Header

Történelem
Nappali tagozat

 Filozófiatörténet
 Beszédművelés-nyelvi norma
 Latin nyelv I.
 Művészettörténet
 A néprajz alapjai
 Polgárosodás Magyarországon a XIX-XX. században ea.
 Vallástörténet
 A diktatúrák ideológiai alapjai
 A hellenisztikus birodalmak
 A két világháború közötti Magyarország szellemi élete
 A középkori magyar városfejlődés
 A magyarországi rendszerváltás, 1987-1991 ea.
 A magyarországi rendszerváltás, 1987-1991 gy.
 A modernkor világtörténelmi problémái: fejlődésmodellek ea.
 A modernkor világtörténelmi problémái: fejlődésmodellek gy.
 A nemzeti (magyar) kultúra születése és virágzása (XIX. sz.)
 A nemzetközi kapcsolatok rendszere és változása:a diplomácia
 A nemzetközi kapcsolatok rendszere és változása:a diplomácia
 A reformáció-ellenreformáció Európában
 A reformáció-ellenreformáció Magyarországon
 Az Erdélyi Fejedelemség története (XVI-XVIII. sz.)
 Az Európai Unió története ea.
 Az Európai Unió története gy.
 Az Európán kívüli világ a XIX. században
 Az ókori Kelet és Hellász története
 Az ókori Róma története ea.
 Az ókori Róma története gy.
 Bevezetés a történelemtudományba
 Egy magyar falu a kataszteri telekkönyvek tükrében ea.
 Egy magyar falu a kataszteri telekkönyvek tükrében gy.
 Eredmények és kudarcok a XIX. századi magyar gazdaságban
 Erkölcs és politika a görög-római világban ea.
 Erkölcs és politika a görög-római világban gy.
 Európa az első ezredfordulón ea.
 Európa az első ezredfordulón gy.
 Gazdasági növekedés és válságok a XX. században
 Gazdasági növekedés és válságok a XX. századi világgazdaságb
 Gazdasági növekedés és válságok a XX. századi világgazdaságb
 Gazdasági ?társadalmi változások Magyarországon 1945-1990
 Helytörténet. Az egri püspökség, Heves vármegye és Eger kial
 Helytörténet. Az egri püspökség, Heves vármegye és Eger kial
 Historiográfia
 Ipari forradalom kibontakozása Eu.-ban.
 Jelenkori egyetemes történelem (1918-1945) ea.
 Jelenkori egyetemes történelem (1918-1945) gy.
 Jelenkori egyetemes történelem (1945-től)
 Jelenkori magyar történelem (1918-1945) ea.
 Jelenkori magyar történelem (1918-1945) gy.
 Jelenkori magyar történelem (1945-től)
 Kelet-Közép-Európa szláv népeinek XIX-XX-sz.-i története ea.
 Kelet-Közép-Európa szláv népeinek XIX-XX-sz.-i története gy.
 Koraújkori magyar történelem (1526-1790) ea.
 Koraújkori egyetemes történelem (1492-1789) ea.
 Koraújkori egyetemes történelem (1492-1789) gy.
 Koraújkori magyar történelem (1526-1790) gy.
 Középkori egyetemes történelem (476-1492) gy.
 Középkori egyetemes történelem(476-1492) ea.
 Középkori magyar történelem (1301-1526) ea.
 Középkori magyar történelem (1301-1526) gy.
 Latin nyelv II.
 Latin-Amerika prekolumbián civilizációi
 Levéltári alapismeretek
 Magyar őstörténet, Árpád-kor ea.
 Magyar őstörténet, Árpád-kor gy.
 Magyar-német kapcsolatok a XX. században ea.
 Magyar-német kapcsolatok a XX. században gy.
 Magyarország hadtörténete I. (1790-ig) ea.
 Magyarország hadtörténete I. (1790-ig) gy.
 Magyarország hadtörténete II. (1790-1992) ea.
 Magyarország hadtörténete II. (1790-1992) gy.
 Nemzeti-nemzetiségi kérdés Közép- és Kelet-Európában
 Olimpiák története ea.
 Olimpiák története gy.
 Paleográfia
 Polgárosodás Magyarországon a XIX-XX. században gy.
 Poroszország története (1701-1871) ea.
 Poroszország története (1701-1871) gy.
 Régészet alapjai
 Rzeczpospolita története 1569-1795 ea.
 Rzeczpospolita története 1569-1795 gy.
 Szlávok története I. ea.
 Szlávok története I. gy.
 Történeti demográfia I.
 Történeti demográfia II.
 Történeti földrajz I. (Mo.)
 Történeti földrajz II. (egy.)
 Újkori magyar történelem (1849-1918) ea.
 Újkori egyetemes történelem (1789-1849) ea.
 Újkori egyetemes történelem (1789-1849) gy.
 Újkori egyetemes történelem (1849-1918) ea.
 Újkori egyetemes történelem (1849-1918) gy.
 Újkori magyar történelem (1790-1849) ea.
 Újkori magyar történelem (1790-1849) gy.
 Újkori magyar történelem (1849-1918) gy.
 Vallás és kultúra az ókori Rómában
 Vegyesházi királyink a krónikák, rendeletek és törvények tük
 Vegyesházi királyaink a krónikák, rendeletek és törvények tükrében
 XX.századi magyar politikusok I. (1945) ea.
 XX.századi magyar politikusok I. (1945) gy.
 XX.századi magyar politikusok II. (1945-) ea.
 XX.századi magyar politikusok II. (1945-) gy.
 German Fascism in Interwar Europe (1918-45)
 German Fascism in Interwar Europe (1918-45)
 The Stalinism and Post-Stalinist Era in Eastern Europe
 The Stalinism and Post-Stalinist Era in Eastern Europe
 History of Heroes: saints, martyrs and symbolic figures of Europe
 "The Cult ot the Personality: Joship Stalin and the ""little stanins"" in Eastern Europe (1927-1956)"
 Honismeret
 Honismeret
 Kis-Ázsia és a Közel-Kelet ókori civilizációi
 Kis-Ázsia és a Közel-Kelet ókori civilizációi
 Homérosz és a homéroszi kor
 Homérosz és a homéroszi kor
 A római történelem a történetírás tükrében
 A római történelem a történetírás tükrében
 A Kelet-római Császárság évszázadai
 A Kelet-római Császárság évszázadai
 A középkor nagy csatái
 A középkor nagy csatái
 A német-római császárok és a középkori Európa
 A német-római császárok és a középkori Európa
 Orosz történelmi arcképcsarnok
 Orosz történelmi arcképcsarnok
 Európa politikai története a 17-18. században
 Európa politikai története a 17-18. században
 Politikai, hatalmi törekvések a 19. sz-i Európában
 Politikai, hatalmi törekvések a 19. sz-i Európában
 Magyar-lengyel kapcsolatok a 16-18. században
 Magyar-lengyel kapcsolatok a 16-18. században
 Népi, vallási, nemzeti jelképek és szimbólumok Magyarországon
 Népi, vallási, nemzeti jelképek és szimbólumok Magyarországon
 Jog- és intézményrendszerek Magyarországon 1526-ig
 Jog- és intézményrendszerek Magyarországon 1526-ig
 Jog- és intézményrendszerek Magyarországon 1526-1848 között
 Jog- és intézményrendszerek Magyarországon 1526-1848 között
 Bevezetés a politikatudományba
 Infokommunikáció
 Információ és társadalom
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 A nevelés társadalmi alapjai gy.
 Pedagógiai nézetek feltárása és fejlesztése
 Gondolkodók a nevelésről
 A pedagógusszemélyiség fejlesztése
 Tanári pályaorientáció
 Pszichológiai elméleti alapok

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok