Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tantárgybeszámítási

Utolsó módosítás: 2021. augusztus 23.

Tájékoztató a tantárgybeszámítási kérelmek leadásáról

Tisztelt Hallgató!
A tantárgybeszámítási (kreditátviteli) kérelmek beadásával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom:
A beszámítási kérelem formanyomtatványa az Oktatási Főigazgatóság honlapján az Ügyintézés/Formanyomtatványok menüpont a kérelem korábbi tanulmányok beszámításához linkről letölthető. Kérem a nyomtatványt nyomtatott nagybetűvel vagy szövegszerkesztővel kitölteni.
A kérelmet az Egri Campuson az illetékes kari dékáni hivatalba, a Jászberényi Campuson az oktatási csoporthoz postai úton kell benyújtani 2021. szeptember 18-ig.
A beszámítás, kreditátvitel történhet más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben teljesített tanegység alapján vagy az EKKE-n és jogelőd intézményeiben korábban teljesített tanegység alapján.

 

 A kreditátvitel részletes szabályozása megtalálható a Hallgatói követelményrendszer Tanulmányi és vizsgaszabályzatának (TVSZ) 17. §-ában.
A Hallgatói követelményrendszer 2021. június 17-ei módosítása értelmében a korábbi tanulmányok elismerése igazgatási díj ellenében történhet. A benyújtott kérelem alapján az igazgatási díjat a félév során a dékáni hivatal fogja kiíratni a Neptun rendszerbe a hallgatók számára.
Továbbá tájékoztatom, hogy a TVSZ 30. § (26) bekezdése értelmében a hallgató részére az egyetem biztosítja, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százalékáig szabadon választható tárgyakat vehessen fel vagy e tárgyak helyett önkéntes tevékenységben vehessen részt. A fentiek alapján lehetőség van az egyetem képzési kínálatában nem szereplő szabadon választható tanegység vagy önkéntes tevékenység beszámítására is. Részletes szabályozás megtalálható a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 30. § (26), (27) bekezdésében.


Eger, 2021. augusztus 23.


< Vissza