Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

PÁLYÁZAT ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉSRE

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 04.

PÁLYÁZAT ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT, ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSRA

Az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói követelményrendszer Térítési és juttatási szabályzatának 30. § alapján pályázatot írok ki a 2020/2021-es tanévre az intézményünkben megüresedett államilag támogatott, illetve állami ösztöndíjas férőhelyek betöltésére.
Pályázhat az a felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésben, alapképzésben, illetve mesterképzésben, nappali vagy levelező tagozaton tanulmányokat folytató költségtérítéses, vagy önköltséges hallgató, aki az adott szakon a képzési követelményekben előírt képzési időt a 2020/2021-es tanév őszi szemeszterében nem haladja meg.
Az adott szakon megüresedett államilag támogatott, állami ösztöndíjas létszámkeretre az vehető át,
1. aki a 2019/2020-as tanévben megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50 %-át, és az összesített, korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá
2. akinek az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott, állami ösztöndíjas hallgatók összesített, korrigált kreditindex – jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató éves kreditindexe.

Nem vehető át államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas képzési formára az a költségtérítéses/önköltséges hallgató, akinek a korábban igénybe vett államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas féléveinek száma kettővel - fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel - meghaladja az adott szak képzési idejét, illetve aki kimerítette a nemzeti felsőoktatási törvényben meghatározott állami ösztöndíjas félévek számát (12 félév).
A pályázatokat 2020. július 10-ig a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani Ügyintézés/Kérvények menüponton az Átsorolás formanyomtatvány kitöltésével. A pályázatok eredményéről a későbbiekben tájékoztatjuk az érintett hallgatókat.

 

Eger, 2020. június 11.

 

Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona sk.
rektorhelyettes


< Vissza