Header

Tanegységlisták nappali tagozaton

Levelező tagozat >>

Bölcsészettudományi Kar

Alapképzési szakok:
Anglisztika
Elektronikus ábrázolás
Ének-zene
Germanisztika-német szakirány
Képi ábrázolás
Magyar
Plasztikai ábrázolás
Szabad bölcsészet
Történelem

Mesterképzési szakok:
Angoltanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Ének-zene tanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Etikatanár (erkölcstanár) 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Magyartanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Némettanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Tervezőgrafika
Történelem MA
Történelemtanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Vizuális- és környezetkultúra tanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)

Osztatlan tanárképzési szakok:
Angol nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár
Angol nyelv és kultúra tanára; erkölcstan- és etikatanár
Angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár
Angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár
Angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár
Angol nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár
Angol nyelv és kultúra tanára; testnevelőtanár
Angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
Magyartanár; ének-zene tanár
Magyartanár; német nyelv és kultúra tanára
Magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
Német nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár
Német nyelv és kultúra tanára; erkölcstan- és etikatanár
Német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; erkölcstan- és etikatanár

Comenius Kar

Alapképzési szakok:
Tanító szak
Óvodapedagógus szak

Felsőoktatási szakképzés:
Csecsemő- és kisgyermeknevelő
Turizmus-vendéglátás (Turizmus)

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Alapképzési szakok:
Emberi erőforrások
Gazdálkodási és menedzsment
Kommunikáció és médiatudomány
Nemzetközi tanulmányok
Turizmus-vendéglátás

Mesterképzési szakok:
Nemzetközi tanulmányok MA
Nemzetközi tanulmányok MA (szakirányos)

Osztatlan tanárképzési szakok:
Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek szakirány)

Felsőoktatási szakképzés:
Emberi erőforrások (Humánpolitikai)
Emberi erőforrások (Személyügyi)
Gazdálkodási és menedzsment (Kis és középvállalkozás)
Gazdaságinformatikus
Kommunikáció és média (Kommunikátor)
Kommunikáció és média (Moderátor)
Turizmus-vendéglátás (Turizmus)

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Alapképzési szakok:
Andragógia BA
Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA
Informatikus könyvtáros BA
Mozgóképkultúra és médiaismeret BA
Pedagógia BA
Szociálpedagógia BA

Mesterképzési szakok:
Család- és gyermekvédő tanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Ember és társadalom műveltségterületi tanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Informatikus könyvtáros MA
Informatikus könyvtáros (távoktatás)
Inkluzív nevelés tanára 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Játék- és szabadidő-szervező tanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Kollégiumi nevelőtanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Kulturális örökség tanulmányok
Mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Mozgóképművész MA
Multikulturális nevelés tanára 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Neveléstudományi MA
Pedagógiai értékelés és mérés tanára 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Pedagógiatanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Tehetségfejlesztő tanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)

Osztatlan tanárképzési szakok:
Média-, mozgókép- és kommunikációtanár; Rajz- és vizuáliskultúra-tanár
Történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; Média-, mozgókép- és kommunikációtanár

Felsőoktatási szakképzés:
Csecsemő- és kisgyermeknevelő
Televíziós műsorkészítő

Természettudományi Kar

Alapképzési szakok:
Biológia
Földrajz BSc
Kémia
Környezettan
Matematika
Programtervező informatikus
Rekreációszervezés és egészségfejlesztés
Sportszervező
Testnevelő-edző

Mesterképzési szakok:
Biológiatanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Biológiatanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése első tanári szakképzettség esetén (30+50 (másik szak)+40+30 kredit)
Biológiatanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése második tanári szakképzettség esetén (50+30 (másik szak)+40+30 kredit)
Földrajztanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Földrajztanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése első tanári szakképzettség esetén (30+50 (másik szak)+40+30 kredit)
Földrajztanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése második tanári szakképzettség esetén (50+30 (másik szak)+40+30 kredit)
Geográfus MSc
Informatikatanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Informatikatanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése első tanári szakképzettség esetén (30+50 (másik szak)+40+30 kredit)
Informatikatanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése második tanári szakképzettség esetén (50+30 (másik szak)+40+30 kredit)
Matematikatanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Matematikatanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése első tanári szakképzettség esetén (30+50 (másik szak)+40+30 kredit)
Matematikatanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése második tanári szakképzettség esetén (50+30 (másik szak)+40+30 kredit)
Testnevelőtanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)
Testnevelőtanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése első tanári szakképzettség esetén (30+50 (másik szak)+40+30 kredit)
Testnevelőtanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése második tanári szakképzettség esetén (50+30 (másik szak)+40+30 kredit)

Osztatlan tanárképzési szakok:
Biológiatanár (egészségtan); földrajztanár
Biológiatanár (egészségtan); matematikatanár
Biológiatanár (egészségtan); testnevelőtanár
Földrajztanár; matematikatanár
Földrajztanár; testnevelőtanár
Földrajztanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
Informatikatanár; testnevelőtanár
Kémiatanár; matematikatanár
Matematikatanár; ének-zene tanár
Matematikatanár; testnevelőtanár
Testnevelőtanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Felsőoktatási szakképzés:
Programtervező informatikus (Fejlesztő)


Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok