Header

Csecsemő- és kisgyermeknevelő
Levelező tagozat

 Általános etika
 Beszédművelés-nyelvi norma
 Jogi alapismeretek
 Anatómiai és fiziológiai ismeretek
 Társadalmi konfliktusok szociálpszichológiája
 Szakmai képességfejlesztés I.
 Szakmai képességfejlesztés II
 Játékpszichológia - Játékpedagógia
 Kisgyermekkor pedagógiája
 Művészeti nevelés I Gyermekirodalom
 Művészeti nevelés II: Ének-zenei nevelés
 Művészeti nevelés III. Vizuális nevelés
 Gyógypedagógiai alapismeretek
 A nevelőmunka jogi keretei
 Gyermekgyógyászat, alkalmazott gyógyszertan és fertőző betegségek
 Ápolás és táplálkozástan I.
 Egyéni tanácsadás
 Spontán érés támogatása
 Alternatív kisgyermekellátás
 Csoportos tanácsadás
 Ápolás és táplálkozástan II.
 Csoportos nevelési és pedagógiai gyakorlat
 Demonstrációs gyakorlat I.
 Demonstrációs gyakorlat II.
 Egyéni szakmai gyakorlat
 Egybefüggő nyári gyakorlat
 Tanácsadás gyakorlat
 Korai fejlesztés gyakorlat
 Infokommunikáció
 A neveléstudomány értelmezései
 A szabadidő pedagógiai terepei
 Az iskola előtti fejlesztés intézményei, programjai
 Az oktatáskutatás módszerei
 Egészséges életmód és életvezetés
 Pedagógiai esetmegbeszélés
 Pedagógiai gondolkodók
 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése
 Interkulturális nevelés
 A gyermekkor szociológiája
 Mentálhigiéné
 Pszichológiai elméleti alapok
 A szociális professzió alapjai
 A tanácsadás kommunikációs alapjai
 Gordon tréning
 Internetes tanácsadás gy.
 Szociális munka egyénekkel és családokkal
 Társadalomismeret alapjai
 A személyiség fejlődése ea.
 A személyiség fejlődése gy.
 Gyermek-és ifjúságvédelem ea.
 Társadalom- és szociálpolitika ea.
 Balesetvédelem, elsősegély

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok