Header

Kötelező kreditmennyiség

A bizonyítvány, illetve az oklevél kiadásához minimálisan megszerzendő kreditek száma:

A felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók számára a sikeres szakmai vizsga alapján a főiskola az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést igazoló bizonyítványt ad ki. A bizonyítvány megszerzéséhez a hallgatónak legalább 120 kreditet kell teljesítenie.

Sikeres záróvizsga alapján a főiskola az alapképzésben, a mesterképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató számára oklevelet állít ki. Az oklevél kiállításához megszerzendő kreditek száma:
Alapképzésben legalább 180 kredit,
Mesterképzésben:
Tanári mesterképzés esetén, ha a képzési idő 2 félév: 60 kredit, 3 féléves képzésben: 90 kredit, 5 féléves képzésben: 150 kredit,
Diszciplináris mesterképzésben 120 kredit,
Szakirányú továbbképzésben legalább 60 kredit.

Az oklevél kiadásának feltételét alap- és mesterképzésben a 15/2006. (IV.3.) sz. az alap és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló OM rendelet határozza meg.


 
Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok