Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Középiskolai tanári szak választás

Utolsó módosítás: 2021. július 20.

Középiskolai tanári szak választás

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a TVSZ. 15.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik.
Osztatlan tanárképzésben, ha a közismereti tanárszakon középiskolai és általános iskolai tanár szakképzettség is szerezhető, a hallgató a közös képzési szakasz követelményeinek teljesítésekor legalább 150 kredit megszerzését követően választhat, hogy az általános iskolai tanári szakképzettséget vagy középiskolai tanári szakképzettséget szerez.
Az Eszterházy Károly Egyetemen az alábbi tanárszakokon szerezhető középiskolai tanári szakképzettség:

  • • angol nyelv és kultúra tanára
  • • biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok)
  • • földrajztanár
  • • informatikatanár
  • • kémiatanár
  • • magyartanár
  • • matematikatanár
  • • német nyelv és kultúra tanára
  • • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
  • • testnevelő tanár.

A középiskolai tanári szak választására 2021. augusztus 25-ig biztosítunk lehetőséget a Neptun – Ügyintézés menüpontban található elektronikus kérelem kitöltésével.
Figyelem! Ha Ön olyan szakpáron folytat tanulmányokat, melyek mindegyikén szerezhető középiskolai tanári szakképzettség, akkor két dokumentumban, szakonként kell a kérelmet benyújtani!
A középiskolai tanári szakképzettségre jelentkező hallgatók mintatanterve megváltozik a Neptunban, ezért kérem, hogy a 2020/21-es tanév tavaszi félévi tárgyfelvételét ennek megfelelően végezze el a tanév megkezdésekor.
A teljesített tárgyak kreditszámát (legalább 150 kredit) a TO ellenőrzi és csak a megfelelő kreditmennyiséget teljesítő hallgatók esetében engedélyezi a középiskolai képzésre történő váltást.
Eger, 2021. július 20.


Varga Csilla
osztályvezető


< Vissza