Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Gárdonyi ösztöndíj címen

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 16.

Az Eszterházy Károly Egyetem pályázatot hirdet Gárdonyi ösztöndíj címen

Az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói követelményrendszer Térítési és juttatási szabályzatának 16. § (7) alapján pályázatot írok ki a 2020/21-es tanév őszi félévére Gárdonyi ösztöndíj elnyerésére.


Pályázhatnak azok az osztatlan képzésben, alapképzésben, illetve mesterképzésben, pedagógus képzési területen, nappali tagozaton tanuló, magyar állami ösztöndíjas aktív hallgatók, akik az egyetem valamely campusának járásában állandó lakcímmel rendelkeznek és az adott campuson tanulmányokat folytatnak. A pályázónak a 2020/21-es tanév őszi félévében érvényes szociális ponttal kell rendelkeznie.


Az ösztöndíj félévente 10 főnek ítélhető meg, melynek mértéke: 11.000 Ft/fő/hó. A benyújtott pályázatokat a 2020/21-es tanév őszi félévére megállapított szociális pontszám alapján rangsorolni kell. Az ösztöndíj odaítélése egy félévre szól.


A pályázatokat 2020. szeptember 25-ig elektronikusan, a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani Ügyintézés/Kérvények menüponton a „Gárdonyi ösztöndíj" formanyomtatvány kitöltésével. A kérvényhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát. Amennyiben a kérvényhez nem kerül benyújtásra a lakcímkártya másolata, a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni. A pályázatok elbírálására 2020. október 5-ig kerül sor.


Az ösztöndíjak kifizetése az EFOP-3.4.3-16-2016-00010 „Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében" című projekt keretében valósul meg.


Eger, 2020. szeptember 02.

 

                                                                                     Dr.Pajtókné Dr. Tari Ilona sk.
                                                                                                          rektor


< Vissza