Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

2021/2022-es tanév őszi félévének kezdéséről

Utolsó módosítás: 2021. június 11.

Tájékoztató a 2021/2022-es tanév őszi félévének kezdéséről

Tájékoztató a 2021/2022-es tanév őszi félévének kezdéséről valamennyi tagozaton

Az alábbi tanévkezdéssel, fizetési határidővel, záróvizsga jelentkezéssel kapcsolatos levelünket kérem olvassa el figyelmesen!

TANEGYSÉGFELVÉTEL

Előzetes tanegység-felvétel a Neptunban:
Nappali tagozaton:
június 14-én 9.30-tól június 25. 12.00 óráig
Levelező és távoktatás tagozaton:
június 15-én 9.30-tól június 25. 12.00 óráig

Tanegység-felvétel véglegesítése:
Valamennyi tagozaton: 2021. szeptember 6-án 10 órától szeptember 17-én 12 óráig

A konzultációk időpontjai (levelező és távoktatás tagozaton) a Neptun órarend menüjében tekint-hetők meg a tárgyfelvételt követően.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a Hallgatói követelményrendszer értelmében ugyanazon tanegy-ség 3. és további felvétele esetén fizetendő díj: 4000 Ft/tanegység. A hallgatói jogokat és kötele-zettségeket is tartalmazó szabályzat a Hallgatói Követelményrendszer minden hallgató számára elérhető, az alábbi link alól letölthető: https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/3-hallgatoi-kovetelmenyrendszer-hatalyos-2020-04-28-_5eb16479da196.pdf


BEJELENTKEZÉS

Felhívom a figyelmüket, hogy a hallgatóknak a Neptun rendszeren keresztül nyilatkozniuk kell a tanulmányi státuszukról, hogy az adott félévben aktív vagy passzív státuszban kívánják tanul-mányaikat folytatni. A bejelentkezési folyamat leírása az alábbi linkről letölthető: https://iig.uni-eszterhazy.hu/download/M2T27l928pe33Vz2NZ64Fn9jqngxLgAWBub11k4w


A bejelentkezésre (aktív vagy passzív státusz bejelentésére) 2021. szeptember 6-án 10 órától szeptember 17-én 11 óráig biztosítunk lehetőséget!

Első tanítási nap nappali tagozaton: 2021. szeptember 13.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ
A költségtérítési/önköltségi díj első részletének befizetésének határideje: szeptember 3.
• számlakérő lapok beérkezési határideje a TO Pénzügyi és Neptun Irodájához (3300 Eger, Egészségház u. 4.): szeptember 3.

ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS
Végzős (utolsó féléves) hallgatók 2022 januári záróvizsgára jelentkezésének határideje a Nep-tunban (Ügyintézés/Záróvizsgák menüpont): 2021. szeptember 6-17-ig

Szakváltoztatási, tagozatváltoztatási illetve telephelyváltoztatási kérelmek beadási határideje: 2021. augusztus 23. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények)

Eger, 2021. 06. 11.

 

Varga Csilla sk.
osztályvezető


< Vissza