Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Gyakorlóiskolai tanítási gyakorlatra jelentkezés

Utolsó módosítás: 2021. március 03.

Gyakorlóiskolai tanítási gyakorlatra jelentkezés

Gyakorlóiskolai tanítási gyakorlatra jelentkezés osztatlan és rövid ciklusú tanárképzésben résztvevőknek

A 8/2013. EMMI rendelet értelmében osztatlan tanárképzésben, valamint rövid ciklusú tanárképzésben a hallgatóknak az adott tanárszakhoz tartozó tantárgy(ak) tanításával kapcsolatos tanítási gyakorlaton kell részt venniük, mely a mintatantervekben Gyakorlóiskolai tanítási gyakorlat elnevezésű tanegységként jelenik meg.

Azon hallgatók, akik 2021 őszén kívánják megkezdeni a gyakorlóiskolai tanítási gyakorlatukat, a Neptun rendszerben nyilatkozniuk kell az alábbi módon:
Ügyintézés/Kérvények/Nyilatkozat gyakorlóiskolai tanítási gyakorlat megkezdéséről

Szakpáros hallgatóknak egy kérelmen belül kell mindkét szakjukat külön-külön megjelölniük.

A nyilatkozat beadásának határideje: 2021. március 15.

A gyakorló iskolai tanítási gyakorlat csakis a mintatantervben esetlegesen rögzített előkövetelmények figyelembe vételével kezdhető meg!

Kérjük, hogy azon hallgatók, akik tanítási tapasztalat beszámítását kérik a gyakorlóiskolai tanítási gyakorlat I. tárgyba, az alábbi linken elérhető formanyomtatványon 2021. március 15-ig nyújtsák be az erről szóló igazolást:

Munkáltatói igazolás gyakorlóiskolai tanítási gyakorlat

Az eredeti igazolást a nyomtatványon feltűntetett címre kérjük a fenti határidőig megküldeni.

 

Eger, 2021. március 2.


Varga Csilla sk.
osztályvezető


< Vissza