Header

Magyartanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)

Vissza <<

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MI003G2 A tanári tevékenység IKT alapjai Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV006G2 A tanítás mestersége Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV007K2 Iskolaszociológia Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_NV008K2 A tanítás-tanulás elmélete Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS020K2 A személyiség fejlődése Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS032G3 Nevelési-oktatási gyakorlat Gyakorlati jegy 3 3 1 Kötelező
NMP_MI004K2 Elektronikus tanulási környezet Kollokvium 10 LMP_MI003G2 2 2 Kötelező
NMP_NV009G2 Pedagógiai tervezés és értékelés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 2 Kötelező
NMP_PS021K2 Pedagógiai - szociálpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 2 Kötelező
NMP_PS024G2 Szakmai önismeret 3 fok. min. 0 2 2 Kötelező
NMP_NV010K2 Iskolaszervezet, iskolafejlesztés Kollokvium 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 3 Kötelező
NMP_PS022G2 A tanulók megismerésének pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelező
NMP_PS023K2 Személyiség- és egészségpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 4 Kötelező
NMP_PS033G30 Összefüggő egyéni gyakorlat Gyakorlati jegy 0 30 5 Kötelező
Szakdolgozat (Portfolió) 0 5 5 Kötelező
Záróvizsga - tanári képesítő vizsga 0 5 Kötelező
NMP_NV011G2 Tanárprofilok Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV012K2 Kultúra és szocializáció Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV013G2 Pedagógiai esetmegbeszélés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV014G2 Multikulturális nevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV015K2 Reform- és alternatív pedagógia Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV016K2 Iskolatörténet Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV017K2 Az európai iskolázás összehasonlító története Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS025G2 Az egyéni bánásmód pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS031G2 Együttnevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS026K2 Pályalélektan - pályaorientáció Kollokvium 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_PS027G2 Önszabályozó tanulás pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_AK003G2 A szabadidő – szervezés különböző színterei és specifikációi Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_AK004K2 Andragógiai alapismeretek az oktatási rendszerekben, a formális és az informális tanulásban Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_KI013G2 A magyarországi cigányok/romák története, kultúrája Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MI005G2 A pedagógiai kutatás kvantitatív módszerei Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MK106K2 Média az emberi élet háromharmadában Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_NV018G2 Pedagógiai innováció Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_NV019G2 Pedagógiai képességfejlesztés Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_PS028G2 Autogén tréning 3 fok. min. 0 2 4 Szabadon választható
NMP_PS029G2 Tehetséggondozás - kreativitásfejlesztés Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Szabadon választható
NMP_PS030G2 Művészetpszichológia Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 1. Elméleti- és társadalomtörténeti alapok Kollokvium 0 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 2. Oktatás és kultúra Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMB_MA106K2 Az irodalom és a társművészetek medialitása Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMB_MA113K2 Nyelv, kultúra, társadalom Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMB_MA114G3 Szövegolvasás, interpretáció Gyakorlati jegy 2 3 1 Kötelező
NMP_MI718G2 Tudásbázisok alkalmazása az oktatásban Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NMB_MA103G2 A nyelvi szintek grammatikája Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMB_MA105G2 Az anyanyelvi nevelés módszertana Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMB_MA110G2 Irodalmi komparatisztika Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMB_MA112K2 Műfaj- és eszmetörténet Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NMB_MA118K1 A magyar irodalom tanítása Kollokvium 1 1 2 Kötelező
NMB_MA119K2 A magyar nyelv tanítása Kollokvium 1 2 2 Kötelező
NMB_MA102G3 A magyar nyelvtörténet korszakai és forrásai Gyakorlati jegy 2 3 3 Kötelező
NMB_MA104G3 A nyelvleírás újabb irányzatai Gyakorlati jegy 2 3 3 Kötelező
NMB_MA107G2 Az irodalom nyelvisége Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NMB_MA108G2 Az irodalomtanítás módszertana Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NMB_MA197G1 Iskolai tanítási gyakorlat 1. Gyakorlati jegy 2 1 3 Kötelező
NMB_MA109K2 Beszédelmélet és szövegkutatás Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NMB_MA111G3 Kortárs irodalom Gyakorlati jegy 2 3 4 Kötelező
NMB_MA198G2 Iskolai tanítási gyakorlat 2. Gyakorlati jegy 2 NMB_MA197G1 2 4 Kötelező
NMB_MA200S0 Zárószigorlat Szigorlat 0 0 4 Kötelező
NMB_MA116G2 Gyermek- és ifjúsági irodalom Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelezően választott
NMB_MA117G2 Helyesírás-tanításunk pedagógiája Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelezően választott
Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok