségpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 4 Kötelező
NMP_PS033G30 Összefüggő egyéni gyakorlat Gyakorlati jegy 0 30 5 Kötelező
Szakdolgozat (Portfolió) 0 5 5 Kötelező
Záróvizsga - tanári képesítő vizsga 0 5 Kötelező
NMP_NV011G2 Tanárprofilok Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV012K2 Kultúra és szocializáció Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV013G2 Pedagógiai esetmegbeszélés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV014G2 Multikulturális nevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV015K2 Reform- és alternatív pedagógia Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV016K2 Iskolatörténet Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV017K2 Az európai iskolázás összehasonlító története Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS025G2 Az egyéni bánásmód pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS031G2 Együttnevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS026K2 Pályalélektan - pályaorientáció Kollokvium 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_PS027G2 Önszabályozó tanulás pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_AK003G2 A szabadidő – szervezés különböző színterei és specifikációi Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_AK004K2 Andragógiai alapismeretek az oktatási rendszerekben, a formális és az informális tanulásban Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_KI013G2 A magyarországi cigányok/romák története, kultúrája Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MI005G2 A pedagógiai kutatás kvantitatív módszerei Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MK106K2 Média az emberi élet háromharmadában Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_NV018G2 Pedagógiai innováció Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_NV019G2 Pedagógiai képességfejlesztés Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_PS028G2 Autogén tréning 3 fok. min. 0 2 4 Szabadon választható
NMP_PS029G2 Tehetséggondozás - kreativitásfejlesztés Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Szabadon választható
NMP_PS030G2 Művészetpszichológia Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 1. Elméleti- és társadalomtörténeti alapok Kollokvium 0 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 2. Oktatás és kultúra Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható

Módszertani tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_IN197G1 Iskolai tanítási gyakorlat 1. Gyakorlati jegy 0 1 1 Kötelező
NMP_IN351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 1 Kötelező
NMP_IN198G2 Iskolat tanítási gyakorlat 2. Gyakorlati jegy 0 2 2 Kötelező
NMP_IN352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 0 2 Kötelező
NMP_IN199G3 Iskolai tanítási gyakorlat Gyakorlati jegy 4 3 3 Kötelező
NMP_IN200S0 Zárószigorlat Szigorlat 0 0 5 Kötelező

Szabadon választható tárgyak

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MN102G3 A társadalmi cselekvés pedagógiája Gyakorlati jegy 2 3 4 Szabadon választható
NMP_MN106K3 Interkulturális nevelés Európában Kollokvium 2 3 4 Szabadon választható
NMP_NV719G2 Multikulturális ismeretek Gyakorlati jegy 2 2 4 Szabadon választható
NMP_NV720G2 Projektpedagógia Gyakorlati jegy 2 2 4 Szabadon választható
NMP_NV730G2 Életmód-életvitel Gyakorlati jegy 2 2 4 Szabadon választható
NMP_PS706G2 A művészet szerepe a nevelésben Gyakorlati jegy 2 2 4 Szabadon választható
NMP_PS716G2 Kommunikáció-konfliktuskezelés Három-fokozatú minősítés 0 2 4 Szabadon választható
NMP_PS717G2 Kooperatív technikák Gyakorlati jegy 2 2 4 Szabadon választható
NMP_PS729G3 Személyiségfejlesztés Három-fokozatú minősítés 0 3 4 Szabadon választható

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_IN101K2 Az együttnevelés pedagógiája, pszichológiája Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMP_IN102K3 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapism. Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NMP_PS709G2 Attitűdformálás Három-fokozatú minősítés 0 2 1 Kötelező
NMP_PS723K2 Személyiségfejlődési zavarok gyermek és ifjúkorban Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMP_IN103G2 Habilitáció-rehabilitáció Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMP_PS715K4 Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája Kollokvium 2 4 2 Kötelező
NMP_PS726G2 Tanulási nehézségek és fejlesztő eljárások Gyakorlati jegy 0 2 2 Kötelező
NMP_SZ724G2 Szociális munka egyénekkel és családokkal Gyakorlati jegy 3 2 2 Kötelező
NBP_PD196K3 Differenciált oktatás Kollokvium 2 3 3 Kötelező
NMP_IN106K4 Esélyegyenlőségi ismeretek - segítő rendszerek Kollokvium 2 4 3 Kötelező
NMP_PS004K3 Mentálhigiéné Kollokvium 2 3 3 Kötelező
NMP_PS725G2 Tanácsadás nevelőknek, szülőknek Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok