Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Átsorolás

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 03.

PÁLYÁZAT ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT, ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ ÁTSOROLÁSRA

Az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói követelményrendszer Térítési és juttatási szabályzatának 30. § alapján pályázatot írok ki a 2019/2020-as tanévre az intézményünkben megüresedett államilag támogatott, illetve állami ösztöndíjas férőhelyek betöltésére.
Pályázhat az a felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésben, alapképzésben, illetve mesterképzésben, nappali vagy levelező tagozaton tanulmányokat folytató költségtérítéses, vagy önköltséges hallgató, aki az adott szakon a képzési követelményekben előírt képzési időt a 2019/2020-as tanév őszi szemeszterében nem haladja meg.

Az adott szakon megüresedett államilag támogatott, állami ösztöndíjas létszámkeretre az vehető át,

 1. aki a 2018/2019-es tanévben megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50 %-át, és az összesített, korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá

 2. akinek az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott, állami ösztöndíjas hallgatók összesített, korrigált kreditindex – jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató éves kreditindexe.

A pályázatokat 2019. augusztus 10-ig a Neptun rendszeren keresztül kell benyújtani Ügyintézés/Kérvények menüponton az Átsorolás formanyomtatvány kitöltésével. A pályázatok eredményéről a későbbiekben tájékoztatjuk az érintett hallgatókat.

Eger, 2019. július 11.
Dr. Liptai Kálmán sk.
rektor

 


< Vissza