Header

Szabad bölcsészet (etika)
Levelező tagozat

 Általános esztétika I. gy.
 Általános esztétika II. gy.
 Totalitarizmusok
 A modern kommunikáció filozófiája
 Üzleti etika
 Beszédművelés-nyelvi norma
 Nyelvstratégia, nyelvpolitika
 A hatalom mikrofizikája
 A hazai egyházak és vallási mozgalmak
 A logika alapjai
 Alkalmazott pszichológiák (Vallás- és művészetpszichológia)
 Általános esztétika I. ea.
 Általános esztétika II. ea.
 Általános etika I. ea.
 Általános etika I. gy.
 Általános etika II. ea.
 Általános etika II. gy.
 Általános etika III. ea.
 Általános etika III. gy.
 Antik etikák
 Antik politikaelméletek
 Az európai filozófia története I. ea. (Bevezetés a filozófiá
 Az európai filozófia története I. gy. (Bevezetés a filozófiá
 Az európai filozófia története II. ea. (A XVII ? XVIII. Száz
 Az európai filozófia története II. gy.(A XVII ? XVIII. Száza
 Az európai filozófia története III. ea. (Klasszikus német fi
 Az európai filozófia története III. gy. (Klasszikus német fi
 Eszmény és forma - emberábrázolás a képzőművészetben (antikv
 Globális problémák, erkölcsi dilemmák
 Görög vallástörténet
 Gyermekfilozófia
 Nyelv, beszéd, gondolkodás
 Politika és erkölcs
 Pszichológiai elméleti alapok I. (Pszichológiatörténet)
 Retorika és etika
 Személyiségetika a magyar szellemtörténetben
 Történelemfilozófia
 Vallástudományi alapismeretek
 XX. századi és kortárs filozófiák ea.
 XX. századi és kortárs filozófiák gy.
 Vallástörténet
 Európai uniós ismeretek
 Közgazdasági alapismeretek
 Bevezetés a kommunikációelméletbe
 Bevezetés a kommunikációelméletbe
 Társadalom- és művelődéstörténet
 Az EU alapkérdései
 Bevezetés a politikatudományba
 Az esélyegyenlőség az Európai Unióban
 Bevezetés a közjogtudományba
 Bevezetés a szociológiába ea
 Rendszerváltások a XX. században Magyarországon
 Társadalompolitika az Európai Unióban
 Infokommunikáció
 Információ és társadalom
 Bevezetés a könyvtár- és információtudományba
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 A nevelés társadalmi alapjai gy.
 Gondolkodók a nevelésről
 A pedagógusszemélyiség fejlesztése
 Pszichológiai elméleti alapok
 Szociálpszichológia
 Társadalomismeret-családszociológia
 Bevezetés a kulturális antropológiába
 Környezettani alapismeretek
 A fenntarthatóság
 A nevelés társadalmi alapjai ea.
 A nevelés társadalmi alapjai gy.
 Pedagógiai nézetek feltárása és fejlesztése
 A pedagógusszemélyiség fejlesztése
 Tanári pályaorientáció

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok