Header

Történelem
Levelező tagozat

 Filozófiatörténet
 Beszédművelés-nyelvi norma
 Latin nyelv I.
 Művészettörténet
 Néprajz alapjai
 Polgárosodás Magyarországon a XIX-XX. században ea.
 Vallástörténet
 A diktatúrák ideológiai alapjai
 A hellenisztikus birodalmak
 A két világháború közötti Magyarország szellemi élete
 A középkori magyar városfejlődés
 A magyarországi rendszerváltás, 1987-1991
 A magyarországi rendszerváltás, 1987-1991
 A modernkor világtörténelmi problémái: fejlődésmodellek
 A modernkor világtörténelmi problémái: fejlődésmodellek
 A nemzeti (magyar) kultúra születése és virágzása (19. sz.)
 A nemzetközi kapcsolatok rendszere és változása:a diplomácia
 A nemzetközi kapcsolatok rendszere és változása:a diplomácia
 A reformáció-ellenreformáció Európában
 A reformáció-ellenreformáció Magyarországon
 Az Erdélyi Fejedelemség története (16-18. sz.)
 Az Európai Unió története
 Az Európai Unió története
 Az Európán kívüli világ a 19. században
 Az ókori Kelet és Hellász története
 Az ókori Róma története
 Bevezetés a történelemtudományba
 Egy magyar falu a kataszteri telekkönyvek tükrében
 Egy magyar falu a kataszteri telekkönyvek tükrében
 Eredmények és kudarcok a 19. századi magyar gazdaságban
 Erkölcs és politika a görög-római világban
 Erkölcs és politika a görög-római világban
 Európa az első ezredfordulón
 Európa az első ezredfordulón
 Gazdasági növekedés és válságok a 20. századi világgazdaságb
 Gazdasági növekedés és válságok a 20. századi világgazdaságb
 Gazdasági-társadalmi változások Magyarországon (1945-1990)
 Helytörténet Az egri püspökség, Heves vármegye és Eger kiala
 Helytörténet. Az egri püspökség, Heves vármegye és Eger kial
 Historiográfia
 Ipari forradalom kibontakozása Eu.-ban.
 Jelenkori egyetemes történelem (1918-1945)
 Jelenkori egyetemes történelem (1945-től)
 Jelenkori magyar történelem (1918-1945)
 Jelenkori magyar történelem (1945-től)
 Kelet-Közép-Európa szláv népeinek 19-20-sz.-i története
 Kelet-Közép-Európa szláv népeinek 19-20-sz.-i története
 Koraújkori egyetemes történelem (1492-1789)
 Koraújkori magyar történelem (1526-1790)
 Középkori egyetemes történelem (476-1492)
 Középkori magyar történelem (1301-1526)
 Latin nyelv II.
 Latin-Amerika prekolumbián civilizációi
 Levéltári alapismeretek
 Magyar őstörténet, Árpád-kor
 Magyar-német kapcsolatok aXX.században
 Magyar-német kapcsolatok aXX.században
 Magyarország hadtörténete I. (1790-ig)
 Magyarország hadtörténete I. (1790-ig)
 Magyarország hadtörténete II. (1790-1992)
 Magyarország hadtörténete II. (1790-1992)
 Nemzeti-nemzetiségi kérdés Közép- és Kelet-Európában
 Olimpiák története
 Olimpiák története
 Paleográfia
 Polgárosodás Magyarországon a 19-20. században
 Poroszország története (1701-1871)
 Poroszország története (1701-1871)
 Régészet alapjai
 Rzeczpospolita története 1569-1795
 Rzeczpospolita története 1569-1795
 Szlávok története I.
 Szlávok története I.
 Történeti demográfia I.
 Történeti demográfia II.
 Történeti földrajz I. (Mo.)
 Történeti földrajz II. (egy.)
 Újkori egyetemes történelem (1789-1849)
 Újkori egyetemes történelem (1849-1918)
 Újkori magyar történelem (1790-1849)
 Újkori magyar történelem (1849-1918)
 Vallás és kultúra az ókori Rómában
 Vegyesházi királyink a krónikák, rendeletek és törvények tük
 Vegyesházi királyink a krónikák, rendeletek és törvények tük
 XX.századi magyar politikusok I. (1945)
 XX.századi magyar politikusok I. (1945)
 XX.századi magyar politikusok II. (1945-)
 XX.századi magyar politikusok II. (1945-)
 History of Heroes: saints, martyrs and symbolic figures of Europe
 "The Cult ot the Personality: Joship Stalin and the ""little stanins"" in Eastern Europe (1927-1956)"
 Honismeret
 Honismeret
 Kis-Ázsia és a Közel-Kelet ókori civilizációi
 Kis-Ázsia és a Közel-Kelet ókori civilizációi
 Homérosz és a homéroszi kor
 Homérosz és a homéroszi kor
 A római történelem a történetírás tükrében
 A római történelem a történetírás tükrében
 A Kelet-római Császárság évszázadai
 A Kelet-római Császárság évszázadai
 A középkor nagy csatái
 A középkor nagy csatái
 A német-római császárok és a középkori Európa
 A német-római császárok és a középkori Európa
 Orosz történelmi arcképcsarnok
 Orosz történelmi arcképcsarnok
 Európa politikai története a 17-18. században
 Európa politikai története a 17-18. században
 Politikai, hatalmi törekvések a 19. sz-i Európában
 Politikai, hatalmi törekvések a 19. sz-i Európában
 Magyar-lengyel kapcsolatok a 16-18. században
 Magyar-lengyel kapcsolatok a 16-18. században
 Népi, vallási, nemzeti jelképek és szimbólumok Magyarországon
 Népi, vallási, nemzeti jelképek és szimbólumok Magyarországon
 Jog- és intézményrendszerek Magyarországon 1526-ig
 Jog- és intézményrendszerek Magyarországon 1526-ig
 Jog- és intézményrendszerek Magyarországon 1526-1848 között
 Jog- és intézményrendszerek Magyarországon 1526-1848 között
 Bevezetés a politikatudományba
 Infokommunikáció
 Információ és társadalom
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 A nevelés társadalmi alapjai gy.
 A pedagógusszemélyiség fejlesztése
 Tanári pályaorientáció
 Pszichológiai elméleti alapok
 Pedagógiai nézetek feltárása és fejlesztése

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok