Header

Nemzetközi tanulmányok
Levelező tagozat

 Morálfilozófiák és személyiségetikák
 Vallásfilozófia és vallási antropológia (vallások, ethoszok)
 Döntési modellek és elméletek
 "Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a ""nemzetállamok"" létrejötte, 1918-1920"
 Európai békerendszerek: az 1919-20-as versailles-i és az 1947-es párizsi békerendszer
 Meghatározó személyiségek a 20. századi Keletközép-Európa történetében
 Társadalmi és jogi normák
 Demokráciák és demokratizálódási folyamatok a világban
 A globalizáció társadalmi és gazdasági hatásai
 Nemzeti és nemzetiségi politika Közép- és Kelet Európában
 Nemi identitás és a társadalmi nem (gender) kérdései az amerikai társadalomban és kultúrában
 Európai civilizációs tanulmányok
 Összehasonlító alkotmánytan
 Nemzetközi kapcsolatok elmélete és iskolái
 A magyar külpolitika története 1918-1990-ig
 A magyar külpolitika története 1990-től napjainkig
 Regionális politika az Európai Unióban
 Nemzeti identitás és külpolitika az euroatlanti térségben
 Külpolitikai stratégiák története és jelene
 Konfliktusok és békefolyamatok
 Az energiapolitika története és jelene
 Az atlantizmus a nemzetközi kapcsolatokban
 Nemzetközi jogi esetek napjainkban
 Az Európai Unió külkapcsolatai
 Rassztól az etnicitásig és a multikulturalizmusig az Egyesült Államokban
 Amerikai kultúra és társadalom kronológiai, etnikai és regionális megközelítésben
 Amerikai kaleidoszkóp: etnikai és multikulturális jelenségek
 Amerikai és kanadai összehasonlító tanulmányok
 Amerikai politikai kultúra és intézményi viszonyrendszer
 Média és kommunikációs rendszerek az Egyesült Államokban
 Kisebbségszociológia
 Kisebbségek nemzetközi védelme
 Európai diszkriminációs esettanulmányok
 Magyarországi jogvédő intézmények a nemzetközi dokumentumok tükrében
 NGO-k és civil jogvédelem Európában
 Pártok és pártrendszerek
 Nemzetközi gazdaságtan
 Nemzetközi közintézményi menedzsment
 Nemzetközi pénzügyek
 Összehasonlító esélyegyenlőségi politikák
 Nemzetközi tárgyalástechnika és konfliktuskezelés
 Komparatív társadalom és szociálpolitika
 Etnikai és kisebbségi kultúrák az Egyesült Államokban szemin
 Amerikai civilizáció
 Amerikai kaleidoszkóp és multikulturalizmus
 Filozófiatörténet
 Általános etika
 Totalitarizmusok
 Francia beszédgyakorlat I.
 Francia beszédgyakorlat II.
 Francia kultúrtörténet I.
 Francia nyelvtani gyakorlatok I.
 Francia országismeret
 Nemzetközi kapcsolatok rendszere és változása: A diplomáciat
 Polgárosodás Magyarországon a XIX-XX. században ea.
 Zsidókérdés, antiszemitizmus
 A nemzetközi kapcsolatok rendszere és változása:a diplomácia
 Közgazdasági alapismeretek
 Környezetgazdaságtan
 Nemzetközi gazdaságtan
 Statisztika I.
 A kommunikáció elmélete és gyakorlata
 Kulturális újságírás
 Alternatív politikai mozgalmak
 Angol nyelvfejlesztés I.
 Angol nyelvfejlesztés II.
 Angol nyelvfejlesztés III.
 Angol nyelvfejlesztés IV.
 Az EU támogatáspolitikája és pályázati rendszerei
 Az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusa
 Bevezetés a makroökonómiába
 Biztonságpolitika
 Civil politikák
 Döntéselmélet
 Etnikai és regionális kérdések Oroszországban
 EU integráció története és elmélete
 EU jogharmonizáció
 Helyi hatalom és politika
 Kormányzati politikák
 Közpolitika az EU-ban
 Modern diplomáciaelmélet
 Modern polgári államrendszerek
 Német civilizáció történet
 Német kultúra és országismeret
 Német nyelvfejlesztés I.
 Német nyelvfejlesztés II.
 Nemzeti Európa politikák
 Nemzetközi jog
 Nemzetközi közintézményi menedzsment
 Nemzetközi politikai viszonyok, nemzetközi szervezetek
 Nemzetközi régió és településmarketing
 Nők és a politika
 Oktatáspolitika
 Orosz nyelvfejlesztés I.
 Orosz nyelvfejlesztés II.
 Összehasonlító civilizációs tanulmányok
 Összehasonlító politika alapjai
 Pártok, pártrendszerek
 Politikai szociológia
 Protokoll, etikett
 Regionális politika
 Stratégiai tervezés
 Szociálpolitika az EU-ban
 Terület és településfejlesztés az EU-ban
 Multikulturalizmus
 Összehasonlító politika alapjai
 Modern polgári államrendszerek
 Nemzetközi politikai viszonyok nemzetközi szervezetek
 Nemzetközi jog
 Alkotmánytan
 Európa tanulmányok
 Ázsia tanulmányok
 Afrika tanulmányok
 Francia beszédgyakorlatok
 Francia nyelvtani gyakorlatok
 Német nyelvfejlesztés I.
 Német nyelvfejlesztés II.
 Orosz nyelvfejlesztés I.
 Orosz nyelvfejlesztés II.
 Az EU alapkérdései
 Bevezetés a politikatudományba
 A munkaszervezet és a munkaerőpiac szociológiája
 Alkotmánytan
 Az esélyegyenlőség az Európai Unióban
 Bevezetés a kisebbségpolitikába
 Bevezetés a közjogtudományba
 Bevezetés a szociológiába ea
 Ifjúságpolitika
 Kisebbségpolitika
 Média és politika
 Modern politikai ideológiák
 Rendszerváltások a XX. században Magyarországon
 Társadalompolitika az Európai Unióban
 Infomédia
 Információ és társadalom
 Adatbáziskezelés
 Elektronikus dokumentumok feldolgozása
 Európai információmenedzsment
 Marketingkommunikáció és PR eszközök
 Pszichológiai elméleti alapok
 Karrierépítés
 Tárgyalástechnika és konfliktuskezelés
 Vezetéslélektan
 A globalizáció földrajza
 Gazdaságföldrajz
 Népesség és településföldrajz I.
 Urbanizáció
 Infotechnológia I.
 Infotechnológia II.

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok