Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tájékoztató a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére

Utolsó módosítás: 2021. január 25.

Tájékoztató a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére történő bejelentkezésről felsőbb éves hallgatóknak

Tájékoztató a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére történő bejelentkezésről felsőbb éves hallgatóknak

Az alábbi tanévkezdéssel, fizetési határidővel záróvizsga jelentkezéssel kapcsolatos levelünket kérem olvassa el figyelmesen!

BEJELENTKEZÉS
Az előző félévhez hasonlóan a hallgatóknak a Neptun rendszeren keresztül nyilatkozniuk kell a tanulmányi státuszukról, arról, hogy az adott félévben aktív vagy passzív státuszban kívánják tanulmányaikat folytatni.
A bejelentkezési folyamat leírása az alábbi linkről letölthető:
https://iig.uni-eszterhazy.hu/download/6HWA3hoMibZWkO9iHC02YCZF376C9IpLgB66XdjE
Kérem, olvassa el figyelmesen és a leírásnak megfelelően a bejelentkezési időszakban állítsa be tanulmányi státuszát!
A bejelentkezésre (aktív vagy passzív státusz bejelentésére) 2021. január 25-én 10 órától február 5-én 11 óráig biztosítunk lehetőséget!
Felhívom a figyelmet, hogy a passzív félévről (a hallgatói jogviszony szüneteltetéséről) is nyilatkozni kell a fenti leírásnak megfelelően.

TANEGYSÉGFELVÉTEL
Az aktív jogviszony létesítéséhez a nyilatkozaton kívül továbbra is szükséges a tanegység-felvétel is. Ezért felhívom a figyelmet, hogy tanegység-felvételre, tanegység-felvétel véglegesítésére valamennyi tagozaton a regisztrációs időszakban 2021. január 25-én 10 órától február 5-én 12 óráig lesz lehetőség. A regisztrációs időszakot követően - 2021. február 6-tól 2021. február 26-ig - csak a Neptun rendszerben benyújtott elektronikus kérelem alapján, igazgatási díj megfizetése mellett lehet tanegységet felvenni és leadni.
FIGYELEM! Az aktív jogviszony létesítéséhez a bejelentkezésnek és a tanegységfelvételnek is meg kell történnie.

BEJELENTKEZÉS ELMULASZTÁSA,
A regisztrációs időszak lezárását követően az aktív félév passzív félévvé nyilvánítására 2021. március 14-ig biztosítunk lehetőséget a Neptunban beadott elektronikus kérvény alapján (Ügyintézés/Kérvények/ Hallgatói jogviszony szüneteltetése regisztrációs időn túl). A kérvény benyújtható: 2021. február 6-tól március 14-ig.

HALLGATÓI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE
A kari TKB a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szüneteltetését a már megkezdett képzési időszak végéig, az adott képzési időszakra vonatkozóan, amennyiben a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. A kérvény a megfelelő igazolásokkal együtt a Neptun rendszeren keresztül benyújtható (Ügyintézés/Kérvények/Félévközi passziválás): 2021. március 15-től június 26-ig.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ
A költségtérítési/önköltségi díj első részletének befizetésének határideje: január 22.
A TVSZ 23.§ (8) bekezdése értelmében amennyiben a hallgató a tárgyfelvétel véglegesítési időszakának első napjáig (január 25-ig) fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az Oktatási Főigazgatóság munkatársai törlik az adott félévre felvett tanegységeit. Ez esetben a hallgató hallgatói jogviszonyát az adott félévben hivatalból – amennyiben a két egybefüggő passzív félév lehetőségét nem merítette ki -szüneteltetni kell (kivéve 26.§ (8) bekezdés esetében).

OKTATÁS
Az 1/2021. (I. 21.) számú Rektori utasítás értelmében a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében az Eszterházy Károly Egyetem valamennyi tagozatán és képzésén, az oktatás digitális keretek között (személyes jelenlét nélkül, online) kezdődik meg. Ezen utasítás visszavonásig érvényes.

ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS
Végzős (utolsó féléves) hallgatók 2021 júniusi záróvizsgára jelentkezésének határideje a Neptunban (Ügyintézés/Záróvizsgák menüpont): 2021. január 25- február 5-ig.

 


< Vissza