Header

Inkluzív nevelés tanára
Levelező tagozat

 Az együttnevelés pedagógiája, pszichológiája
 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapism.
 Habilitáció-rehabilitáció
 Segítő rendszerek
 Az együttnevelés pedagógiája, pszichológiája
 Iskolai, szakmai gyakorlat
 Zárószigorlat
 A társadalmi cselekvés pedagógiája
 Interkulturális nevelés Európában
 Esélyegyenlőségi ismeretek
 Inkluzív nevelés tantárgypedagógiája
 Multikulturális ismeretek
 Projektpedagógia
 Iskola szakmai gyakorlat
 Életmód-életvitel
 A művészet szerepe a nevelésben
 Attitűdformálás
 Differenciált nevelés, oktatás
 Kommunikáció-konfliktuskezelés
 Kooperatív technikák
 Mentálhigiéné
 Személyiségfejlődési zavarok gyermek és ifjúkorban
 Tanácsadás nevelőknek, szülőknek
 Tanulási nehézségek és fejlesztő eljárások
 Személyiségfejlesztés
 Szociális munka egyénekkel és családokkal
 Személyiségfejlődési zavarok gyermek és ifjúkorban

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok