Header

Biológiatanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése első tanári szakképzettség esetén (30+50 (másik szak)+40+30 kredit)

Vissza <<

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MI003G2 A tanári tevékenység IKT alapjai Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV006G2 A tanítás mestersége Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV007K2 Iskolaszociológia Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_NV008K2 A tanítás-tanulás elmélete Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS020K2 A személyiség fejlődése Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS032G3 Nevelési-oktatási gyakorlat Gyakorlati jegy 3 3 1 Kötelező
NMP_MI004K2 Elektronikus tanulási környezet Kollokvium 10 LMP_MI003G2 2 2 Kötelező
NMP_NV009G2 Pedagógiai tervezés és értékelés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 2 Kötelező
NMP_PS021K2 Pedagógiai - szociálpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 2 Kötelező
NMP_PS024G2 Szakmai önismeret 3 fok. min. 0 2 2 Kötelező
NMP_NV010K2 Iskolaszervezet, iskolafejlesztés Kollokvium 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 3 Kötelező
NMP_PS022G2 A tanulók megismerésének pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelező
NMP_PS023K2 Személyiség- és egészségpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 4 Kötelező
NMP_PS033G30 Összefüggő egyéni gyakorlat Gyakorlati jegy 0 30 5 Kötelező
Szakdolgozat (Portfolió) 0 5 5 Kötelező
Záróvizsga - tanári képesítő vizsga 0 5 Kötelező
NMP_NV011G2 Tanárprofilok Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV012K2 Kultúra és szocializáció Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV013G2 Pedagógiai esetmegbeszélés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV014G2 Multikulturális nevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV015K2 Reform- és alternatív pedagógia Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV016K2 Iskolatörténet Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV017K2 Az európai iskolázás összehasonlító története Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS025G2 Az egyéni bánásmód pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS031G2 Együttnevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS026K2 Pályalélektan - pályaorientáció Kollokvium 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_PS027G2 Önszabályozó tanulás pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_AK003G2 A szabadidő – szervezés különböző színterei és specifikációi Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_AK004K2 Andragógiai alapismeretek az oktatási rendszerekben, a formális és az informális tanulásban Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_KI013G2 A magyarországi cigányok/romák története, kultúrája Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MI005G2 A pedagógiai kutatás kvantitatív módszerei Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MK106K2 Média az emberi élet háromharmadában Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_NV018G2 Pedagógiai innováció Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_NV019G2 Pedagógiai képességfejlesztés Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_PS028G2 Autogén tréning 3 fok. min. 0 2 4 Szabadon választható
NMP_PS029G2 Tehetséggondozás - kreativitásfejlesztés Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Szabadon választható
NMP_PS030G2 Művészetpszichológia Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 1. Elméleti- és társadalomtörténeti alapok Kollokvium 0 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 2. Oktatás és kultúra Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható

Általános szakterületi modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMT_BL100K2 Biokémia II. Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMT_BL101G2 Biokémia II. Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NMT_BL102K2 Sejt- és fejlődésbiológia Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMT_BL103K2 Mikrobiológia II. Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMT_BL104K2 Ökológia II. Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMT_BL105G2 Ökológia II. Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NMT_BL106K2 Molekuláris biológia Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NMT_BL108K2 A biotechnológia alapjai Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NMT_BL111G2 Genetika II. Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NMT_BL112K2 Az ember egészségtana és élettana Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NMT_BL113G2 Neurobiológia Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NMT_BL114K2 Evolúcióbiológia és populációgenetika Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NMT_BL115K2 A Föld globális környezeti problémái Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NMT_BL116K2 Természet- és környezetvédelem Kollokvium 2 2 4 Kötelező

Módszertani tanegységek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMT_BL119G2 A biológia tanításának módszertana Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMT_BL117K2 Biológiatanítás a XXI. században Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NMT_BL120G2 Az IKT kompetencia alkalmazása az oktatásban Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NMT_BL197G1 Iskolai tanítási gyakorlat 1. Gyakorlati jegy 0 1 3 Kötelező
NMT_BL118G2 Kompetencia alapú biológiatanítás – alkalmazható tudás Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező
NMT_BL198G2 Iskolai tanítási gyakorlat 2. Gyakorlati jegy 0 2 4 Kötelező
NMT_BL200S0 Zárószigorlat Szigorlat 0 0 4 Kötelező

Szabadon választható tárgyak

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MI718G2 Tudásbázisok alkalmazása az oktatásban Gyakorlati jegy 2 2 1 Szabadon választható
NMT_BL123G2 Botanikai élőlényismeret Gyakorlati jegy 2 2 1 Szabadon választható
NMT_BL124G2 Zoológiai élőlényismeret Gyakorlati jegy 2 2 1 Szabadon választható
NMT_BL125K2 Trópusi botanika Kollokvium 2 2 1 Szabadon választható
NMT_BL127G2 Bioinformatika Gyakorlati jegy 2 2 1 Szabadon választható
NMT_BL128K2 Tengerökológia Kollokvium 2 2 2 Szabadon választható
NMT_BL129G2 Mikroszkópi technikák Gyakorlati jegy 2 2 2 Szabadon választható
NMT_BL130K2 Immunológia Kollokvium 2 2 3 Szabadon választható
NMT_BL131K2 Talajtan Kollokvium 2 2 3 Szabadon választható
NMT_BL132G2 Talajtan Gyakorlati jegy 2 2 3 Szabadon választható
NMT_BL133K2 Megújuló energiaforrások Kollokvium 2 2 3 Szabadon választható
NMT_BL134K2 Biogeográfia Kollokvium 2 2 3 Szabadon választható
NMT_BL135K2 Ökofiziológia Kollokvium 2 2 4 Szabadon választható

Megjegyzések:

• A 3 kredites pedagógiai-pszichológiai iskolai gyakorlat I. vagy II. félévben felvehető. • A III. félévben 4 kredit felvétele kötelező, a differenciált szakmai ismeretekből. • A IV. félévben 2 kredit felvétele kötelező a differenciált szakmai ismeretekből. • A IV. félévben 2 kredit felvétele kötelező a szabadon választható tanegységekből. • GYAKORLATI KÉPZÉS – Összefüggő egyéni gyakorlat (30 kredit), Külön szabályozás alapján • Portfolió: A tanári mesterképzésben részt vevő hallgatóknak az oklevél megszerzéséhez elektronikus portfoliót kell készíteniük. A hallgatói elektronikus portfolió a hallgatók szakmódszertani- és gyakorlati képzéshez kapcsolódó munkáinak (szöveges fájlok, képek, prezentációk, weboldalak stb.) gyűjteménye. A gyűjteményt meghatározott módon kell elkészíteni (erről minden esetben részletes tájékoztatást kapnak a hallgatók), majd az elkészített fájlokat a megadott weboldalra feltölteni. Ehhez a tevékenységhez nincs szükség semmilyen speciális informatikai tudásra (pl. weboldal-szerkesztési ismeretekre), csupán néhány egyszerű utasítást kell végrehajtani. A tanulmányok során csak meghatározott tárgyakhoz kell elektronikus portfoliót készíteni, amelyről a hallgatók minden félév elején tájékoztatást kapnak. A portfolió a tanári szakdolgozat részét és a tanári képesítővizsga tárgyát képezi, meghatározott esetekben helyettesíti a szakdolgozatot.


Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok