Header

Költségek és egyéb díjak

A költségtérítés, és egyéb díjak befizetésének módja

A hallgatók által fizetendő költségtérítés és egyéb díjak mértékéről, a részletfizetési kedvezményről, azok halasztásáról szóló lehetőségekről a www.tik.ektf.hu weboldal Szabályzatok menüpontjában olvashatnak az érintettek.

A költségtérítés és egyéb díjak (kollégiumi díj, igazgatási díj, stb.) csak banki átutalással az alábbi számlaszámra (gyűjtőszámlára*) történő befizetéssel teljesíthető:

10035003-01426713-01120008

Postai befizetést a rendszer nem fogad el!

A banki átutalás menete a következő:

A hallgató banki átutalási szelvényt tölt ki, amelynek „Közlemény” rovatába feltünteti a Neptun kódját NK-kezdéssel! (A program működése szempontjából elengedhetetlen, hogy a Neptun kódot előzze meg az NK- jelzés. Pl.: ha a Neptun kód C3R3TO, akkor a közlemény rovatba NK- C3R3TO bejegyzést kell írni.)
A banki befizetést követő második napon a Neptun rendszerben a hallgató egyenlegén megjelenik a befizetett összeg.
Ahhoz, hogy a befizetett összeg a főiskola számlájára kerüljön, arról a hallgatónak a Neptunban rendelkeznie kell az alábbi módon:

*Gyűjtőszámla: a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat által a Kereskedelmi és Hitelbankban a hallgatói befizetésekre létrehozott számla, melyre a hallgató a Neptun kódja alapján egyénileg utalhat pénzösszeget. Ez az összeg a főiskola számláján csak a Neptun rendszerben történt hallgatói rendelkezés után jelenik meg. Postai befizetést a rendszer nem fogad el!

A hallgatóknak adható támogatások és fizetendő díjak, térítések

Ösztöndíj, rendszeres szociális ösztöndíj stb. a hallgató által megadott bankszámlára kerül átutalásra. A Főiskola - a tanulmányi félév első hónapjának kivételével - legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig köteles a számlavezető hitelintézet felé intézkedni e juttatások átutalásáról.
Bővebben a www.tik.ektf.hu weboldal Szabályzatok menüpontja alatt.
Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok