Header

Család- és gyermekvédő tanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)

Vissza <<

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MI003G2 A tanári tevékenység IKT alapjai Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV006G2 A tanítás mestersége Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV007K2 Iskolaszociológia Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_NV008K2 A tanítás-tanulás elmélete Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS020K2 A személyiség fejlődése Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS032G3 Nevelési-oktatási gyakorlat Gyakorlati jegy 3 3 1 Kötelező
NMP_MI004K2 Elektronikus tanulási környezet Kollokvium 10 LMP_MI003G2 2 2 Kötelező
NMP_NV009G2 Pedagógiai tervezés és értékelés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 2 Kötelező
NMP_PS021K2 Pedagógiai - szociálpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 2 Kötelező
NMP_PS024G2 Szakmai önismeret 3 fok. min. 0 2 2 Kötelező
NMP_NV010K2 Iskolaszervezet, iskolafejlesztés Kollokvium 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 3 Kötelező
NMP_PS022G2 A tanulók megismerésének pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelező
NMP_PS023K2 Személyiség- és egészségpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 4 Kötelező
NMP_PS033G30 Összefüggő egyéni gyakorlat Gyakorlati jegy 0 30 5 Kötelező
Szakdolgozat (Portfolió) 0 5 5 Kötelező
Záróvizsga - tanári képesítő vizsga 0 5 Kötelező
NMP_NV011G2 Tanárprofilok Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV012K2 Kultúra és szocializáció Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV013G2 Pedagógiai esetmegbeszélés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV014G2 Multikulturális nevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV015K2 Reform- és alternatív pedagógia Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV016K2 Iskolatörténet Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV017K2 Az európai iskolázás összehasonlító története Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS025G2 Az egyéni bánásmód pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS031G2 Együttnevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS026K2 Pályalélektan - pályaorientáció Kollokvium 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_PS027G2 Önszabályozó tanulás pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_AK003G2 A szabadidő – szervezés különböző színterei és specifikációi Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_AK004K2 Andragógiai alapismeretek az oktatási rendszerekben, a formális és az informális tanulásban Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_KI013G2 A magyarországi cigányok/romák története, kultúrája Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MI005G2 A pedagógiai kutatás kvantitatív módszerei Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MK106K2 Média az emberi élet háromharmadában Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_NV018G2 Pedagógiai innováció Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_NV019G2 Pedagógiai képességfejlesztés Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_PS028G2 Autogén tréning 3 fok. min. 0 2 4 Szabadon választható
NMP_PS029G2 Tehetséggondozás - kreativitásfejlesztés Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Szabadon választható
NMP_PS030G2 Művészetpszichológia Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 1. Elméleti- és társadalomtörténeti alapok Kollokvium 0 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 2. Oktatás és kultúra Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható

Szabadon választható tárgyak

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBP_SP113G2 Gordon tréning Gyakorlati jegy 2 2 2 Szabadon választható
NMP_PS717G2 Kooperatív technikák Gyakorlati jegy 2 2 2 Szabadon választható
NMP_NV014G2 Multikulturális nevelés Gyakorlati jegy 2 2 3 Szabadon választható
NMP_NV713K3 Esélyegyenlőségi ismeretek Kollokvium 2 3 3 Szabadon választható
NMP_NV720G2 Projektpedagógia Gyakorlati jegy 2 2 3 Szabadon választható
NMT_TN116K2 A rekreáció gyakorlata és módszertana Kollokvium 2 2 3 Szabadon választható
NMP_NV730G2 Életmód-életvitel Gyakorlati jegy 2 2 4 Szabadon választható
NMP_PS706G2 A művészet szerepe a nevelésben Gyakorlati jegy 2 2 4 Szabadon választható
NMP_PS726G2 Tanulási nehézségek és fejlesztő eljárások Gyakorlati jegy 0 2 4 Szabadon választható

Szakmai alapozó modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_CG107K2 Szociális biztonság jogrendszere Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMP_CG110K2 Társadalom- és szociálpolitika Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMP_CG111K2 Társadalomismeret alapjai Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMP_PS727K2 Társadalmi konfliktusok szociálpszichológiája Kollokvium 2 2 1 Kötelező

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBP_SP148G2 Családszociológia Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NBP_SP166G3 Értékfeltárás Gyakorlati jegy 3 3 2 Kötelező
NMP_CG102G2 Családi életciklusok és nevelési problémák Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMP_PS004K3 Mentálhigiéné Kollokvium 2 3 2 Kötelező
NMP_SZ724G2 Szociális munka egyénekkel és családokkal Gyakorlati jegy 3 2 2 Kötelező
NMP_CG104G2 Iskolai gyermekvédelem Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NMP_CG108G2 Szociális munka szülői csoportokkal Gyakorlati jegy 3 2 3 Kötelező
NMP_PS723K2 Személyiségfejlődési zavarok gyermek és ifjúkorban Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NBP_PS777G2 Karrierépítés Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NBP_SP103G2 Álláskeresési technikák Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NMP_CG112G2 Szakmai képességfejlesztés Három-fokozatú minősítés 0 2 4 Kötelező
NMP_CG199G3 Iskolai tanítási gyakorlat Gyakorlati jegy 0 3 4 Kötelező
NMP_CG200S0 Zárószigorlat Szigorlat 0 0 4 Kötelező

Megjegyzések:

Megszerzendő kreditek száma: 41, képzési idő: 5 félév. Az alapozó tanegységek (8 kredit), az 1. félévben teljesítendők. A szakmai törzsképzés tanegységeit az 2-3-4. félévben kell teljesíteni a fenti beosztás szerint. A szabadon választható tanegység (6 kredit) teljesítése a 2-3-4. félévben szükséges. Az iskolai tanítási gyakorlat a 3-4. félévben teljesítendő. Zárószigorlat a szakterületi modulok követelményeinek teljesítése az 4. félév végén történik. Portfólió A tanári mesterképzésben részt vevő hallgatóknak az oklevél megszerzéséhez elekronikus portfóliót kell készíteniük. Ez a portfólió a hallgatók szakmódszertani és gyakorlati képzéséhez kapcsolódó munkáinak (szöveges fájlok, képek, prezentációk, weboldalak, stb.) gyűjteménye. A gyűjteményt meghatározott módon kell elkészíteni (erről minden esetben részletes tájékoztatást kapnak a hallgatók), majd az elkészített fájlokat a megadott weboldalra kell feltölteni. Ehhez a tevékenységhez nincs szükség semmilyen speciális informatikati tudásra (pl. weboldal-szerkesztési ismeretek), csupán néhány egyszerű utasítást kell végrehajtani. A tanulmányok során csak meghatározott tárgyakhoz kell elektronikus portfoliót készíteni, amelyről a hallgatók minden félév elején tájékoztatást kapnak. A portfólió a tanári szakdolgozat részét és a tanári képesítő vizsga tárgyát képezi, meghatározott esetekben helyettesíti a szakdolgozatot.


Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok