Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Végzős Hallgató

Utolsó módosítás: 2020. december 16.

Végzős Hallgató

Tisztelt Végzős Hallgató!
Tájékoztatom, hogy a záróvizsgára bejelentkezett hallgatók vizsgaidőszaka 2021. január 6-ig tart.
Az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzési határideje: 2021. január 6.
A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • - a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
  • - a hallgatónak az adott képzésen nincs fizetési hátraléka, valamint könyvtári tartozása az Egyetem felé,
  • - a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió TVSZ szerinti elfogadása.

A záróvizsgákra 2021. január 13-tól január 20-ig között kerül sor.

A veszélyhelyzetre való tekintettel az idei záróvizsgák – a szakfelelősök döntése alapján – online vagy személyes megjelenéssel valósulnak meg. A lebonyolítás módját megtekintheti a Neptun rendszerben az Ügyintézés/Záróvizsga „Vizsgatípus" mezőben.
A személyes megjelenéssel megvalósuló záróvizsga pontos beosztását – záróvizsga napja, helye, bizottság száma – a Neptun/Ügyintézés/Záróvizsga menüpontban tekintheti meg 2020. december 14-ét követően.
Online záróvizsgák esetén a záróvizsga előtt legalább egy héttel a szaktanszék a Neptun rendszeren keresztül értesíti a hallgatót a vizsga pontos időpontjáról (nap, óra, perc) és további részleteiről (az online vizsgához szükséges felület, bejelentkezés módja, stb).
A kétszakos osztatlan és osztott tanárképzésben kizárólag online záróvizsgát szervezünk. Az egyes vizsgarészek időpontjai és a hozzá tartozó link az Oktatási Igazgatóság honlapjáról kérdezhető le január 8-át követően, melyről a későbbiekben tájékoztatást küldünk.
Az online vizsgáztatás szervezéséről és lebonyolításáról a 6/2020. számú Rektori utasítás rendelkezik.
A 2021. évi januári záróvizsgát sikeresen teljesítők oklevélátadó ünnepségéről a járványügyi helyzetnek megfelelően az Egyetemi Tanács később dönt.
Eger, 2020. 12. 14.


Varga Csilla
osztályvezető


< Vissza