Header

A főiskola és szervezeti egységeinek elérhetősége
A főiskola központi címe:
Eger, Eszterházy tér 1.
Postacím: 3301 Eger, Pf. 43. (valamennyi épület postacíme)
Tel.: (36) 520-400
Honlapcím: www.ektf.hu
A főiskola vezetői
Rektor:
dr. Hauser Zoltán főiskolai tanár
Telefon: 520-420 vagy 520-400/2012 mellék
E-mail:

Általános és fejlesztési rektorhelyettes:
dr. Kis-Tóth Lajos tszv. főiskolai tanár
Telefon: 520-402 vagy 520-400/2087 mellék
E-mail:

Oktatásfejlesztési rektorhelyettes:
Lőrinczné dr. Thiel Katalin főiskolai tanár
Telefon: 520-404
E-mail:

Tudományos és nemzetközi rektorhelyettes:
Dr. Mátyás Ferenc tszv. főiskolai tanár
Telefon: 520-415 vagy 520-400/2102 mellék
E-mail:

Főtitkár:
dr. Koncsos Ferenc
Telefon: 520-406 vagy 520-400/2086 mellék
E-mail:

Gazdasági főigazgató:
Vadászi János
Telefon: 520-403 vagy 520-400/2043 mellék
E-mail:

A főiskola vezetőinek elérhetőségei

Bölcsészettudományi Főiskolai Kar
Dékán: dr. Mózes Mihály habilitált tszv. egyetemi tanár
Tel.: 36/520-400/2055
E-mail:

Dékánhelyettes: dr. Zimányi Árpád tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/2067
E-mail:

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Intézetigazgató: dr. Zimányi Árpád főiskolai tanár
Telefon: 36/520-476 vagy 520-400/2067
E-mail:

Világirodalom Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Tüskés Gábor egyetemi tanár
Tel.: 36/520-400/2065

Magyar Irodalomtudományi Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Szentesi Zsolt főiskolai tanár
Tel.: 36/520-475
Fax: 36/520-440
E-mail:

Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Eőry Vilma egyetemi tanár
Telefon: 36/520-400/2109

Magyar Nyelvészeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Zimányi Árpád főiskolai tanár
Telefon: 36/520-476 vagy 520-400/2067
E-mail:

Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Varga Gyula főiskolai tanár
Telefon: 36/520-400/3039
E-mail:

Történelemtudományi Intézet
Intézetigazgató: dr. Makai János főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/2173, 2185
E-mail:

Történeti Segédtudományok Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Petercsák Tivadar egyetemi docens
Tel.: 36/520-400/2059
E-mail:

Ókor- és Középkori Egyetemes Történeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Makai János főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/2173, 2185
E-mail:

Új- és Modernkori Egyetemes Történeti Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Kiss László főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/2061, 2185
E-mail:

Középkori -és Újkori Magyar Történelem Tanszék
Tanszékvezető: dr. Gebei Sándor habilitált egyetemi tanár
Tel.: 36/520-400/2058, 2059
E-mail:

Modernkori Magyar Történelem Tanszék
Tanszékvezető: dr. Mózes Mihály habilitált egyetemi tanár
Tel.: 36/520-400/2076
E-mail:
Önálló tanszékek
Amerikanisztika Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Tarnóc András egyetemi docens
Telefon: 520-460 vagy 520-400/3030 mellék
E-mail:

Anglisztika Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Antal Éva főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/3017
E-mail:

Francia Nyelv és Irodalom Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: Novotnyné dr. Vágási Margit főiskolai tanár
Telefon: 36/520-468 vagy 520-400/3048
E-mail:

Német Nyelv és Irodalom Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Harsányi Mihály főiskolai docens
Tel.: 36/520-480
E-mail:

Ének-zene Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Gábos Judit főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400, 2029, 2031, 2032, 2034 mellék; 36/520-464
E-mail:

Vizuális Művészeti Tanszék (Eger, Leányka u. 2.)
Tanszékvezető: dr. Erőss István egyetemi docens
Tel.: 36/520-485 vagy 36/520-400/4106, 4107, 4108
E-mail:

Filozófia Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6. 103-106-os szobák)
Tanszékvezető: dr. Loboczky János habil főiskolai tanár
Telefon: 36/520-434, vagy 520-400/3069
E-mail:
Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar
Dékán: dr. Szlávik János egyetemi tanár
Tel.: 36/520-473, vagy 520-400/3086
E-mail:

Dékánhelyettes: dr. Kádek István főiskolai tanár
Tel.: 36/523-416, vagy 520-400/3090
E-mail:

Gazdaságtudományi intézet
Intézetigazgató: dr. Zám Éva főiskolai tanár
Tel.: 36/520-473, vagy 520-400/3086
E-mail:

Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: Hollóné dr. Kacsó Erzsbet főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/3085
E-mail:

Közgazdaságtan és Jog Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Kádek István főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/3090
E-mail:

Turizmus Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Kovács Tibor főiskolai docens
Tel.: 36/520-400
E-mail:

Szakmai Idegen Nyelvi Csoport (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Csoportvezető: dr. Tóth Éva főiskolai docens
Tel.: 36/520-400/3081
E-mail:
Önálló tanszékek
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Pólya Tamás egyetemi docens
Tel.: 36/520-400/3039
E-mail:

Politológia Tanszék (B épület, Eger, Egészségház u. 4.)
Tanszékvezető: Ráczné dr. Horváth Ágnes főiskolai tanár
Tel: 36/520-436, vagy 520-400/3074
E-mail:

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Dékán: dr. Estefánné dr. Varga Magdolna tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-412, vagy 520-400/3116
E-mail:

Dékánhelyettes: dr. Ludányi Ágnes főiskolai tanár
Tel.: 36/523-406, vagy 520-400/2062
E-mail:

Médiainformatika Intézet
Intézetigazgató: dr. Kis-Tóth Lajos tszv. habil főiskolai tanár
Tel.: 36/520-409, vagy 520-400/2087
E-mail:

Informatika Tanszék (A épület, torony Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Kis-Tóth Lajos habil főiskolai tanár
Tel.: 36/520-409, vagy 520-400/2087
E-mail:

Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Forgó Sándor habil főiskolai tanár
Tel: 36/520-496, vagy 520-400/2092
E-mail:

Mozgóképkultúra Tanszék (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Tanszékvezető: dr. Szíjártó Imre főiskolai docens
Tel: 36/520-496, vagy 520-400/2092
E-mail:

Líceum Televízió (A épület, Eger, Eszterházy tér 1.)
Stúdióvezető: dr. Tóth Tibor főiskolai docens
Tel: (36) 520-409, vagy 520-400/2243
E-mail:
Önálló tanszékek
Andragógiai és Közművelődési Tanszék (Érsekkerti épület, Eger, Klapka u. 9.)
Tanszékvezető: Tóth András egyetemi docens
Tel.: 36/520-400/3056
E-mail:

Neveléstudományi Tanszék (Eger, Klapka u. 9.)
Tanszékvezető: dr. Sallai Éva egyetemi tanár
Tel.: 36/520-400/3124
E-mail:

Pszichológia Tanszék (Érsekkerti épület, Eger, Klapka u. 9.)
Tanszékvezető: dr. Estefánné dr. Varga Magdolna főiskolai tanár
Tel.: 36/520-412 Fax: 36/520-484
E-mail:

Szociálpedagógia Tanszék (Érsekkerti épület, Eger, Klapka u. 9.)
Tanszékvezető: dr. Ludányi Ágnes főiskolai docens
Tel.: 36/520-400/2062; Fax: 36/520-400/2178
E-mail:

Kutató és szolgáltató egység
Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ (Érsekkerti épület, Eger, Klapka u. 9.)
Főigazgató: dr. Falus Iván egyetemi tanár
E-mail:

Természettudományi Főiskolai Kar
Dékán: Dr. Liptai Kálmán tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/4135
E-mail:

Dékánhelyettes: dr. Kovács Emőd tszv. egyetemi docens
Tel.: 36/520-400/4132
E-mail:

Kari titkár: Busák Istvánné
Tel.: 36/520-400/4132
E-mail:
Biológiai Intézet
Intézetigazgató: dr. Orbán Sándor tszv. habil egyetemi tanár
Tel: 36/520-405, vagy 520-400/4208
E-mail:

Állattani Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Mb. tanszékvezető: dr. Emri Zsuzsanna főiskolai docens
Tel.: 36/520-462 vagy 36/520-400/4163 és 4207
E-mail:

Növénytani Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Orbán Sándor habilitált egyetemi tanár
Tel: 36/520-405, 520-400/4208
E-mail:

Növényélettani Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Dulai Sándor főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/4151
E-mail:

Élelmiszertudományi Intézet  (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Intézetigazgató: dr. Kiss Attila főiskolai tanár
Tel: 36/520-400/4133
E-mail:

Élelmiszerkémiai és Biokémiai Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Kiss Attila főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/4133
E-mail:

Kémiai, Borászatikémiai és Borészati Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Murányi Zoltán főiskolai tanár
Tel.: 36/520-471, vagy 36/520-400/4124
E-mail:

Mikrobiológiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Naár Zoltán főiskolai tanár
Tel: 36/520-405, 520-400/4132
E-mail:

Matematikai és Informatikai Intézet
Intézetigazgató: dr. Liptai Kálmán tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-486 vagy 36/520-400/4255
E-mail:

Matematika Tanszék (C épület, Eger, Leányka u. 4.)
Tanszékvezető: dr. Mátyás Ferenc habilitált főiskolai tanár
Tel.: 36/520-478 vagy 36/520-400/4223; Fax: 36/520-447
E-mail:

Alkalmazott Matematika Tanszék (D épület Eger, Leányka u. 6-8)
Tanszékvezető: dr. Liptai Kálmán főiskolai tanár
Tel.: 36/520-478 vagy 520-400/4255
E-mail:

Számítástudományi Tanszék (D épület Eger, Leányka u. 6-8)
Mb. tanszékvezető: dr. Kusper Gábor főiskolai docens
Tel.: 36/520-486 vagy 520-400/4142
E-mail:

Információtechnológia Tanszék (D épület Eger, Leányka u. 6-8.)
Tanszékvezető: dr. Kovács Emőd főiskolai docens
Tel: 36/520-486 vagy 520-400/4141
E-mail:

Földrajz és Környezettudományi Intézet

Intézetigazgató: dr. Kárász Imre tszv. habilitált egyetemi tanár
Tel.: 36/520-472 vagy 36/520-400/4168
E-mail:

Fizika Tanszék (C épület, Eger, Leányka u. 4.)
Tanszékvezető:
Tel/fax: 36/520-447, vagy 520-400/4121
E-mail:

Földrajz Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6-8.)
Tanszékvezető: dr. Pajtókné dr. Tari Ilona főiskolai docens
Telefonszám: 36/520-467 vagy 36/520-400/4158
E-mail:

Környezettudományi Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Kárász Imre habilitált egyetemi tanár
Telefonszám: 36/520-472 vagy 36/520-400/4167, 4168
E-mail:

Testnevelési és Sporttudományi Intézet
Intézetigazgató: dr. Honfi László tszv. főiskolai tanár
Tel.: 36/520-488 vagy 36/520-400/4112
E-mail:

Testkultúra-elmélet Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Honfi László főiskolai tanár
Tel.: 36/520-488 vagy 36/520-400/4112
E-mail:

Sportági Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Müller Anetta főiskolai docens
Tel.: 36/520-400/4178
E-mail:

Sporttudományi és Módszertani Tanszék (D épület, Eger, Leányka u. 6.)
Tanszékvezető: dr. Bíró Melinda főiskolai docens
Tel.: 36/520-400/4113
E-mail:
Idegen Nyelv Oktatási Csoport (D épület, Eger, Leányka u. 6-8.)
Szolgáltató szervezeti egység

Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ (Varázstorony)
Projektfelelős: dr. Vida József főiskolai tanár
Tel.: 36/520-400/2077
E-mail:

A főiskola funkcionális szervezeti egységei

Főiskolai Rektori Hivatal (A épület)
Rektor: dr. Hauser Zoltán 2011
Rektori tanácsadó: Molnár Miklósné dr. 2253
Főtitkár: dr. Koncsos Ferenc 2086
PR programigazgató: dr. Csáfor Hajnalka 2175
Kulturális programigazgató: Jónás Zoltán 2176

Rektorhelyettesi Hivatal (A épület)
Általános és intézményfejlesztési rektorhelyettes: dr. Kis-Tóth Lajos 2087
Oktatásfejlesztési rektorhelyettes: Lőrinczné dr. Thiel Katalin 2088
Tudományos és nemzetközi rektorhelyettes: dr. Mátyás Ferenc 2102

Belső ellenőrzés (A épület)
Belső ellenőr: dr. Tresó Andrásné 2234

Humán Erőforrások Osztálya (A épület)
Oszályvezető: Gyetvai Zsuzsanna 2014

Gazdasági Igazgatóság (A épület)
Gazdasági főigazgató: Vadászi János 2043
Gazdasági főigazgató-helyettes: Kovács Józsefné 2048

Tanulmányi és Információs Központ (A épület)
Igazgató: Kalóné Szűcs Erzsébet 2017

Nemzetközi Kapcsolatok Központja (A épület)
Külügyi igazgató: dr. Tarnóc András 2039

Dékáni Hivatalok
Bölcsészettudományi Kar 2177
Gazdaságtudományi Kar 3087
Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar 3134
Természettudományi Kar 4136

Szolgáltató szervezeti egységek

Központi Könyvtár (A épület)
Főigazgató: Czeglédi László 2040

Projektiroda 2060, 2015 (A épület)

Líceum Kiadó 2075 (A épület)

Informatikai Központ (A épület)
Igazgató: Soós Tamás 2049

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény
Igazgató: Sándor József
Tel.: 36/520-400/2083

Almagyardombi Kollégium (Leányka út 6.)
Gondnok: Póka Viola 4115

Leányka Úti Kollégium (Leányka út 2.)
Gondnok: Csorba Éva 4190

Apartmanházak (Leányka út 6-8.)
Harmati Judit 30/9655-209

Sas Úti Kollégium (Sas út 94.)
Gondnok: Tóth Péterné 2123

Kepes György Szakkollégium (Leányka úti Kollégium)
Elnök: Kiss Csaba

Közalkalmazotti Tanács (A épület)
Elnök: dr. Geda Gábor 4140

Szakszervezeti bizottság (Klapka u. 9.)
Elnök: Elek Elemérné dr. 3132

FHÖK Iroda (C épület)
Elnök: Grebely Gergely 4199


Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok