Header

Földrajztanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)

Vissza <<

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MI003G2 A tanári tevékenység IKT alapjai Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV006G2 A tanítás mestersége Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV007K2 Iskolaszociológia Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_NV008K2 A tanítás-tanulás elmélete Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS020K2 A személyiség fejlődése Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS032G3 Nevelési-oktatási gyakorlat Gyakorlati jegy 3 3 1 Kötelező
NMP_MI004K2 Elektronikus tanulási környezet Kollokvium 10 LMP_MI003G2 2 2 Kötelező
NMP_NV009G2 Pedagógiai tervezés és értékelés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 2 Kötelező
NMP_PS021K2 Pedagógiai - szociálpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 2 Kötelező
NMP_PS024G2 Szakmai önismeret 3 fok. min. 0 2 2 Kötelező
NMP_NV010K2 Iskolaszervezet, iskolafejlesztés Kollokvium 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 3 Kötelező
NMP_PS022G2 A tanulók megismerésének pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelező
NMP_PS023K2 Személyiség- és egészségpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 4 Kötelező
NMP_PS033G30 Összefüggő egyéni gyakorlat Gyakorlati jegy 0 30 5 Kötelező
Szakdolgozat (Portfolió) 0 5 5 Kötelező
Záróvizsga - tanári képesítő vizsga 0 5 Kötelező
NMP_NV011G2 Tanárprofilok Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV012K2 Kultúra és szocializáció Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV013G2 Pedagógiai esetmegbeszélés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV014G2 Multikulturális nevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV015K2 Reform- és alternatív pedagógia Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV016K2 Iskolatörténet Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV017K2 Az európai iskolázás összehasonlító története Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS025G2 Az egyéni bánásmód pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS031G2 Együttnevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS026K2 Pályalélektan - pályaorientáció Kollokvium 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_PS027G2 Önszabályozó tanulás pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_AK003G2 A szabadidő – szervezés különböző színterei és specifikációi Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_AK004K2 Andragógiai alapismeretek az oktatási rendszerekben, a formális és az informális tanulásban Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_KI013G2 A magyarországi cigányok/romák története, kultúrája Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MI005G2 A pedagógiai kutatás kvantitatív módszerei Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MK106K2 Média az emberi élet háromharmadában Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_NV018G2 Pedagógiai innováció Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_NV019G2 Pedagógiai képességfejlesztés Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_PS028G2 Autogén tréning 3 fok. min. 0 2 4 Szabadon választható
NMP_PS029G2 Tehetséggondozás - kreativitásfejlesztés Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Szabadon választható
NMP_PS030G2 Művészetpszichológia Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 1. Elméleti- és társadalomtörténeti alapok Kollokvium 0 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 2. Oktatás és kultúra Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható

Általános szakterületi modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMT_FD100K2 Magyarország és a Kárpát-medence tájföldrajza Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMT_FD101G2 Magyarország és a Kárpát-medence tájföldrajza Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NMT_FD108K2 A légkör mint erőforrás és kockázat Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMT_FD109K2 A víz mint erőforrás és kockázat Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMT_FD110G2 Térinformatikai alkalmazások Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NMT_FD113K2 Ázsia tájainak földrajza Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NMT_FD114G2 Ázsia, a jövő kontinense Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMT_FD111G2 Környezetminősítés és tájértékelés Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NMT_FD115K2 Tengerentúli földrészek természetföldrajza (Amerika, Afrika, Ausztrália) Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NMT_FD102G2 Magyarország és a Kárpát-medence regionális társadalomföldrajza Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NMT_FD103G2 Magyarország terepgyakorlat Beszámoló 0 2 4 Kötelező
NMT_FD112K2 Az mezőgazdaság és az ipar a globalizáció korában Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NMT_FD116G2 Tengerentúli földrészek regionális társadalomföldrajza (Amerika, Afrika, Ausztrália) Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NMT_FD200S0 Földrajz zárószigorlat Szigorlat 0 0 4 Kötelező

Módszertani tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMT_FD117K2 Földrajztanítás a 21. században Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMT_FD118G2 Kompetencia alapú földrajztanítás – alkalmazható tudás Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NOT_FD105G2 Mérés, értékelés a földrajzoktatásban Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMT_FD120G2 Az IKT kompetencia alkalmazása az oktatásban Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NMT_FD199G3 Iskolai tanítási gyakorlat Gyakorlati jegy 0 3 4 Kötelező
NMT_FD123G2 Földrajzi szemlélet és gondolkodtatás Gyakorlati jegy 2 2 2 Szabadon választható
NMT_FD122G2 A tudásbázisok alkalmazása a földrajztanításban Gyakorlati jegy 2 2 4 Szabadon választható

Szabadon választható tárgyak

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMT_FD125G2 Vulkanológia Gyakorlati jegy 2 2 1 Szabadon választható
NMT_FD126G2 Paleoökológia Gyakorlati jegy 2 2 1 Szabadon választható
NMT_FD127K2 Éghajlatváltozás, hatások, válaszadás Kollokvium 2 2 1 Szabadon választható
NMT_FD135K2 Mineralogy and Petrology (angol nyelven) Kollokvium 2 2 1 Szabadon választható
NMT_FD124G2 Geomorfológia Gyakorlati jegy 2 2 2 Szabadon választható
NMT_FD129G2 A természeti erőforrások gazdaságtana Gyakorlati jegy 2 2 2 Szabadon választható
NMT_FD134K2 Paleontology (angol nyelven) Kollokvium 2 2 2 Szabadon választható
NMT_FD138K2 Műholdakról távérzékelt adatok feldolgozása és hasznosítása Kollokvium 2 2 2 Szabadon választható
NMT_FD121G2 A GIS alkalmazása az oktatásban Gyakorlati jegy 2 2 3 Szabadon választható
NMT_FD130G2 Lokális terület- és településfejlesztés Gyakorlati jegy 2 2 3 Szabadon választható
NMT_FD131K2 Egészségföldrajz Kollokvium 2 2 3 Szabadon választható
NMT_FD133G2 Vallás és etnikai földrajz Gyakorlati jegy 2 2 3 Szabadon választható
NMT_FD128G2 Szedimentológia Gyakorlati jegy 2 2 4 Szabadon választható
NMT_FD132K2 A bűnözés földrajza Kollokvium 2 2 4 Szabadon választható
Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok