NAPPALI és LEVELEZŐ

NAPPALI

Bölcsészettudományi Főiskolai Kar

Alapképzési (BA) szakok:
- Anglisztika
- Elektronikus ábrázolás
- Ének-zene
- Germanisztika-német szakirány
- Képi ábrázolás
- Magyar
- Plasztikai ábrázolás
- Romanisztika-francia szakirány
- Szabad bölcsészet
- Történelem

Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar

Alapképzési (BA) szakok:
- Emberi erőforrások
- Gazdálkodási és menedzsment
- Kommunikáció és médiatudomány
- Nemzetközi tanulmányok

Felsőfokú szakképzés:
- Idegenforgalmi szakmenedzser
- Intézményi kommunikátor
- Vállalkozási szakügyintéző

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Alapképzési (BA) szakok:
- Andragógia
- Informatikus könyvtáros
- Mozgóképkultúra és médiaismeret
- Pedagógia
- Szociálpedagógia

Felsőfokú szakképzés:
- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
- Ifjúságsegítő
- Médiatechnológus asszisztens

Természettudományi Főiskolai Kar

Alapképzési (BA) szakok:
- Biológia
- Földrajz
- Kémia
- Környezettan
- Matematika
- Programtervező informatikus
- Sportszervező
- Testnevelő-edző

Felsőfokú szakképzés:
- Bortechnológus
- Élelmiszeripari menedzser
- Hulladékgazdálkodási technológus
- Logisztikai műszaki menedzserasszisztens


LEVELEZŐ

Bölcsészettudományi Főiskolai Kar

Alapképzési (BA) szakok:
- Anglisztika
- Ének-zene
- Germanisztika-német szakirány
- Magyar
- Romanisztika-francia szakirány
- Szabad bölcsészet
- Történelem

Kiegészítő képzés:
- Történelem

Szakirányú továbbképzések:

- A francia tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
- A magyar nyelv és irodalom szakos tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
- A német nyelv- és irodalom szakos tanári és nyelvtani szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
- A történelem szakos tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
- Ember-, erkölcs- és vallásismeret
- Etika és erkölcsi nevelés
- Ének-zene tanári szakos szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
- Tánc- és drámapedagógia
- Társadalom- és állampolgári ismeret

Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar

Alapképzési (BA) szakok:
- Emberi erőforrások
- Gazdálkodási és menedzsment
- Kommunikáció és médiatudomány
- Nemzetközi tanulmányok

Felsőfokú szakképzés:
- Idegenforgalmi szakmenedzser
- Intézményi kommunikátor
- Vállalkozási szakügyintéző

Szakirányú továbbképzések:
- Európai Unió
- Nevelési oktatási intézmények gazdálkodása és környezete

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Alapképzési (BA) szakok:
- Andragógia
- Informatikus könyvtáros (levelező)
- Informatikus könyvtáros (távoktatás)
- Mozgóképkultúra és médiaismeret
- Pedagógia
- Szociálpedagógia

Kiegészítő képzés:
- Informatikus könyvtáros

Felsőfokú szakképzés:
- Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
- Ifjúságsegítő
- Médiatechnológus asszisztens

Szakirányú továbbképzések:

- Akadályozottak integrációs - inkluzív nevelését segítő
- A szociálpedagógus szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
- Az iskola mint szervezet megújítása - Új nevelés és oktatási modellek
- Család- és gyermekvédelem pedagógiája
- Egészségfejlesztő mentálhigiéné
- Egyéni bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztő pedagóiája
- Játék- és szabadidő pedagógus
- Kistérségi tanügyigazgatási szakértői feladatokra való felkészítés
- Korszerű nevelés- és tanulásszervezés a szakképzésben
- Médiatervező
- Mérési és értékelési feladatokra való felkészítés
- Minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés
- Mozgókép- és médiakultúra
- Pályaorientáció az iskolában
- Pedagógiai értékelés
- Szakértői feladatokra való felkészítés szakvizsga program tanegységlistája
- Szaktanácsadói feladatokra való felkészítés szakvizsga program tanegységlistája
- Szakértői, szakvezetői feladatokra való felkészítés
- Tankönyv- és taneszköz-szakértői feladatokra való felkészítés
- Tanulás és pályatanácsadó
- Tanügyigazgatás szakirányú továbbképzési szak
- Vezetői feladatokra való felkészítés
- Vizsgaelnöki feladatokra való felkészítés

Természettudományi Főiskolai Kar

Alapképzési (BA) szakok:
- Biológia
- Földrajz
- Kémia
- Környezettan
- Matematika
- Programtervező informatikus
- Sportszervező
- Testnevelő-edző

Felsőfokú szakképzés:

- Bortechnológus
- Élelmiszeripari menedzser
- Hulladékgazdálkodási technológus
- Logisztikai műszaki menedzserasszisztens

Szakirányú továbbképzések:
- A fizika tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
- A földrajz tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
- A kémiatanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
- A környezetvédelem szakos tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
- A matematika szakos tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
- A számítástechnika (informatika) szakos tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
- A számítástechnika, informatika és könyvtár szakos tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
- A testnevelés szakos tanári és nyelvtani szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
- Biológiatanár szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei
- Élelmiszerellenőrzés és fogyasztóvédelem