Header

Tanegységlisták nappali és levelező tagozaton

Nappali tagozat >>

Levelező tagozat

Bölcsészettudományi Kar

Mesterképzés (MA) szakok:

Tanári MA tanegységlista

Amerikanisztika
Angoltanár
Ének-zene tanár
Étikatanár
Franciatanár
Hittanári
Magyartanár
Történelemtanár
Vizuális- és környezetkultúra-tanár
Kommunikációtanár

Alapképzési (BA) szakok:

Anglisztika
Ének-zene
Germanisztika-német szakirány
Magyar
Romanisztika-francia szakirány
Szabad bölcsészet
Történelem

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Mesterképzés (MA) szakok:

Tanári MA tanegységlista

Ember és társadalom műveltségterületi tanár
Nemzetközi tanulmányok

Alapképzési (BA) szakok:

Emberi erőforrások
Gazdálkodási és menedzsment
Kommunikáció és médiatudomány
Nemzetközi tanulmányok
Turizmus-vendéglátás

Felsőfokú szakképzés:

Gazdálkodási menedzserasszisztens
Idegenforgalmi szakmenedzser
Idegennyelvi kommunikátor
Intézményi kommunikátor
Pénzügyi szakügyintéző
Projektmenedzser-asszsisztens
Sajtótechnikus
Sportkommunikátor
Számviteli szakügyintéző

Szakirányú továbbképzések:

Pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásaban (Pedagógus)
Pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásaban

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Mesterképzés (MA) szakok:

Tanári MA tanegységlista

Informatikus könyvtáros
Család- és gyermekvédő tanár
Inkluzív nevelés tanára
Játék- és szabadidő-szervező tanár
Kollégiumi nevelőtanár
Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár
Multikulturális nevelés tanára
Pedagógiai értékelés és mérés tanára
Pedagógiaitanár
Tehetségfejlesztő tanár

Alapképzési (BA) szakok:

Andragógia
Csecsemő és kisgyermeknevelő
Informatikus könyvtáros
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Pedagógia
Szociálpedagógia

Felsőfokú szakképzés:

Csecsemő- és gyermeknevelő, gondozó
Ifjúságsegítő
Médiatechnológus asszisztens

Szakirányú továbbképzések:

Egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés (Pedagógus)
Gyakorlatvezető mentortanár (Pedagógus)
Kisgyermek pedagógia (Pedagógus)
Kistérségi tanügyigazgatási feladatok (Pedagógus)
Mérési-értékelési feladatok (Pedagógus)
Minőségi és folyamatmenedzsment (Pedagógus)
Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére (Pedagógus)
Tanári mesterség IKT alapjai (Pedagógus)
Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen (Pedagógus)
Vizsgaelnöki feladatok (Pedagógus)
Családkonzulens/Családterapeuta
Egészségfejlesztő mentálhigiéne
Gyakorlatvezető mentortanár
Kisgyermek pedagógia
Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére (Pedagógus)
Tanári mesterség IKT alapjai (Pedagógus)

Természettudományi Kar

Alapképzési (BA) szakok:

Biológia
Földrajz
Kémia
Környezettan
Matematika
Programtervező informatikus
Sportszervező
Testnevelő-edző

Mesterképzés (MA) szakok:

Tanári MA tanegységlista

Földrajztanár
Informatikatanár
Kémiatanár
Matematikatanár
Testnevelőtanár

Felsőfokú szakképzés:

Bortechnológus
Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó
Hulladékgazdálkodási technológus
Logisztikai műszaki menedzserasszisztens
Webprogramozó

Szakirányú továbbképzések:

Térségi menedzser-referens


Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok