Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

JUNO ösztöndí

Utolsó módosítás: 2018. május 07.

Az Eszterházy Károly Egyetem pályázatot hirdet JUNO ösztöndíj címen

Az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói követelményrendszer Térítési és juttatási szabályzatának 16. § (7) alapján pályázatot írok ki a 2017/18-as tanév tavaszi félévére JUNO ösztöndíj elnyerésére.


Pályázhatnak azok az osztatlan képzésben, alapképzésben, illetve mesterképzésben, nappali tagozatos, aktív hallgatók, akik CSED, GYES, GYED támogatásban részesülnek. A pályázónak 2017/18-as tanév tavaszi félévében érvényes szociális ponttal kell rendelkeznie, vagy igazolnia szükséges szociális helyzetét.


Az ösztöndíj félévente 10 főnek ítélhető meg, mely mértéke: 15.000 Ft/fő/hó. A benyújtott pályázatokat a 2017/18-as tanév tavaszi félévére megállapított szociális pontszám alapján rangsorolni kell. Az ösztöndíj odaítélése félévre szól.


A pályázatokat 2018. február 28-ig a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani Ügyintézés/Kérvények menüponton a „JUNO ösztöndíj" formanyomtatvány kitöltésével. A kérvényhez csatolni kell CSED, GYES, GYED támogatásról szóló igazolást és amennyiben nem rendelkezik a 2017/18/2 félévére megállapított szociális helyzetet igazoló pontszámmal, úgy a szociális helyzet megállapításához szükséges igazolásokat. Amennyiben a kérvényhez nem kerül benyújtásra az igazolás, a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni. A pályázatok elbírálására 2018. március 5-ig kerül sor.


Az ösztöndíjak kifizetése az EFOP-3.4.3-16-2016-00010 „Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében" című projekt keretében valósul meg.


Eger, 2018. február 13.

Dr. Liptai Kálmán sk.
rektor


< Vissza