Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szakdolgozati témaválasztás újra nyitása

Utolsó módosítás: 2020. december 16.

Szakdolgozati témaválasztás újra nyitása

Azon hallgatók számára, akik 2022 januárjában (szőlész- borász mérnöki BSc szakos hallgatók esetében a 2022 júniusában) kívánnak záróvizsgát tenni és a Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi- és vizsgaszabályzat 46. § (4) bekezdése alapján a szaknak/szakképzettségnek megfelelő szakdolgozati/diplomadolgozati témát még nem választottak, 2021. január 5-től 2021. január 15-ig a témaválasztás pótlására biztosítunk lehetőséget.
A téma kiválasztása a korábbi leírással megegyezően a Neptun rendszeren keresztül történik. A leírás letölthető az alábbi linkről:
http://felvettek.uni-eszterhazy.hu/public/uploads/szakdolgozati-temabejelento-hallgatoknak_5a5f423cdcd83.pptx


A hallgatók a szaktanszék által meghirdetett témák közül választhatnak vagy új téma felvételét kezdeményezhetik.
Mindkét esetben szükséges a szakdolgozati téma konzulensével előzetesen egyeztetni. Az egyeztetést követően a hallgató rövid témavázlatot készít, melyet a pdf formátumban a neptun rendszerben fel kell tölteni.
Amennyiben új témajavaslatot kezdeményez a hallgató, úgy azt is előzetesen egyeztetnie kell az illetékes oktatóval. Az oktató kezdeményezésére a tanszéki adminisztrátor rögzíti a neptun rendszerben az új témát, melyet követően tudja a hallgató választani azt.
Továbbá tájékoztatom, hogy a szakdolgozatválasztást követő félévekben, - a szakdolgozatírás szakaszában (2 félév, a szőlész-borász mérnöki BSc esetében 3 félév)- a szakdolgozati szeminárium tanegységet félévente fel kell venni a neptun rendszerben a tárgyjelentkezési időszakban.
Azon hallgatók, akik a szakdolgozati témaválasztási kötelezettségüknek 2021. január 15-ig sem tesznek eleget, külön kérvénnyel, igazgatási díj ellenében választhatnak később szakdolgozati témát a Hallgatói követelményrendszer erre vonatkozó szabályozása alapján.


Eger, 2020. december 16.


Varga Csilla
osztályvezető


< Vissza