Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Középiskolai tanári választás

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 03.

Osztatlan tanárképzésben, ha a közismereti tanárszakon középiskolai és általános iskolai tanár szakképzettség is szerezhető, a hallgató a közös képzési szakasz követelményeinek teljesítésekor legalább 150 kredit megszerzését követően választhat, hogy az általános iskolai tanári szakképzettséget vagy középiskolai tanári szakképzettséget szerez.

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a TVSZ. 15.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik.

Osztatlan tanárképzésben, ha a közismereti tanárszakon középiskolai és általános iskolai tanár szakképzettség is szerezhető, a hallgató a közös képzési szakasz követelményeinek teljesítésekor legalább 150 kredit megszerzését követően választhat, hogy az általános iskolai tanári szakképzettséget vagy középiskolai tanári szakképzettséget szerez.

Az Eszterházy Károly Egyetemen az alábbi tanárszakokon szerezhető középiskolai tanári szakképzettség:

  • • angol nyelv és kultúra tanára
  • • biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok)
  • • földrajztanár
  • • magyartanár
  • • matematikatanár
  • • német nyelv és kultúra tanára
  • • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
  • • testnevelő tanár.

A választásra 2019. július 12-augusztus 15. között a Neptun – Ügyintézés menüpontban található elektronikus kérelem kitöltésével kerülhet sor.

Figyelem! Ha Ön olyan szakpáron folytat tanulmányokat, melyek mindegyikén szerezhető középiskolai tanári szakképzettség, akkor két dokumentumban, szakonként kell a kérelmet benyújtani!

A középiskolai tanári szakképzettségre jelentkező hallgatók mintatanterve megváltozik a Neptunban, ezért kérem, hogy a 2019/20-as tanév őszi félévi tárgyfelvételét ennek megfelelően végezze el a tanév megkezdésekor.

A teljesített tárgyak kreditszámát (legalább 150 kredit) a TO ellenőrzi és csak a megfelelő kreditmennyiséget teljesítő hallgatók esetében engedélyezi a középiskolai képzésre történő váltást.

Eger, 2019. július 12.
Varga Csilla
osztályvezető

 


< Vissza