Header

Neveléstudományi MA

Vissza <<

Szabadon választható tárgyak

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_ND115K2 Magyarországi kisebbségi kultúrák Kollokvium 2 2 3 Szabadon választható
NMP_NV720G2 Projektpedagógia Gyakorlati jegy 2 2 3 Szabadon választható
NMP_PD100K3 Oktatás és globalizáció Kollokvium 2 3 3 Szabadon választható
NMP_PD109G2 Osztálytermi interakciók elemzése Gyakorlati jegy 2 2 3 Szabadon választható
NMP_PS025G2 Az egyéni bánásmód pszichológiája Gyakorlati jegy 2 2 3 Szabadon választható
NMP_PS027G2 Önszabályozó tanulás pszichológiája Gyakorlati jegy 2 2 3 Szabadon választható
NMP_PS727K2 Társadalmi konfliktusok szociálpszichológiája Kollokvium 2 2 3 Szabadon választható

Szakmai alapozó modul

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_ND100G2 A neveléstudomány szaknyelve Gyakorlati jegy 2 2 1 Kötelező
NMP_ND101K3 Kognitív pszichológia Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NMP_ND102K3 Neveléslélektan Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NMP_ND103K3 Tanítás- és tanuláselméletek Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NMP_ND104K3 Nevelésszociológia Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NMP_ND105K3 Világgazdasági változások és az oktatás. Tudásgazdaságtan Kollokvium 2 3 1 Kötelező
NMP_PD101K3 Nevelésfilozófiák és társadalomelméletek Kollokvium 2 3 1 Kötelező

Törzsképzés

A tanegység Köv. Heti
tanóra
Előfeltétel Kredit Ajánlott
félév
Típus
kódja neve
NMP_ND106K5 Pedagógiai problématörténet – történeti antropológia Kollokvium 2 5 1 Kötelező
NMP_ND107K3 Neveléselmélet-pedagógiai antropológia Kollokvium 2 3 2 Kötelező
NMP_ND108K3 Neveléstudományi modellek és paradigmák Kollokvium 2 3 2 Kötelező
NMP_ND109G2 Pedagógiai szociálpszichológia Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMP_ND110G2 Képességek fejlődése és fejlesztése Gyakorlati jegy 2 2 2 Kötelező
NMP_ND111G5 Iskolaszociológiai szemlélet, kutatások Gyakorlati jegy 2 5 2 Kötelező
NMP_ND112K3 Oktatási rendszerek az EU-ban Kollokvium 2 3 2 Kötelező
NMP_ND113K3 Tantervelméletek Kollokvium 2 3 3 Kötelező
NMP_ND114G2 Oktatásstatisztikai elemzések Gyakorlati jegy 2 2 3 Kötelező
NMP_PS351A0 Szakdolgozati szeminárium I. Aláírás megszerzése 0 0 3 Kötelező
NMP_PS352A0 Szakdolgozati szeminárium II. Aláírás megszerzése 0 0 4 Kötelező

Megjegyzések:

A szabadon választható tárgyak közül 10 kredit teljesítése kötelező.

Választható szakirányok:

Nevelési és oktatási kutatások
Kora gyermekkor pedagógiája

Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok