Header

Tantárgyleírások

Bölcsészettudományi Kar

Mesterképzési szakok:
Amerikanisztika
Angoltanár
Ének-zene tanár
Etikatanár
Franciatanár
Kommunikációtanár
Magyartanár
Némettanár
Történelemtanár
Történelem
Vizuális és környezetkultúra tanár

Alapképzési szakok:
Anglisztika
Elektronikus ábrázolás
Ének-zene
Germanisztika
Képi ábrázolás
Magyar
Plasztikai ábrázolás
Romanisztika
Szabad bölcsészet
Történelem

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Mesterképzési szakok:
Ember és társadalom műveltségterületi tanár
Közgazdásztanár
Nemzetközi tanulmányok

Alapképzési szakok:
Emberi erőforrások
Gazdálkodási és menedzsment
Kommunikáció és médiatudomány
Nemzetközi tanulmányok
Turizmus-vendéglátás

Felsőfokú szakképzés:
Idegenforgalmi szakmenedzser (Nappali Levelező)
Idegennyelvi kommunikátor (Nappali Levelező)
Intézményi kommunikátor (Nappali Levelező)
Sajtótechnikus (Nappali Levelező)
Sportkommunikátor (Nappali Levelező)

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Mesterképzés szakok:
Család- és gyermekvédő tanár
Informatikus könyvtáros
Inkluzív nevelés tanára
Játék- és szabadidő-szervező tanár
Kollégiumi nevelőtanár
Kulturális örökség tanulmányok
Mozgóképkultúra és médiaismeret tanár
Multikulturális nevelés tanár
Pedagógiai értékelés és mérés tanára
Pedagógiatanár
Tehetségfejlesztő tanár

Alapképzési szakok:
Andragógia
Csecsemő- és kisgyermeknevelő
Informatikus könyvtáros
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Pedagógia
Szociálpedagógia

Felsőfokú szakképzés:
Csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
Ifjúságsegítő

Természettudományi Kar

Mesterképzési szakok:
Biológiatanár
Földrajztanár
Geográfus
Informatikatanár
Kémiatanár
Matematikatanár
Testnevelőtanár

Alapképzési szakok:
Biológia
Földrajz
Kémia
Környezettan
Matematika
Programtervező informatikus
Sportszervező
Testnevelő-edző

Felsőfokú szakképzés:
Bortechnológus (Nappali Levelező)
Hulladékgazdálkodási technológus (Nappali Levelező)
Logisztikai műszaki menedzserasszisztens (Nappali Levelező)
Webprogramozó


Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok