Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Informatikai Kar

Utolsó módosítás: 2020. január 21.

Informatikai Kar

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az Eszterházy Károly Egyetem 2020. január 1-jétől új kart létesített Informatikai Kar néven.
Tájékoztatom, hogy a lenti képzések Informatikai Karra történő áthelyezése a Neptun rendszerben jelenleg zajlik. Az önköltségi díjak kiírását is érinti a kari változás, így tapasztalhatták, hogy töröltünk bizonyos önköltségi díjakat, majd újra kiírásra került.
A karhoz rendelt szakok/szakpárok:

Felsőoktatási szakképzés
• gazdaságinformatikus
• programtervező informatikus

Alapképzések
• informatikus könyvtáros
• gazdaságinformatikus
• matematika
• programtervező informatikus

Mesterképzés
• informatikatanár
• könyvtárostanár
• matematikatanár
• könyvtártudomány

Osztatlan tanárképzés
• biológiatanár - informatikatanár
• biológiatanár - matematikatanár
• fizikatanár - informatikatanár
• fizikatanár - matematikatanár
• földrajztanár - matematikatanár
• informatikatanár – ének-zene tanár
• informatikatanár - kémiatanár
• informatikatanár –könyvtárostanár
• informatikatanár - matematikatanár
• informatikatanár - média- mozgókép- és kommunikációtanár
• informatikatanár - rajz- és vizuáliskultúra-tanár
• informatikatanár - testnevelő tanár
• kémiatanár - matematikatanár
• magyartanár - könyvtárostanár
• matematikatanár - ének-zene tanár
• matematikatanár - könyvtárostanár
• matematikatanár - rajz- és vizuáliskultúra-tanár
• matematikatanár - testnevelő tanár
• történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára - könyvtárostanár

Tájékoztatom, hogy a fenti képzések Informatikai Karra történő áthelyezése a Neptun rendszerben jelenleg zajlik. Az önköltségi díjak kiírását is érinti a kari változás, így tapasztalhatták, hogy töröltünk bizonyos önköltségi díjakat, majd újra kiírásra került.
Az új kar dékáni feladatait dr. Hoffmann Miklós, míg dékánhelyettesi feladatait Lengyelné dr. Molnár Tünde látja el.
Az Informatikai Kar Dékáni Hivatalának elérhetősége:
Nagyné Bertalan Ágnes
C épület 037 iroda
Telefon: 36/520-400/4182 mellék
e-mail: bertalan.agnes@uni-eszterhazy.hu
Tájékoztatom, hogy a Tanulmányi és Oktattásszervezési Osztályon a tanulmányi ügyintézők személye nem változott. Továbbra is ugyanazon ügyintéző intézi az adott hallgatók tanulmányi ügyeit.
Eger, 2020. 01. 21. Varga Csilla
osztályvezető


< Vissza