Header

A főiskola és szervezeti egységeinek elérhetősége
A főiskola központi címe:
Eger, Eszterházy tér 1.
Postacím: 3301 Eger, Pf. 43. (valamennyi épület postacíme)
Tel.: (36) 520-400
Honlapcím: www.ektf.hu
A főiskola magasabb vezetőinek elérhetőségei

Rektor: dr. Hauser Zoltán főiskolai tanár

Általános és fejlesztési rektorhelyettes: dr. Kis-Tóth Lajos habilitált tszv. főiskolai tanár

Oktatásfejlesztési rektorhelyettes: Lőrinczné dr. Thiel Katalin főiskolai tanár

Tudományos és nemzetközi rektorhelyettes: dr. Mátyás Ferenc habilitált tszv. főiskolai tanár

Főtitkár: dr. Koncsos Ferenc

Gazdasági főigazgató: Vadászi János

A főiskola központi egységei

Főiskolai Rektori Hivatal (A épület)
Rektor: dr. Hauser Zoltán 2011
Rektori tanácsadó: Molnár Miklósné dr. 2253
Főtitkár: dr. Koncsos Ferenc 2086
PR igazgató: dr. Csáfor Hajnalka 2175
Rektorhelyettesi Hivatal (A épület)
Általános és intézményfejlesztési rektorhelyettes: dr. Kis-Tóth Lajos 2087
Oktatásfejlesztési rektorhelyettes: Lőrinczné dr. Thiel Katalin 2088
Tudományos és nemzetközi rektorhelyettes: dr. Mátyás Ferenc 2102
Belső Ellenőrzési Iroda (A épület)
Belső ellenőr: dr. Tresó Andrásné 2234
Humán Erőforrások Osztálya A épület
Osztályvezető: Gyetvai Zsuzsanna 2014
Gazdasági Főigazgatóság (A épület)
Gazdasági főigazgató: Vadászi János 2043
Gazdasági főigazgató-helyettes: Kovács Józsefné 2048
Tanulmányi és Információs Központ (A épület)
Főigazgató: Kalóné Szűcs Erzsébet 2017
Igazgató: Országh Ákos 3094
Igazgató: Varga Csilla 2232
Kulturális programigazgató: Jónás Zoltán 2176
Nemzetközi Kapcsolatok Központja (A épület)
Külügyi igazgató: dr. Tarnóc András 2039
Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum (A épület)
Főigazgató: Czeglédi László 2040
Projektiroda 2060, 2105 (A épület)
Líceum Kiadó 2075 (A épület)
Informatikai Központ (A épület)
Főigazgató: Soós Tamás 2049
Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Sándor József
Tel.: 36/520-400/2083
Almagyardombi Kollégium (Leányka út 6.)
Gondnok: Póka Viola 4115
Leányka Úti Kollégium (Leányka út 2.)
Gondnok: Csorba Éva 4190
Apartmanházak (Leányka út 6-8.)
Harmati Judit 30/9655-209
Sas Úti Kollégium (Sas út 94.)
Gondnok: Tóth Péterné 2123
Kepes György Szakkollégium (Leányka úti Kollégium)
Elnök: Kiss Csaba
Egri Roma Szakkollégium (Leányka úti Kollégium)
Közalkalmazotti Tanács (A épület)
Elnök: dr. Geda Gábor 4140
Szakszervezeti bizottság (Klapka u. 9.)
Elnök: Hegyesi Hudik Margit 2034
FHÖK Iroda (C épület)
Elnök: Bakos György 4199

Oktatási szervezeti egységek elérhetőségei

Bölcsészettudományi Főiskolai Kar

Dékán: dr. Mózes Mihály habilitált tszv. egyetemi tanár

Dékánhelyettes: dr. Zimányi Árpád tszv. főiskolai tanár

Dékáni hivatalvezető: Minczér Tímea

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Intézetigazgató: dr. Zimányi Árpád főiskolai tanár

Világirodalom Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)

Magyar Irodalomtudományi Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)

Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)

Magyar Nyelvészeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)

Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)

Történelemtudományi Intézet

Intézetigazgató: dr. Pap József egyetemi docens

Ókori- és Középkori Történeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)

Koraújkori Történeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)

Új- és Jelenkori Történeti Tanszék

Modern Nyelvek Intézete

Intézetigazgató: dr. Thomas Cooper főiskolai docens

Anglisztika Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)

Amerikanisztika Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)

Német Nyelv és Irodalom Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)

Frankofon Csoport (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)

Önálló tanszékek

Filozófia Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6., 103-106-os szobák)

Ének-zene Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)

Vizuális Művészeti Tanszék (Eger, Leányka u. 2.)

Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar

Dékán: dr. Szlávik János MTA doktora, egyetemi tanár

Dékánhelyettes: dr. Kádek István főiskolai tanár

Dékáni Hivatalvezető: Farkas Attila

Gazdaságtudományi Intézet

Intézetigazgató: dr. Szlávik János MTA doktora, egyetemi tanár

 Közgazdaságtan és Jog Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)

Regionális- és Környezetgazdaságtan Tanszék

Turizmus Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)

Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)

Szakmai Idegen Nyelvi Csoport (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)

Önálló tanszékek

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)

Politológia Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Dékán: dr. Estefánné dr. Varga Magdolna tszv. főiskolai tanár

Dékánhelyettes: dr. Ludányi Ágnes tszv. főiskolai tanár

Dékáni hivatalvezető: Dienes Edit Nikoletta

Médiainformatika Intézet

Intézetigazgató: dr. Kis-Tóth Lajos tszv. habilitált főiskolai tanár

Informatika Tanszék (A épület, torony Eger, Eszterházy tér 1.)

Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)

Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)

Mozgóképkultúra Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)

Líceum Televízió

Önálló tanszékek

Andragógiai és Közművelődési Tanszék (Érsekkerti épület, Eger, Klapka u. 9.)

Neveléstudományi Tanszék (Eger, Klapka u. 9.)

Pszichológia Tanszék (Érsekkerti épület, Eger, Klapka u. 9.)

Szociálpedagógia Tanszék (Érsekkerti épület, Eger, Klapka u. 9.)

Természettudományi Főiskolai Kar

Dékán: dr. Liptai Kálmán tszv. főiskolai tanár

Dékánhelyettes: dr. Kovács Emőd tszv. egyetemi docens

Dékáni hivatalvezető: Busák Istvánné

Biológiai Intézet

Intézetigazgató: Pénzesné dr. Kónya Erika főiskolai docens

Állattani Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)

Növénytani Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)

Növényélettani Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)

Élelmiszertudományi Intézet (D épület, Eger, Leányka u. 6.)

Intézetigazgató: dr. Kiss Attila tszv. főiskolai tanár

Élelmiszerkémiai és Biokémiai Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)

Kémiai, Borászatikémiai és Borászati Tanszék (D épület, Eger, Leányka  u. 4.)

Mikrobiológiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)

Matematikai és Informatikai Intézet

Intézetigazgató: dr. Liptai Kálmán tszv. főiskolai tanár

Matematika Tanszék (C épület, Eger, Leányka u. 4.)

Alkalmazott Matematika Tanszék (D épület Eger, Leányka u. 6-8.)

Számítástudományi Tanszék (D épület Eger, Leányka u. 6-8.)

Információtechnológia Tanszék (D épület Eger, Leányka u. 6-8.)

Földrajz és Környezettudományi Intézet
Intézetigazgató: dr. Kárász Imre tszv. habilitált egyetemi tanár

Fizika Tanszék (C épület, Eger, Leányka u. 4.)

Földrajz Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6-8.)

Környezettudományi Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)

Sporttudományi Intézet

Intézetigazgató: dr. Honfi László tszv. főiskolai tanár

Testkultúra-elmélet Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)

Sportági Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)

Sporttudományi és Módszertani Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)

Idegen Nyelv Oktatási Csoport (D épület, Eger, Leányka u. 6-8.)

Szolgáltató szervezeti egység

Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ (Varázstorony)

Kutatási egységeki

EGERFOOD Regionális Tudásközpont

Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport

Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport

Észak-magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ

Információs Társadalom Oktató és Kutatócsoport

Multimédia Kutatólaboratórium

Agria Innorégió Tudáscentrum

Bryológiai Kutatócsoport

Egészséges Társadalom Oktató- és Kutatócsoport


Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok