Header

Informatikus könyvtáros MA

Vissza <<

Szakmai alapozó modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_IK100K2 A logika elemei Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMP_IK102K2 Információtörténelem Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMP_MI707K2 Információ és társadalom Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMP_MI708G2 A kutatásmódszertan matematikai alapjai Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NMB_ET108K3 Filozófiai antropológia Kollokvium 2 3 2 Kötelező

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NBG_GI980K3 Emberi erőforrás gazdálkodás Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NMP_IK105K3 Metaadat tárolási technológiák Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NMP_IK106G3 Elektronikus dokumentumok feldolgozása Gyakorlati jegy 2 NMP_IK105K3 3 1 Kötelező
NMP_IK115G2 Vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NMP_IK116K3 Nonprofit szervezetek gazdálkodása Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NMP_IK140G5 E-content Gyakorlati jegy 4 5 1 Kötelező
NMP_IK107K3 Internetes keresőrendszerek működése Kollokvium 2 3 2 Kötelező
NMP_IK110K3 Digitális jogok kezelése (DRM technológiák, szerzői jog) Kollokvium 2 3 2 Kötelező
NMP_IK114G3 Projektmunka Gyakorlati jegy 2 3 2 Kötelező
NMP_IK118K3 Minőségmenedzsment Kollokvium 2 NMP_IK115G2 3 2 Kötelező
NMP_IK108G3 Referátumkészítés Gyakorlati jegy 2 NMP_IK105K3 3 3 Kötelező
NMP_IK111G3 Európai uniós információforrások szolgáltatása Gyakorlati jegy 2 3 3 Kötelező
NMP_IK200S4 Zárószigorlat Szigorlat 0 4 3 Kötelező
NMP_IK351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 3 Kötelező
NMP_MI718G2 Tudásbázisok alkalmazása az oktatásban Gyakorlati jegy 2 NMP_IK107K3 2 3 Kötelező
NMP_IK352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 0 4 Kötelező

Megjegyzések:

A szakdolgozat kreditértéke 20. A diploma megszerzéséhez szükséges a szabadon választható MA képzéseken meghirdetett tárgyak közül 6 kreditet teljesíteni. A szabadon választható tanegységeket abban a félévben kell teljesíteni, amikor az meghirdetésre kerül.

Választható szakirányok:

Régi nyomtatványok feldolgozása szakirány
Médiamatika szakirány

Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok