Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Záróvizsga

Utolsó módosítás: 2021. május 27.

Záróvizsga

 

Tisztelt Végzős Hallgató!


Tájékoztatom, hogy a záróvizsgára bejelentkezett hallgatók vizsgaidőszaka 2021. május 29-ig tart.
Az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzési határideje: 2021. május 29.
A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • - a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
  • - a hallgatónak az adott képzésen nincs fizetési hátraléka, valamint könyvtári tartozása az Egyetem felé,
  • - a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió TVSZ szerinti elfogadása.

Záróvizsga-időszak az egri campus hallgató számára: 2021. június 7-19.
Az idei záróvizsgák – a szakfelelősök döntése alapján – online vagy személyes megjelenéssel valósulnak meg. A lebonyolítás módját megtekintheti a Neptun rendszerben az Ügyintézés/Záróvizsga „Vizsgatípus" mezőben.

A személyes megjelenéssel megvalósuló záróvizsga pontos beosztását – záróvizsga napja, helye, bizottság száma – a Neptun/Ügyintézés/Záróvizsga menüpontban tekintheti meg 2021. május 29-ét követően. A személyes megjelenésű záróvizsga során is be kell tartani az érvényben lévő járványügyi szabályokat.

Online záróvizsgák esetén a záróvizsga előtt legalább egy héttel a szaktanszék a Neptun rendszeren keresztül értesíti a hallgatót a vizsga pontos időpontjáról (nap, óra, perc) és további részleteiről (az online vizsgához szükséges felület, bejelentkezés módja, stb).

Az online vizsgáztatás szervezéséről és lebonyolításáról a 2/2021. (IV.8.) sz. Rektori utasítás rendelkezik.

Eger, 2021. 05. 27.


Varga Csilla
osztályvezető


< Vissza