Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tájékoztató a 2020/2021-es tanév őszi félévére

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 12.

Tájékoztató a 2020/2021-es tanév őszi félévére történő bejelentkezésről felsőbb éves hallgatóknak

 Az alábbi tanévkezdéssel, fizetési határidővel záróvizsga jelentkezéssel kapcsolatos levelünket kérem olvassa el figyelmesen!

BEJELENTKEZÉS
Az előző félévhez hasonlóan a hallgatóknak a Neptun rendszeren keresztül nyilatkozniuk kell a tanulmányi státuszukról, arról, hogy az adott félévben aktív vagy passzív státuszban kívánják tanulmányaikat folytatni.
A bejelentkezési folyamat leírása az alábbi linkről letölthető:
https://iig.uni-eszterhazy.hu/download/6HWA3hoMibZWkO9iHC02YCZF376C9IpLgB66XdjE


Kérem, olvassa el figyelmesen és a leírásnak megfelelően a bejelentkezési időszakban állítsa be tanulmányi státuszát!
A bejelentkezésre (aktív vagy passzív státusz bejelentésére) 2020. szeptember 9-én 10 órától szeptember 18-án 11 óráig biztosítunk lehetőséget!
Felhívom a figyelmet, hogy a passzív félévről (a hallgatói jogviszony szüneteltetéséről) is nyilatkozni kell a fenti leírásnak megfelelően.

TANEGYSÉGFELVÉTEL
Az aktív jogviszony létesítéséhez a nyilatkozaton kívül továbbra is szükséges a tanegység-felvétel is. Ezért felhívom a figyelmet, hogy tanegység-felvételre, tanegység-felvétel véglegesítésére valamennyi tagozaton a regisztrációs időszakban 2020. szeptember 9-én 10 órától szeptember 18-án 12 óráig lesz lehetőség. A regisztrációs időszakot követően - 2020. szeptember 18-től 2020. október 2-ig - csak a Neptun rendszerben benyújtott elektronikus kérelem alapján, igazgatási díj megfizetése mellett lehet tanegységet felvenni és leadni.
FIGYELEM! Az aktív jogviszony létesítéséhez a bejelentkezésnek és a tanegységfelvételnek is meg kell történnie.

BEJELENTKEZÉS ELMULASZTÁSA
A regisztrációs időszak lezárását követően az aktív félév passzív félévvé nyilvánítására 2020. október 14-ig biztosítunk lehetőséget a Neptunban beadott elektronikus kérvény alapján (Ügyintézés/Kérvények/ Hallgatói jogviszony szüneteltetése regisztrációs időn túl). A kérvény benyújtható: 2020. szeptember 19-től október 14-ig.
A kari TKB a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szüneteltetését a már megkezdett képzési időszak végéig, az adott képzési időszakra vonatkozóan, amennyiben a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. A kérvény a megfelelő igazolásokkal együtt a Neptun rendszeren keresztül benyújtható (Ügyintézés/Kérvények/Félévközi passziválás): 2020. október 15-tól január 26-ig.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ
A költségtérítési/önköltségi díj első részletének befizetésének határideje: szeptember 4.
• számlakérő lapok beérkezési határideje a TO Pénzügyi és Neptun Irodájához (3300 Eger, Egészségház u. 4.): szeptember 4.
• Diákhitel engedményezés intézése az egri campuson a TO Pénzügyi és Neptun Irodájánál, más campus esetében az oktatási irodánál/csoportnál: szeptember 4.

A TVSZ 23.§ (8) bekezdése értelmében amennyiben a hallgató a tárgyfelvétel véglegesítési időszakának első napjáig (szeptember 7-ig) fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az Oktatási Főigazgatóság munkatársai törlik az adott félévre felvett tanegységeit. Ez esetben a hallgató hallgatói jogviszonyát az adott félévben hivatalból – amennyiben a két egybefüggő passzív félév lehetőségét nem merítette ki -szüneteltetni kell (kivéve 26.§ (8) bekezdés esetében).

OKTATÁS
Az Egyetem a 2020/21-es tanév I. félévében a nappali tagozatos oktatást elsősorban jelenléti oktatás formájában valósítja meg, levelező tagozaton pedig lehetőség szerint távolléti (online) oktatási formát alkalmaz. Az egyes tanegységek oktatási formáját az oktatók a tárgyfelvételt követően a tantárgyi tematikákban teszik közzé.
Első tanítási nap nappali tagozaton: 2020. szeptember 14.

ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS
Végzős (utolsó féléves) hallgatók 2021 januári záróvizsgára jelentkezésének határideje a Neptunban (Ügyintézés/Záróvizsgák menüpont): 2020. szeptember 9-18-ig


< Vissza