Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szakdolgozat

Utolsó módosítás: 2020. november 10.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a szakdolgozat/diplomamunka benyújtásának határidejét 2020. november 30-ig meghosszabbítjuk. A módosított határidő magával vonja, hogy további határidő hosszabbítására nincs lehetőség! Az eddig beérkezett Szakdolgozat/diplomamunka benyújtás hosszabbítási kérelmeket érvénytelenítjük.

 

Útmutató a szakdolgozatok benyújtásához

Kérem a szakdolgozat benyújtása előtt olvassa el a lenti útmutatót!

Szakdolgozatot az a hallgató tud benyújtani, akinek előzőleg megtörtént a záróvizsgára való bejelentkezése a tanulmányi információs rendszerben (neptun) a jelentkezési határidő végéig. Amennyiben a regisztrációs időszak végéig nem jelentkezett be záróvizsgára, de záróvizsgázni szeretne, úgy azt a neptun rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt „Utólagos záróvizsga" kérvény benyújtásával tudja kérelmezni igazgatási, szolgáltatási díj ellenében.
A szakdolgozat feltöltési határideje 2020. november 16. 23:59.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a szakdolgozat/diplomamunka benyújtásának határidejét 2020. november 30-ig meghosszabbítjuk. A módosított határidő magával vonja, hogy további határidő hosszabbítására nincs lehetőség! Az eddig beérkezett Szakdolgozat/diplomamunka benyújtás hosszabbítási kérelmeket érvénytelenítjük.


A teljes szakdolgozat/diplomamunka feltöltése kötelező egy darab pdf formátumú fájlban. Csak pdf kiterjesztésű fájl tölthető fel a rendszerbe.
Benyújtandó a szakdolgozat címoldala, a tartalomjegyzék, a teljes szöveg képekkel, ábrákkal, minden melléklettel, az irodalomjegyzék, az utolsó oldalon a kitöltött és aláírt eredetiségi nyilatkozattal.
Az eredeti kék tollal aláírt eredetiség nyilatkozatot be kell szkennelni és ezt a szkennelt változatot, kell az elkészített feltöltendő szakdolgozat utolsó oldal után betenni a dolgozatba.
Az eredetiség nyilatkozat a www.oktatas.uni-eszterhazy.hu oldalon az Ügyintézés/Nyomtatványok menüpontból letölthető.
A szakdolgozat formai követelményeit a Hallgatói követelményrendszer, Tanulmányi és vizsgaszabályzat 51. §-a és az adott Kar dékánjának utasítása határozza meg. A fokozódó járványügyi helyzetre való tekintettel a szakdolgozatot/diplomamunkát csak a neptun rendszerbe kell feltölteni, nyomtatott példányt nem kell benyújtani.
Az elektronikusan benyújtandó szakdolgozati fájlnévnek kizárólag az alábbi elnevezés adható meg: a szakdolgozatot benyújtó neptun kódja nagybetűvel, alsóvonal és a benyújtás idejének évszáma. A kiterjesztés minden esetben egy darab pdf (pl.: ABCDEF_2020.pdf). A benyújtani szándékozott pdf fájl pedig semmilyen formában nem tartalmazhat fájl védelmet.

Érvénytelen
a szakdolgozat benyújtás az alábbi esetekben:

  • • Az elektronikus szakdolgozat benyújtásakor a neptun rendszerben a mezők adatainak kitöltése (pl.: szakdolgozat címe) csupa nagybetűs írásmóddal történt.
  • • Nem lettek kitöltve a kötelezően kitöltendő szakdolgozati mezők adatai.
  • • Nem megfelelően történt szakdolgozati fájl elkészítése.
  • • Nem megfelelően történt a szakdolgozati fájl elnevezése.
  • • Nincs kitöltve és aláírva az eredetiségi nyilatkozat, vagy nem is tartalmazza a nyilatkozatot az elektronikusan benyújtott dolgozat.

Szakdolgozat feltöltése:
Az elkészült szakdolgozatot a neptun rendszerbe kell feltölteni a következők szerint:
Tanulmányok menüponton a Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpontra kattintva.

 

 

Majd ezt követően kattintson a Szakdolgozat feltöltés gombra.

A következő lépésként adja meg a már elkészített szakdolgozat végleges, pontos címét, majd nyomja meg a Tovább gombot.

Ezt követően a Fájl feltöltése gombra kattintva töltse fel az egybeszerkesztett szakdolgozati fájlt, mely tartalmazza a korábban említett összes kötelező elemet. Majd kattintson a Mentés gombra!

Amennyiben szakdolgozat/diplomamunka témája valamilyen speciális követelményt írt elő (pl.: számítógépes program, adatbázis, weboldal-készítés, film, műalkotás stb.) és nemcsak egy pdf fájl benyújtása a követelmény, úgy azt egy zip formátummal tömörített fájlként kérem külön feltölteni a neptunba.
Az egy darab zip fájlnak az alábbi elnevezés adható meg: szakdolgozatot benyújtó neptun kódja nagybetűvel, alsóvonal és a benyújtás idejének évszáma pont és kiterjesztés. A kiterjesztés minden esetben egy darab zip és csak kisbetűvel adható meg.
(pl.: ABCDEF_2020.zip) A fájl mérete nem haladhatja meg a 100 Mbyte-ot. Amennyiben nagyobb kiterjesztésű fájlt kíván benyújtani, így azt külső adathordozón köteles leadni a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztályon. Ezzel egyidejűleg a szakdolgozat/diplomamunka pdf fájlt képző részét is a fentiek szerint töltse fel a neptun rendszerbe.

Szakdolgozat feltöltés sikerességének ellenőrzése
A szakdolgozat feltöltése menüpont alatt található szakdolgozat megtekintés gombra kattintva tudja ellenőrizni a szakdolgozat feltöltésének sikerességét. Kérem, hogy végezze el ennek az ellenőrzését!

A szakdolgozat titkosítása
A Tanulmányi és vizsgaszabályzat 54. § (3) bekezdése értelmében a hallgató kérheti a szakdolgozatának titkosítását:
"A szakdolgozat készítője, valamint a szakdolgozathoz információt adó szervezet a szakdolgozat készítőjének útján írásban kérheti a témát elfogadó szakfelelőstől a szakdolgozat/diplomamunka titkos kezelését. Amennyiben a szakfelelős elrendeli a titkosítást, úgy a szakdolgozat kizárólag a bírálónak és a záróvizsgáztató bizottságnak adható ki."
A szakdolgozat titkosítási kérelmet a neptun rendszeren keresztül kell benyújtani 2020. november 10-én 23:59-ig az Ügyintézés/Kérvények menüponton.
A szakdolgozatok utólagos titkosítása nem lehetséges.

Amennyiben a szakdolgozat feltöltésével kapcsolatosan bármilyen technikai hibát észlel kérem, jelezze a nagy-macsay.judit@uni-eszterhazy.hu e-mailcímen.

Szakdolgozati bírálat megtekintése
A szakdolgozat védését megelőzően legalább egy héttel letöltheti a neptun rendszerből az elkészült szakdolgozati bírálatát. A szakdolgozati menüponton a + jelre, majd a Bővebb gomb megnyomását követően, a konzulens, opponens neve melletti + jelre kattintva a Szakdolgozati bírálat megtekintésével tudja letölteni a bírálatot.

 


< Vissza