Header

Az Eszterházy Károly Fősikola karai és a karok szervezeti egységei

Diákigazolványról

Állandó diákigazolvány
A főiskolára beiratkozott hallgató diákigazolványra jogosult. Az diákigazolványok érvényesítését a Hallgatói Centrumban lehet megtenni. Az érvényesítést megelőzően a beiratkozás jogszerűségét ellenőrizni kell.
A hallgató köteles beszolgáltatni állandó diákigazolványát, amennyiben:

Ideiglenes diákigazolvány
Igazolásra az jogosult, aki

Ideiglenes diákigazolvány ebben az esetben kérhető a Hallgatói Centrum irodáiban!
A diákigazolványhoz kapcsolódó kedvezményrendszer elérhetőségei:
Web: www.diakigazolvany.hu vagy www.diakbonusz.hu
e-mail-cím: info@diakbonusz.hu

A diákhitelről

A Diákhitel fontos kiegészítő pénzforrás, jelentős segítség lehet a tanulmányok alatt. Nagyon sok hallgató számára az egyetemi vagy főiskolai élet természetes tartozékát jelenti. Ennek a kölcsönnek a révén - felelős gondolkodással - gazdagabb és piacképesebb tudásra, értékes tapasztalatokra, kapcsolatotokra lehet szert tenni. Ez később, munkavállalóként jóval kedvezőbb karrierkilátást és jövedelemszerzési esélyt jelenthet. A Diákhitel alapvetően eltér a megszokott banki hitelektől.

Általános információk a Diákhitel 2.0-ról

Mi a kötött felhasználású Diákhitel?

A 2012/13-as tanévre frissen felvételt nyert és szeptemberben egy felsőoktatási intézménybe beiratkozottak számára, a klasszikus szabad felhasználású Diákhitel mellett választhatóvá válik a kizárólag a képzés költségére fordítható kötött felhasználású Diákhitel.

 

Milyen összeget lehet felvenni?

A felvehető összegnek nincs felső határa. Akkora összeget vehet fel az állami részösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő hallgató, amekkora az intézmény felé fennálló fizetési kötelezettsége,ennél az összegénél nem lehet magasabb az igényelt hitelösszeg. Az igényelt hitelt a Diákhitel Központ közvetlenül az egyetem/főiskola számára utalja, így biztosítva, hogy csak és kizárólag a képzés díja egyenlíthető ki belőle.

Részletek a www.diakhitel.hu web-oldalon.


Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok