Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tájékoztató a 2019/20-as tanév tavaszi félévére

Utolsó módosítás: 2020. január 21.

Tájékoztató a 2019/20-as tanév tavaszi félévére történő bejelentkezésről felsőbb éves hallgatóknak

Tájékoztató a 2019/20-as tanév tavaszi félévére történő bejelentkezésről felsőbb éves hallgatóknak

Az előző félévhez hasonlóan a hallgatóknak a Neptun rendszeren keresztül nyilatkoznia kell a tanulmányi státuszukról, hogy az adott félévben aktív vagy passzív státuszban kívánják tanulmányaikat folytatni.
A bejelentkezési folyamat leírása az alábbi linkről letölthető:
https://iig.uni-eszterhazy.hu/download/7poy8sOuV4dXVQtDLgo0EurDQKb1vsKcoU5nq49U
Kérem olvassa el figyelmesen és a leírásnak megfelelően a bejelentkezési időszakban állítsa be tanulmányi státuszát!
A bejelentkezésre (aktív vagy passzív státusz bejelentésére) 2020. január 27-én 10 órától február 7-én 11 óráig biztosítunk lehetőséget!
Felhívom a figyelmüket, hogy a passzív félévről (hallgatói jogviszony szüneteltetéséről) is nyilatkozni kell a fenti leírásnak megfelelően.
Az aktív jogviszony létesítéséhez a nyilatkozaton kívül továbbra is szükséges a tanegység-felvétel is. Ezért felhívom a figyelmét, hogy tanegység-felvételre, tanegység-felvétel véglegesítésére valamennyi tagozaton a regisztrációs időszakban 2020. január 27-én 10 órától február 7-én 12 óráig lesz lehetőségük. A regisztrációs időszakot követően 2020. február 8-tól 2020. február 28-ig csak a Neptun rendszerben elektronikus kérelem alapján, igazgatási díj megfizetése mellett lehet tanegységet felvenni és leadni.
A TVSZ 26. § (2) bekezdése értelmében az egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. Amennyiben a jogszabály által biztosított 2 egybefüggő félévet követően 3. vagy 4. passzív félévet szeretne igénybe venni, úgy „3. vagy további passzív félév kérelmezése" kérvényt a neptun rendszeren keresztül kell benyújtania. A kérvény benyújtható: 2020. január 27-2020. február 7-ig.
A regisztrációs időszak lezárást követően az aktív félév passzív félévvé nyilvánítására 2020. március 14-ig biztosítunk lehetőséget a Neptunban beadott elektronikus kérvény alapján (Ügyintézés/Kérvények/ Hallgatói jogviszony szüneteltetése regisztrációs időn túl). A kérvény benyújtható: 2020. február 8-március 14-ig.
A kari TKB a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szüneteltetését a már megkezdett képzési időszak végéig, az adott képzési időszakra vonatkozóan, amennyiben a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. A kérvény a neptun rendszeren keresztül benyújtható (Ügyintézés/Kérvények/Félévközi passziválás): 2020. március 15-június 26.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ
A költségtérítési/önköltségi díj első részletének befizetésének határideje: január 26.
• számlakérő lapok beérkezési határideje a TO Pénzügyi és Neptun Irodájához (3300 Eger, Egészségház u. 4.): január 24.
• Diákhitel engedményezés intézése az egri campuson a TO Pénzügyi és Neptun Irodájánál, más campus esetében az oktatási irodánál/csoportnál: január 24.
A TVSZ 23.§ (8) bekezdése értelmében amennyiben a hallgató a tárgyfelvétel véglegesítési időszakának első napjáig (január 27-ig) fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesíti az Oktatási Igazgatóság munkatársai törlik az adott félévre felvett tanegységeit. Ez esetben a hallgató hallgatói jogviszonyát az adott félévben hivatalból – amennyiben a két egybefüggő passzív félév lehetőségét nem merítette ki -szüneteltetni kell (kivéve 26.§ (8) bekezdés esetében).

Záróvizsga jelentkezés
Végzős (utolsó féléves) hallgatók 2020 júniusi záróvizsgára jelentkezésének határideje a Neptunban (Ügyintézés/Záróvizsgák menüpont): 2020. január 27-2020. február 7. 23.59-ig


< Vissza