Header

Pedagógiatanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)

Vissza <<

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MI003G2 A tanári tevékenység IKT alapjai Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV006G2 A tanítás mestersége Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV007K2 Iskolaszociológia Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_NV008K2 A tanítás-tanulás elmélete Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS020K2 A személyiség fejlődése Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS032G3 Nevelési-oktatási gyakorlat Gyakorlati jegy 3 3 1 Kötelező
NMP_MI004K2 Elektronikus tanulási környezet Kollokvium 10 LMP_MI003G2 2 2 Kötelező
NMP_NV009G2 Pedagógiai tervezés és értékelés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 2 Kötelező
NMP_PS021K2 Pedagógiai - szociálpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 2 Kötelező
NMP_PS024G2 Szakmai önismeret 3 fok. min. 0 2 2 Kötelező
NMP_NV010K2 Iskolaszervezet, iskolafejlesztés Kollokvium 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 3 Kötelező
NMP_PS022G2 A tanulók megismerésének pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelező
NMP_PS023K2 Személyiség- és egészségpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 4 Kötelező
NMP_PS033G30 Összefüggő egyéni gyakorlat Gyakorlati jegy 0 30 5 Kötelező
Szakdolgozat (Portfolió) 0 5 5 Kötelező
Záróvizsga - tanári képesítő vizsga 0 5 Kötelező
NMP_NV011G2 Tanárprofilok Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV012K2 Kultúra és szocializáció Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV013G2 Pedagógiai esetmegbeszélés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV014G2 Multikulturális nevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV015K2 Reform- és alternatív pedagógia Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV016K2 Iskolatörténet Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV017K2 Az európai iskolázás összehasonlító története Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS025G2 Az egyéni bánásmód pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS031G2 Együttnevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS026K2 Pályalélektan - pályaorientáció Kollokvium 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_PS027G2 Önszabályozó tanulás pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_AK003G2 A szabadidő – szervezés különböző színterei és specifikációi Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_AK004K2 Andragógiai alapismeretek az oktatási rendszerekben, a formális és az informális tanulásban Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_KI013G2 A magyarországi cigányok/romák története, kultúrája Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MI005G2 A pedagógiai kutatás kvantitatív módszerei Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MK106K2 Média az emberi élet háromharmadában Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_NV018G2 Pedagógiai innováció Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_NV019G2 Pedagógiai képességfejlesztés Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_PS028G2 Autogén tréning 3 fok. min. 0 2 4 Szabadon választható
NMP_PS029G2 Tehetséggondozás - kreativitásfejlesztés Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Szabadon választható
NMP_PS030G2 Művészetpszichológia Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 1. Elméleti- és társadalomtörténeti alapok Kollokvium 0 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 2. Oktatás és kultúra Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható

Általános szakterületi modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MK107G2 Elektronikus médiumok és tananyagok Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NMP_PD101K3 Nevelésfilozófiák és társadalomelméletek Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NMP_PD102K3 Pedagógusképzés hazai és nemzetközi modelljei Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NMP_PD116G2 Család és iskola Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NBP_PD196K3 Differenciált oktatás Kollokvium 2 3 2 Kötelező
NMP_MN101K2 A multikulturális nevelés rendszere Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NMP_PD107K3 Professzionális tanári kommunikáció Kollokvium 2 3 2 Kötelező
NMP_PD109G2 Osztálytermi interakciók elemzése Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMP_PD100K3 Oktatás és globalizáció Kollokvium 2 3 3 Kötelező
NMP_PD103K3 Neveléslélektani kutatások Kollokvium 2 3 3 Kötelező
NMP_PD106G2 Tantervfejlesztés a pedagógia oktatásában Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NMP_PD108G2 Szociális kompetenciák fejlesztése Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NMP_PD197G1 Iskolai tanítási gyakorlat 1. Gyakorlati jegy 0 1 3 Kötelező
NMP_PD198G2 Iskolat tanítási gyakorlat 2. Gyakorlati jegy 0 2 4 Kötelező
NMP_PD200S0 Zárószigorlat Szigorlat 0 0 4 Kötelező

Módszertani tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_PD114G2 Iskolai kutatás és fejlesztés módszerei Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NMP_PD115G2 Egyéni és csoportos beszélgetésvezetés Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NMP_PD112K3 Pedagógiai tárgyak tanításának módszerei Kollokvium 2 3 2 Kötelező

Szabadon választható tárgyak

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MN107G2 Kisebbségi kultúrák Magyarországon Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelezően választott
NMP_PS727K2 Társadalmi konfliktusok szociálpszichológiája Kollokvium 2 2 4 Kötelezően választott
NMP_SZ714K2 Gyermekvédelem pedagógiája Kollokvium 2 2 4 Kötelezően választott

Megjegyzések:

A kötelezően választható tanegységek közül 2 kredit teljesítése kötelező.


Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok