Header

Germanisztika-német szakirány

Vissza <<

Értelmiségi alapozó modul

A tanegység Köv. Heti tanóra előfeltétel Kredit Ajánlott félév Típus
Kódja neve
NBB_FL008K2 Filozófiatörténet
K
2
2
1./2.
K
NBG_KM730K3 Bevezetés a kommunikációelméletbe
K
2
3
1./2.
K
NBP_MI937G2 Információs és kommunikációs technológiák
Gy
2
2
1./2.
K

Szakmai alapozó modul

A tanegység Köv. Heti tanóra előfeltétel Kredit Ajánlott félév Típus
Kódja neve
NBB_GE115K2 Bevezetés a nyelvtudományba
K
2
 
2
1.
K
NBB_GE116K2 Bevezetés az irodalomtudományba
K
2
 
2
2.
K
NBB_GE122K2 Germán nyelvek és kultúrák I. 
K
2
 
2
1.
K
NBB_GE123K2 Germán nyelvek és kultúrák II. 
K
2
 
2
2.
K
NBB_GE159G4 Nyelvi alapok I. 
Gy
4
 
4
1.
K
NBB_GE160G4 Nyelvi alapok II. 
Gy
4
 
4
2.
K
NBB_GE162G4 Nyelvtani alapok I. 
Gy
4
 
4
1.
K
NBB_GE163G4 Nyelvtani alapok II. 
Gy
4
 
4
2.
K
NBB_GE136G2 Kulturális ismeretek
Gy
2
 
2
2.
K
NBB_GE195K2 Német nyelvi alapvizsga
Av
0

NBB_GE159G4, NBB_GE160G4,
NBB_GE162G4, NBB_GE163G4,
NBB_GE136G2, NBB_GE188G2, NBB_GE103G4

2
2.
K

Szakmai törzstárgyak

Nyelv- és stílusgyakorlat modul
NBB_GE167G4 Stílusgyakorlat I. 
Gy
4
4
3.
K
NBB_GE168G4 Stílusgyakorlat II.
Gy
4
4
4.
K
NBB_GE188G2 Fonetika, fonológia
Gy
2
2
1.
K
NBB_GE103G4 A fordítás alapjai
Gy
2
4
2.
K
Nyelvészeti ismeretek modul
NBB_GE142K3 Morfológia
K
2
3
3.
K
NBB_GE143G2 Morfológia
Gy
2
2
3.
K
NBB_GE176K3 Szintaxis
K
2
3
4.
K
NBB_GE177G2 Szintaxis
Gy
2
2
4.
K
NBB_GE109K3 A német szókincs
K
2
3
5.
K
NBB_GE110G2 A német szókincs
Gy
2
2
5.
K
NBB_GE111K3 A szövegtan alapjai
K
2
3
6.
K
NBB_GE112G2 A szövegtan alapjai
Gy
2
2
6.
K
Irodalmi ismeretek modul
NBB_GE191K2 Modern epika
K
2
2
1.
K
NBB_GE184G2 Irodalmi szövegelemzés
Gy
2
2
1.
K
NBB_GE192K3 Líratörténet
K
2
3
2.
K
NBB_GE185G2 Lírai művek elemzése
Gy
2
2
2.
K
NBB_GE193K3 A tradicionális epika története
K
2
3
3.
K
NBB_GE186G2 Epikai művek elemzése
Gy
2
2
3.
K
NBB_GE194K3 Drámatörténet
K
2
3
4.
K
NBB_GE187G2 Drámai művek elemzése
Gy
2
2
4.
K
NBB_GE152K4 Német kultúra- és országismeret I. 
K
2
4
2.
K
NBB_GE153K4 Német kultúra- és országismeret II. 
K
2
4
3.
K
NBB_GE140K4 Médiatudományi ismeretek 
K
2
4
5.
K
NBB_GE141G3 Médiatudományi ismeretek 
Gy
2
3
5.
K
Fordítás 
NBB_GE117K4 Fordítás I. 
K
2
4
3.
KV
NBB_GE118G3 Fordítás I. 
Gy
2
3
3.
KV
NBB_GE119K4 Fordítás II. 
K
2
4
4.
KV
NBB_GE120G4 Fordítás II. 
Gy
2
4
4.
KV
NBB_GE400A0 Kutatásmódszertan I.
Gy
2
0
1.
K
NBB_GE401A0 Kutatásmódszertan II.
Gy
2
0
2.
K
NBB_GE402A0 Kutatásmódszertan III.
Gy
2
0
3.
K
NBB_GE403A0 Kutatásmódszertan IV.
Gy
2
0
4.
K

Szabadon választott tárgyak

A tanegység Köv. Heti tanóra előfeltétel Kredit Ajánlott félév Típus
Kódja neve
NBB_GE178G2 Szociolingvisztika
Gy
2
 
2
5.
SZV
NBB_GE189G2 Szóalkotás
Gy
2
 
2
3. 
SZV
NBB_GE137G2 Lexikográfia
Gy
2
 
2
5.
SZV
NBB_GE114G2 Az új német helyesírás
Gy
2
 
2
3. 
SZV
NBB_GE108K2 A német nyelv történeti alapjai
K
2
 
2
4. 
SZV
NBB_GE133K2 Kiemelkedő szerző életműve 
K
2
 
2
4. 
SZV
NBB_GE107K2 A művészet és a művelődés története
K
2
 
2
6.
SZV
NBB_GE180G2 Nyelvészet szakszeminárium 
Gy
2
 
2
5. 
SZV
NBB_GE181G2 Irodalom szakszeminárium 
Gy
2
 
2
6. 
SZV
NBB_GE182G2 Kultúra szakszeminárium 
Gy
2
 
2
6. 
SZV
NBB_BT100G2 TDK kutatómunka I.
*
2
 
2
5.
SZV
NBB_BT101G2 TDK kutatómunka II.
*
2
 
2
6.
SZV
NBB_GE351A0 Szakdolgozati szeminárium 1.
A
 
0
5.
K
NBB_GE352A0 Szakdolgozati szeminárium 2.
A
NBB_GE351A0
0
6.
K
  Szakdolgozat
 
K

A TANÁRI FELKÉSZÍTÉST MEGALAPOZÓ TANEGYSÉGEK (10+2 kredit) (BA/BSC)

A tanegység Köv Heti tanóra előfeltétel Kredit Ajánlott félév Típus
Kódja neve
NBP_PS018K2 Pszichológiai alapismeretek
K
2
 
2
1.
KV
NBP_PS006G2 Tanári pályaorientáció
Gy
2
 
2
2.
KV
NBP_NV010G2 Iskolai tapasztalatok, pedagógiai nézetek
Gy
2
 
2
3.
KV
NBP_NV001K2 A nevelés társadalmi alapjai ea.
K
2
 
2
4.
KV
NBP_NV011G2 Bevezetés az iskola világába
Gy
2
NBP_NV010G2
NBP_NV001K2
2
5.
KV
NBP_MI012K2 Információ és társadalom
K
2
 
2
2.
KV

Megjegyzések:

1. Szakirányon belüli specializáció előfeltétele a nyelvi alapvizsga. 2. A Kutatásmódszertan I-IV.: Az óratartás konzultáció formájában történik a hallgatók tudományterületi megoszlása szerint.

Választható szakirányok:

Szaknyelvi specializáció - germanisztika

Általános tájékoztató Tanegységleírások Szabályzatok