Header

Matematikatanár 5 félév alapképzési szakra épülő két tanári szakképzettség megszerzése (40+40 (másik szak)+40+30 kredit)

Vissza <<

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_MI003G2 A tanári tevékenység IKT alapjai Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV006G2 A tanítás mestersége Gyakorlati jegy 10 2 1 Kötelező
NMP_NV007K2 Iskolaszociológia Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_NV008K2 A tanítás-tanulás elmélete Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS020K2 A személyiség fejlődése Kollokvium 10 2 1 Kötelező
NMP_PS032G3 Nevelési-oktatási gyakorlat Gyakorlati jegy 3 3 1 Kötelező
NMP_MI004K2 Elektronikus tanulási környezet Kollokvium 10 LMP_MI003G2 2 2 Kötelező
NMP_NV009G2 Pedagógiai tervezés és értékelés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 2 Kötelező
NMP_PS021K2 Pedagógiai - szociálpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 2 Kötelező
NMP_PS024G2 Szakmai önismeret 3 fok. min. 0 2 2 Kötelező
NMP_NV010K2 Iskolaszervezet, iskolafejlesztés Kollokvium 10 LMP_NV008K2, LMP_NV006G2 2 3 Kötelező
NMP_PS022G2 A tanulók megismerésének pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelező
NMP_PS023K2 Személyiség- és egészségpszichológia Kollokvium 10 LMP_PS020G2 2 4 Kötelező
NMP_PS033G30 Összefüggő egyéni gyakorlat Gyakorlati jegy 0 30 5 Kötelező
Szakdolgozat (Portfolió) 0 5 5 Kötelező
Záróvizsga - tanári képesítő vizsga 0 5 Kötelező
NMP_NV011G2 Tanárprofilok Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV012K2 Kultúra és szocializáció Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV013G2 Pedagógiai esetmegbeszélés Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV014G2 Multikulturális nevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV015K2 Reform- és alternatív pedagógia Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV016K2 Iskolatörténet Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_NV017K2 Az európai iskolázás összehasonlító története Kollokvium 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS025G2 Az egyéni bánásmód pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS020G2 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS031G2 Együttnevelés Gyakorlati jegy 10 2 3 Kötelezően választott
NMP_PS026K2 Pályalélektan - pályaorientáció Kollokvium 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_PS027G2 Önszabályozó tanulás pszichológiája Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Kötelezően választott
NMP_AK003G2 A szabadidő – szervezés különböző színterei és specifikációi Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_AK004K2 Andragógiai alapismeretek az oktatási rendszerekben, a formális és az informális tanulásban Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_KI013G2 A magyarországi cigányok/romák története, kultúrája Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MI005G2 A pedagógiai kutatás kvantitatív módszerei Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_MK106K2 Média az emberi élet háromharmadában Kollokvium 10 2 4 Szabadon választható
NMP_NV018G2 Pedagógiai innováció Gyakorlati jegy 10 LMP_NV009G2 2 4 Szabadon választható
NMP_NV019G2 Pedagógiai képességfejlesztés Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_PS028G2 Autogén tréning 3 fok. min. 0 2 4 Szabadon választható
NMP_PS029G2 Tehetséggondozás - kreativitásfejlesztés Gyakorlati jegy 10 LMP_PS021K2 2 4 Szabadon választható
NMP_PS030G2 Művészetpszichológia Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 1. Elméleti- és társadalomtörténeti alapok Kollokvium 0 2 4 Szabadon választható
NMP_SZ733K2 Kisebbségi közösségek és többségi társadalom 2. Oktatás és kultúra Gyakorlati jegy 10 2 4 Szabadon választható

Differenciált szakmai ismeretek

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMT_MT104G2 A technológia és a multimédia felhasználása a matematika tanításában (elemi matematikai, módszertani Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMT_MT120K2 Matematikai statisztika Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NMT_MT121G2 Matematikai statisztika Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMT_MT123K2 Matematikatörténet problémákon keresztül (elemi matematikai, módszertani szempontból) Kollokvium 2 2 2 Kötelező
NMT_MT199G3 Iskolai tanítási gyakorlat Gyakorlati jegy 0 3 2 Kötelező
NMT_MT111K2 Fejezetek a számelméletből Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NMT_MT124K2 Mérték és integrálelmélet Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NMT_MT127K2 Topológia és differenciálgeometria Kollokvium 2 2 3 Kötelező
NMT_MT128G2 Topológia és differenciálgeometria Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NMT_MT101K3 A kriptográfia alapjai Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NMT_MT112K2 Fejezetek az algebrából Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NMT_MT118K2 Komplex függvénytan Kollokvium 2 2 4 Kötelező
NMT_MT200S0 Zárószigorlat Szigorlat 0 0 4 Kötelező
NMT_MT136G2 Geometriák és modelljeik Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelezően választott
NMT_MT137K2 Geometriák és modelljeik Gyakorlati jegy 0 2 2 Kötelezően választott
NMT_MT109K2 Differenciálegyenletek, parciális differenciálegyenletek Kollokvium 2 2 3 Kötelezően választott
NMT_MT110G2 Differenciálegyenletek, parciális differenciálegyenletek Kollokvium 0 2 3 Kötelezően választott
NMT_MT133K2 Bevezetés a sztochasztikus folyamatok elméletébe Gyakorlati jegy 0 2 4 Kötelezően választott
NMT_MT134G2 Bevezetés a sztochasztikus folyamatok elméletébe Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelezően választott
NMT_MT135K3 Gráfelmélet és algoritmusok Kollokvium 2 2 4 Kötelezően választott

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMT_MT103K2 A matematika tanításának ped.-i és pszich.-i vonatkozásai Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMT_MT117G2 Kompetencia alapú matematikaoktatás Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NMT_MT125K2 Rendszerszemlélet a matematika tanításában Kollokvium 2 2 1 Kötelező
NMT_MT126G1 Rendszerszemlélet a matematika tanításában Gyakorlati jegy 2 1 1 Kötelező
NMT_MT119G2 Korrekt matematika az iskolában Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMT_MT122G2 Versenyfeladatok Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMT_MT116G2 Indoklás és bizonyítás Gyakorlati jegy 2 2 4 Kötelező

Megjegyzések:

40 kredit azoknak akik matematika - X(BTKs) szakirányról jönnek


Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok